Mandag 21.6.2021 - Uke 25

Kull er ut – Forskning er inn

mandag, 29 august 2016

Halfdan Carstens

Omfanget av forskning og høyere utdanning på Svalbard er fordoblet de siste ti årene. UNIS er en suksess, konkluderer Halfdan Carstens.

530x292 Leder 04 FigurUNIS hadde i fjor nærmere 700 studenter. Alle må ha våpenkurs og beherske scooterkjøring for å komme ut i naturen og ta del i undervisning og forskning. Geologistudentene har særdeles gode forhold med en lang lagrekke uten ødeleggende vegetasjon å boltre seg i. Foto: Halfdan Carstens

Omfanget av forskning og høyere utdanning på Svalbard er fordoblet de siste ti årene, og disse to stolpene i svalbardsamfunnet har derfor blitt en svært viktig del av aktiviteten på øygruppen.

«Svalbard er i dag en plattform for internasjonal forskning, høyere utdanning og miljøovervåking», konkluderer regjeringen i St.meld. nr. 32 (2015–2016).

Antallet studenter har økt kraftig på få år. I 2009 var det i underkant av 400 studenter fra 25 land, og i 2015 hadde UNIS 690 studenter fra 44 land.

Det vitenskapelige personalet ved UNIS øker også.

Det består i dag av 27 professorer og førsteamanuenser i tillegg til stipendiater, postdoktorer, forskere og teknisk-administrativt personale. Totalt utgjør dette 110 faste stillinger. I tillegg kommer 43 professor II/førsteamanuensis II-stillinger.

Forskningen som utføres omfatter ulike disipliner, blant annet. geologi, geofysikk, arkeologi, hydrologi, atmosfæreforskning og oseanografi.

Geologimiljøet er sterkt orientert mot petroleumsforskning, sedimentære bergarter og strukturgeologi. Det er også UNIS sine geologer som står for det aller meste av den geologiske aktiviteten på Svalbard.

Norsk Polarinstitutt er riktig nok den nasjonale kartleggingsinstansen for polare områder, inkludert ikke-kommersielle geologiske undersøkelser, men deres geologer er i liten grad til stede sammenlignet med hvordan UNIS sine professorer har inntatt landet.

Polarinstituttet har som oppgave å samle inn geologiske kartdata gjennom feltekspedisjoner og samarbeid med internasjonale forskningsgrupper. Polarinstituttet utgir således geologiske kart med tilhørende kartbeskrivelser.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ingen plass i den geologiske utforskningen av øygruppen. NGU er ikke nevnt en eneste gang i Svalbardmeldingen.

I stortingsmeldingen heter det at «Regjeringen ønsker å ta vare på og videreutvikle UNIS som en unik institusjon for universitetsstudier og forskning på Svalbard, med et fagtilbud og forskningsaktivitet som tar utgangspunkt i de naturgitte fortrinn som beliggenheten gir».

UNIS er en suksess. Der midnattssolen lyser opp det vakre landskapet fire måneder i året har Norge lyktes med å etablere verdens nordligste universitetssenter, og både studenter og forskere dras mot denne eksotiske utposten på 78 grader 30 minutter nord.

Bergverksdriften Store Norske driver på en stadig mindre populær ressurs (kull), og vi spår at den er på hell i et samfunn som blir stadig mer CO2-bevisst. En sterk satsing på forskning og undervisning kan erstatte en vaklende pilar.

Om forfatteren

Halfdan Carstens

Halfdan Carstens

Halfdan Carstens er redaktør for det populærfaglige tidskriftet GEO og nettstedet geo365.no.

E-post: halfdan@geo365.no

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Planer for sommeren


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: