Leting

fredag, 02 mars 2012

Rolf Mjelde

Leting

De store oljefunnene på norsk sokkel i 2011 må ikke føre til at vi mister fokuset på leting, skriver Rolf Mjelde i dette innlegget.

Bildet: Kilauea, Big Island, Hawaii; ikke stedet for petroleumsleting.

Alle med kompetanse om petroleumsnæringen innser viktigheten av at Norge satser på forskning både innen leting og økt utvinning. Det er mitt inntrykk at pendelen de siste årene har svingt mer og mer over mot økt utvinning som satsningsområde.

Det store Johan Sverdrup funnet i et modent område i Nordsjøen kan forlede noen til å tro at oljeselskapene har ’knekt koden’. Det er mulig at det til en viss grad er riktig, men jeg tror at hovedårsaken til at slike store felt kan skjule seg i et område der det har vært lett aktivt i 40 år, først og fremst demonstrerer at vi ikke er flinke nok til å lete etter olje. En av grunnene til dette er at vi rett og slett ikke forstår de grunnleggende, geofaglige komponentene i petroleumssystemer godt.

NFR er nå i ferd med å fase ut programmet petromaks, og det antydes at et annet program for petroleumsforskning er på trappene. Det er viktig at dette programmet blir minst like stort som petromaks, at det dekker hele verdikjeden, og at leting blir en viktig komponent. Universiteter og forskningsinstitutter vil her kunne fortsette å gi viktige bidrag innen grunnforskning på basseng- og jordskorpeskala.

Om forfatteren

Rolf Mjelde

Rolf Mjelde

Rolf Mjelde er professor ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.

E-post: Rolf.Mjelde@geo.uib.no