Mandag 12.4.2021 - Uke 15

Samarbeidspartnere

Karin Andreassen ble tildelt den gjeve prisen under NGFs Vinterkonferanse.


530x404 Karin ToktFoto: Privat

Under Norsk geologisk forenings Vinterkonferanse 6. januar, som i år avholdes i digitalt format, ble Karin Andreassen tildelt Brøggerprisen.

Andreassen er professor og leder for Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT Norges arktiske universitet.

Under Brøggerforedraget på konferansen fortalte prisvinneren om sitt utdannelsesløp og akademiske karriere som i stor grad har vært rettet mot geologi og klima i arktiske strøk. Dette fokuset står fortsatt sterkt i hennes rolle som leder for CAGE.

LES OGSÅ: Strukturer fra Barentshavet finnes på Mars

Én av senterets ambisjoner er å tallfeste hvor store gasshydratforekomster som eksisterer og hvor stor andel av disse som står i fare for å lekke ut i havet og atmosfæren.

Les mer om CAGE her:

Vil kvantifisere gasshydratene

Avdekker hemmeligheter under havbunnen

Eksepsjonell forskning!

Andreassen var professor i maringeologi- og geofysikk ved Institutt for geovitenskap ved UiT. Siden CAGE ble etablert i 2013 var hun assisterende direkør og leder for laget Undergrunn før hun i 2017 ble direktør.

Karin Andreassen har også vært leder for forskningssenteret ARCEx som ble etablert i 2014.

Brøggerprisen tjener som en æresbevisning til en geolog som har bidratt på en unik måte til forståelsen av norsk geologi, og gjennom en livslang innsats har bidratt på faglig høyt nivå, og arbeidet må inneholde nye og banebrytende bidrag.

Juryens begrunnelse

Karin M. Andreassen er i dag professor i marin geologi og direktør for Senter for fremragende forskning, CAGE (Center for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate), ved UiT Norges arktiske universitet.

Karin Andreassen fikk sin doktorgrad i anvendt geofysikk fra UiT i 1996, og var førsteamanuensis fra 1996 til 2008. Hun ble full professor i marin geoforskning ved UiT i 2008. Andreassen har også hatt flere forskningsopphold utenlands, bl.a. ved USGS, California, Bullard Laboratories ved University of Cambridge, University of Montpellier og University of Barcelona.

Andreassens forskning har vært konsentrert rundt utvikling av overflate- og begravde glasiale landformer i Barentshavet, både glasiotektonikk, subglasiale smeltevannsstrukturer osv. Hennes tverrfaglige publikasjoner spenner fra marin geologi til anvendt geofysikk i polarområdene og viser et høyt nivå av nytenkende og kreativ geofaglig tilnærming som har bidratt til økt forståelse av gass- og væskemigrasjon på kontinentalsokkelen, spesielt i Barentshavet.

Hun var blant de første forskerne som knyttet geofysisk respons fra hydratholdige marine sediment til klimavariabilitet gjennom sitt arbeid i Barentshavet og var sentral i å bringe dette inn i det internasjonale vitenskapsmiljøet.

Gjennom sin forskning har hun spesielt bidratt til økt forståelse av væskemigrasjon under dynamiske polare isdekker og kunnskap relevant for bedret sikkerhet basert på høyoppløselig seismikk på kontinentalsokkelen. Hun har publisert bredt, inkludert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter som Science, Nature, Quaternary Science Reviews og Review of Geophysics, og hun har over 5000 siteringer.

I dagens situasjon med hurtige klima- og miljøendringer i polare regioner er forståelsen av naturlige fenomeners utvikling i fortiden viktig for å forstå nåtiden. Andreassens forskning ligger dermed i front på det som er viktig for norsk samfunnsutvikling og økonomi, samtidig som det bidrar til den globale kunnskapsbasen rundt klimaendringer.

Karin Andressen beskrives som en dyktig, entusiastisk forsker og forskningsleder og har ledet og vært PI på en rekke forskningsprosjekt, vesentlig finansiert av NFR men også gjennom industri og EU finansiering. Hun har også deltatt og vært chief scientist på en rekke tokt. Hun var sentral i søknad og etablering av ARCEx, “Research Centre for Arctic Petroleum Exploration”, og var leder av ARCEx fra 2013- 2015.

Hun var assisterende direktør (2013-2017) og senere direktør for SFF’en CAGE. Andreassen har vært medlem i en rekke styrer og råd på alle nivå ved UiT, nasjonale styrer og programstyrer bl.a. UNIS og Norges Forskningsråd og hun har bidratt i internasjonale komiteer som bl.a. Svensk Forskningsråd og ODP der hun bidrar med sin geovitenskapelige kompetanse på et strategisk nivå.

Andreassens har veiledet over 50 Master og 15 PhD studenter og har undervist for studenter på alle nivå i geofysikk, marin geofysikk, seismisk prosessering, 3D seismisk tolkning, polare marine sedimenteringsprosesser og kvartær geologi, noe som demonstrerer hennes faglige bredde.

I tillegg har hun gjennom media bidratt på en tillitsvekkende måte til populærvitenskapelig kommunikasjon på et forskningsfelt som kan fremstå vanskelig tilgjengelig for et ikke-vitenskapelig publikum og vist vei i samarbeidet mellom akademia og industri.

Karin Andreassen har gjennom hele sin karriere markert seg på faglig høyt nivå innen norsk polarforskning og gitt banebrytende bidrag til vår forståelse av glasiotektonikk, havbunnsmorfologi og hurtige væskemigrasjoner på norsk kontinentalsokkel.Prisen skal tjene som en æresbevisning til en geolog som har bidratt på en unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt. Karin Andreassen er en meget verdig kandidat til Brøggerprisen 2021.

530x271 Karin presSkjermdump fra Vinterkonferansen

Den gjeve prisen deles ut annethvert år, og ble sist tildelt UiB-professor Eystein Jansen.

LES OGSÅ: En drivkraft innen klimaforskning

Tidligere omtalte prisvinnere:

Ellen Sigmond

Fridtjof Riis

Roy Gabrielsen

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Skuffet


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: