Søndag 5.12.2021 - Uke 48

Samarbeidspartnere

250x166 pedersen

AKTUELT Vinterkonferansen fredag starter med utdeling av prisen Nordic Geoscientist Award. Prisvinneren holder foredrag.

250x166 skjermdump program

AKTUELT Plenærdebatt om geofarer, workshop innen hydrogeologi og foredrag innen ti sesjoner er noe av det du kan vente deg under Vinterkonferansen i Oslo torsdag.

250x166 GS hus RS

AKTUELT Plenumsforedrag med Dag O. Hessen og en lang rekke presentasjoner fordelt på åtte sesjoner noe av det du kan vente deg under Vinterkonferansen i Oslo onsdag.

250x166 fig1

AKTUELT Norske vulkaner, jordskjelv i Nord-Norge, prisvinnere innen geofag og jordhistoriens største deltaslette. Her er de ti mest leste sakene på geoforskning.no i 2019.

 

Formidlingskonkurransen 31may 800x300px

Geoforskning.no inviterer i samarbeid med landets geofaglige institutter og Aftenposten Viten deg som geoviter til å dele dine forskningsresultater med omverdenen.

Hvem kan delta?

Alle enkeltpersoner eller grupper som har tilknytning til et norsk geofaglig forskningsmiljø kan bidra. Vi oppfordrer også studenter på master- eller PhD-nivå til å dele sine resultater.

Om bidraget

Bidraget skal omtale eget vitenskapelig arbeid knyttet til geofag i form av en artikkel.

Artikkelen skal skrives på en populærvitenskapelig måte, være samfunnsaktuell og engasjere leseren.

Artikkelen skal ikke overskride 700 ord og må ha minst én illustrasjon. Språket er norsk.

Bidragene publiseres fortløpende på Geoforskning.no, og vinnerbidraget vil bli publisert i Aftenposten Viten.

Fristen for innsending av bidrag var 31. mai 2020.

Om konkurransen

Konkurransen arrangeres av Geoforskning.no i samarbeid med landets geofaglige institutter og Aftenposten Viten.

Gjennom konkurransen bidrar vi til å skape blest rundt geofaglig forskning, hedre gode formidlere og oppmuntre forskningsmiljøene til å fortelle om forskningen sin til omverdenen.

Konkurransen ble avholdt for første gang i 2015.

Statutter

Hvorfor skal vi formidle?

Forskning koster og det skal stilles spørsmål ved hva samfunnet får igjen for midlene. Å fortelle om forskningen og å publisere forskningsresultatene gir derfor legitimitet til forskningen. Det kan igjen bidra til videre finansiering.  

Formidling er også med på å synliggjøre og skape blest rundt forskningsmiljøet. Dette er viktig for rekrutteringen til miljøet, både erfarne talenter så vel som unge, lovende kandidater.

Åpenhet rundt forskning og forskningsresultater bidrar til dialog og debatt. Dette er sunt for samfunnet, og det er sunt for forskningsmiljøene som får viktige tilbakemeldinger, noe som på sikt kan lede til bedre forskning.

Jury 2020

Juryen som skal kåre vinnerbidraget består av:

 • Brit Lisa Skjelkvåle, UiO
 • Ingunn Thorseth, UiB
 • Matthias Forwick, UiT
 • Egil Tjåland, NTNU
 • May Britt Myhr, NGU
 • Anders Solheim, NGI
 • Hanne Christiansen, UNIS
 • Jeanette Sjøberg, Aftenposten Viten
 • Ronny Setså, Geoforskning.no

Nominasjon av bidrag vil gjøres av leserne selv gjennom avstemming på våre nettsider i mai måned. Når fagjuryen så skal kåre et vinnerbidrag, vil stemmene fra "folkejuryen" bli avgjørende om flere av bidragene vurderes som like gode.

Vinnerbidraget blir så kåret tidlig i juni. Se tidligere vinnerbidrag og alle andre bidrag lenger ned på siden.

Å skrive populærvitenskapelig

Formen

 • I en populærvitenskapelig artikkel er formen annerledes enn i en vitenskapelig artikkel. Der du kanskje er vant med å presentere resultatene og konklusjonen til slutt, er det dette som skal komme først i en slik artikkel. Gjør konklusjonen tydelig.
 • Lag en fengende tittel. Den skal vekke interesse og skape forventning.
 • Ingressen skal oppsummere artikkelen, men trenger ikke å røpe alt. Den skal få leseren til å ville lese mer. Det viktigste er at den er lettlest, uten bruk av fagord og forkortelser. 15 - 25 ord er god lengde.

Leseren

 • Tenk på hvem du skriver for. Å skrive populærvitenskapelig handler om å fortelle om forskningsresultater til folk som ikke kan faget. Derfor må du skrive på en folkelig og lettlest måte, og unngå for mange fagord og –uttrykk.
 • Et tips kan være å visualisere personen du skriver for – enten det er dine foreldre, en god venn eller han som sitter i kassen på lokalbutikken.

Språk

 • Tegn et levende bilde for leseren. Lek gjerne med språk og fortellermåter.

Relevans

 • Vis konsekvensene av forskningen din for mennesker og samfunn – hvorfor er forskningen din relevant?
 • Sett resultatene dine inn i en større sammenheng, gjerne aktuelle samfunnstemaer.

Vinnerbidraget 2020

Sunniva Rutledal, UiB: Kan flere tusen år gammel vulkansk aske bidra til å løse klimagåten?

Les juryens begrunnelse

Bidrag 2020

Emmelie Åström, UiT: Arktis' ukjente hotspots

Christine Tømmervik Kollsgård, UiT: Hva et rør med havbunn kan fortelle

Sunniva Rutledal, UiB: Kan flere tusen år gammel vulkansk aske bidra til å løse klimagåten?

Kurt Aasly (NTNU) med flere: Et lite mineralkorn kan skape store problemer i betong!

Jan Magne Cederstrøm, UiB: Fra medisin til geologi

Sofia Elisabeth Kjellman, UiT: Hydrogenisotopenes hemmelighet

Siren Ånestad, NTNU: Bergarter fra jordas indre


Vinnerbidraget 2019

Håvard H. Stubseid og Anders Bjerga, UiB: Norges aktive vulkaner kan danne nytt land

Les juryens begrunnelse

Bidrag 2019

Lars Eivind Augland, UiO: Hvordan lage en klimakrise

Håvard H. Stubseid og Anders Bjerga, UiB: Norges aktive vulkaner kan danne nytt land

Lene E. Bukholm og Thea Krossøy, UiB: Mørkets hemmeligheter

Tim Redfield, NGU: "For om fjellene viker og haugene vakle..."

Margrethe Søvik, UiO: Dyrene på operataket

Deta Gasser, Tor Grenne og Bjørgunn Dalslåen, HVL/NGU/UiO: I berget det blå – Norges ukjente skatter og farer

Heidi Knutsen og Hans Peter Arp, NGI: Hvor er all plasten?

Christina Ekeheien med flere (NGI og Larvik kommune): Klimatilpasning i en usikker fremtid

Emmelie Åström, UiT: Muslinger på "sydenferie" i Framstredet, Svalbard

Tine Larsen Angvik og Rolv Dahl, NGU: Med geologien til Soria Moria slott

Andreas Alexander, UiO: Smarttelefonteknologi hjelper å takle isbreens hemmeligheter


Vinnerbidraget 2018

Marie Kløve Keiding, NGU: Norge ristes i fundamentet sitt

Les juryens begrunnelse

Bidrag 2018

Benedikt Lerch, UiO: På jakt etter fossile skjeletter

Elise Berggren, UiO: Det fossile puslespillet om Microdictyon sinicum

Lina Bøe, NMBU: Hva betyr istiden for dagens klimaendringer?

Kim Senger, UNIS: En revolusjon for geologisk undervisning og forskning

Magnhild Sydnes, Tectonor/UiB: Fremtidig energikilde?

Andreas Alexander, UNIS/UiO: Mauren i sluket - studiet av isbreens mage

Karoline Øvretveit, UiB: Hardangervidda sin skjulte historie

Marie Kløve Keiding, NGU: Norge ristes i fundamentet sitt

Emmelie Åström, CAGE: Middagsbekymring på havbunnen

Paul Velsand, UiT / Wyssen Norge: Snøklima i Troms: Innlandssnø helt til havs


Vinnerbidraget 2017

Lis Allaart, UiT: Hva skjedde med isbreen?

Les juryens begrunnelse

Alle bidrag 2017

Lis Allaart, UiT: Hva skjedde med isbreen?

Ida Marie Gabrielsen, UiB: Grotter - Jordas hemmelige underverden

Anders Tysnes, UiT: Er fortiden veien til fremtiden?

Emmelie Åström, UiT: Arktiske muslinger løser metangåter

Tom V. Segalstad og Tor Belstad, NHM: Var det en sølvskatt under Gamle Aker kirke?

Andreas Lambach Viken, UiB: Bømlo - vulkanisme fra Nord-Amerika

Anders Bjerga, Anne Stensland og Karen Cecilie Johannessen, UiB: Et fremmed undervannsland

Astrid Vetrhus, UiO: Alpeforkastinga - ei tikkande bombe


Vinnerbidraget 2016

Asgeir Kydland Lysdahl, Erlend Sørmo og Erik Endre, NGI: Alunskifer er bergartenes sorte får

Les juryens begrunnelse

Les bidraget i Aftenposten Viten

Alle bidrag 2016

Helge Løseth, Statoil: Når ble Norge vakkert?

Theodor Lien, UiB: Hvor, hvorfor og hvordan dannes underfylte strukturer?

Victoria Engelschiøn Nash, NHM: Fra strandløve til sjømonster - en fiskeøgles bekjennelser

Frank W. Jakobsen, UiT: Hvordan kan gass flytte fjell?

Emmelie Åström, UiT: Gassutslipp fra havbunnen skaper en arktisk oase i dypet

Simon Pind Jessen, UiT/Fingerspiss: Istidens cruiseturister

André Frantzen Jensen, UiT: Isbreen som kappåt med trollet

Kristin Sæterdal Myhra, UiO/HiSF: Når frost kan flytte fjell

Asgeir Kydland Lysdahl, Erlend Sørmo og Erik Endre, NGI: Alunskifer er bergartenes sorte får

Sondre Straume Storemark, UiB: Fra olje til miljø


Vinnerbidraget 2015

Kjetil Indrevær, UiO: Tektonikk - sakte-tv i sakte film

Les juryens begrunnelse

Se bidraget hans i Aftenposten Viten

Alle bidrag 2015

Allan Krill, NTNU: En geologisk konsensus som sto for fall

Kjetil Indrevær, UiO: Tektonikk - sakte-tv i sakte film

Anne E. Flink, UNIS: Årlige morenerygger i Tempelfjorden Svalbard

Christian Sætre, UiO: Kan de minste mineralene gi svar på store spørsmål innen Mars-forskningen?

Marie Kløve Keiding, NGU: Skandinavias kjempejordskjelv

Orhan Mahmic, UiO: Reservoar geologi og medisinsk teknologi hånd i hånd

Joar Sættem: "Geologiske gigantklabber" etter istidens breer på norsk sokkel

Andreia Plaza-Faverola, CAGE: Klimagassutslipp fra havbunnene - et gåtefullt naturfenomen

Kirsti Midttømme, CGER: Er fornybar geotermisk energi et alternativ for Svalbard?

Kristin Sæterdal Myhra, UiO: Fascinerende frost

Anders Bjerga, IFE: En historie lest i stein

250x166 fugleperspektiv

AKTUELT Ustabile fjellpartier i Norge, istiden i Fana, ledende innen geofysisk forskning og spor etter Atlanterhavets fødsel. Her er de fem mest leste sakene i november.

250x166 uio

AKTUELT Geofag-professorene Trond Torsvik og Michael Schulz ved Universitetet i Oslo er blant verdens mest siterte forskere.

250x166 Lauritzen

AKTUELT UiB-professor Stein-Erik Lauritzen hedres for sin innsats innen forskning på grotter.

250x166 Toppliste

AKTUELT NTNU er blant universitetene i verden som har publisert mest i tidsskriftet Geophysics.

250x166 før og etter Veslemannen

AKTUELT Skredvarsling, et gigantisk ferskvannsreservoar, korallrev og istidsstrukturer, bedre kontroll på kalken og undersøkelser av robustheten til Preikestolen. Her er de fem mest leste sakene i oktober.

250x166 Poster

AKTUELT UiO-stipendiat Marius Lambert ble tildelt pris for sin poster om klimamodeller og om de er i stand til å simulere frosttørke.

250x166 Skorstein

AKTUELT Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø forteller om Jordas geologiske historie gjennom en ny, permanent utstilling.

250x166 li

AKTUELT NTNU-professor Charlie Li har blitt tildelt to priser av tidsskriftet Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering.

 

250x166 Campus Sogndal

AKTUELT Vi ønsker Institutt for miljø- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet velkommen som ny samarbeidspartner.

250x166 hf felt

AKTUELT UiB-professor og formidler Haakon Fossen tildeles prisen Distinguished Leadership Award for Internationals av University of Minnesota.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: