Lørdag 22.9.2018 - Uke 38
logo   150 000 besøkende i 2017

Samarbeidspartnere

Norges medlemskap i flere geofaglige internasjonale organisasjoner lønner seg ikke. Bør Norsk Geologisk Forening få en mer sentral rolle i å representere landet vårt, spør Arne Bjørlykke og Anders Elverhøi.


530x362 abaeArne Bjørlykke og Anders Elverhøi. Foto: Halfdan Carstens / UiO

De fleste norske geologer og geofysikere er lykkelig uvitende om internasjonale organisasjoner som IUGS (The International Union of Geological Sciences), IUGG (The International Union of Geodesy and Geophysics) og INQUA (The International Union for Quaternary Science).

Mest kjent er trolig aktiviteten til disse organisasjonene i form av store kongresser, eksempelvis hvert fjerde år.

Vi skal ikke overdrive organisasjonenes betydning, men organisasjonene har en del viktige funksjoner mot FN/UNESCO og opptrer på vegne av geofaget som ved utarbeidelse av den stratigrafiske inndeling av jordens historie.

Organisasjonene viser også en økende betydning innen undervisning og tiltak som geoarv og geoparker. Norge betaler til sammen ca. 300 til 400 tusen kroner årlig, men får vi tilbake pengene?

Det hele startet med International Geological Congress i Paris 1878. Det var behov for en møteplass for geologer, og det var behov for ekskursjoner i de forskjellige deler av verden. Vi har etter hvert fått mange møteplasser, men ekskursjonene er det fortsatt IGC som arrangerer best.

Etter kongressen i København i 1960 ble IUGS etablert for å ivareta felles oppgaver mellom kongressene. IUGS har lenge hatt sterke bånd til Norden og spesielt til Norge. Rickard Sinding-Larsen har vært generalsekretær for IUGS, sekretariatet var i 20 år i Trondheim og i 2008 arrangerte vi i Norge 33IGC på Lillestrøm.

IUGS hadde sitt rådsmøte i Cape Town 31/8-1/9 i fjor. IUGS rapporterer nå en synkende medlemsoppslutning, og også IGC har hatt en tilbakegang i antallet deltakere på kongressene. Dette er sannsynligvis fordi IUGS og IGC ikke har klart å tilpasse seg utviklingen i samfunnene.

Det er i dag vanskelig å lage dynamikk i organisasjoner som bare har møter hvert fjerde år. Norge bør derfor arbeide for å ha rådsmøte hvert år eller til nød annethvert år.

Skillet mellom geofysikk og geologi viskes stadig ut, og mange temaer overlapper i kongressene for IUGG og IGC. Ved siden av skillet mellom geofysikk og geologi, så har nå kvartærgeologene fått sin internasjonale organisasjon INQUA opptatt i ICSU(International Council of Scientific Unions) på lik linje med IUGS og IUGG.

Vi har sett hvor sterkt biologene står internasjonalt og nasjonalt og oppsplittingen av geofagene i flere internasjonale og nasjonale organisasjoner er med på å svekke geofagenes innflytelse, som i UNESCO og ICSU.

Det er nå på høy tid å samle alle som arbeider innen geovitenskapene i en Geoscience Union og som har en International Geoscience Congress.

Medlemslandene har også forandret karakter. For hundre år siden var akademiene viktige institusjoner i samfunnet, og det var naturlig at akademiene representerte fagområdene internasjonalt. Den internasjonale unionen for akademier var forløperen til ICSU.

I dag ser vi at akademiene spiller en mindre rolle i forskningssamarbeid og forskningsformidling. De geologiske foreningene er de aktive organisasjonene i landet, også innen forskningsformidling.

Det ville i dag være naturlig at det var de geologiske foreningene fikk en langt mer sentral rolle i å representere Norge i IUGS eller i et fremtidig International Union of Geoscience.

På denne måten kan vi bruke Norsk Geologisk Forenings (NGF) hjemmeside og medlemslister til informasjon om IUGS og andre FN-organisasjoners arbeid innen geofagene.

I dag får vi ikke nok tilbake for pengene Norge betaler i medlemskontingent i de forskjellige unionene, og norske geologer får ikke tilstrekkelig informasjon om internasjonale prosjekter og om arbeidet i internasjonale kommisjoner.

Vi ser igjen at NGF er den eneste organisasjonen i Norge som har medlemsmøter, og en aktiv hjemmeside. Vi trenger NGF i framtida, også som en kanal til internasjonalt samarbeid.

Vi foreslår derfor å lage en nasjonalkomite for geofag med representanter for NGF og Norske geofysikeres forening INQUA. Vi bør søke å få støtte til et slikt initiativ fra UNESCO-kontoret i Kunnskapsdepartementet og sekretariatet bør legge til NGF.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

phd091710s


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: