Møt vår nye blogger

tirsdag, 16 april 2013

Svein Eggen

Vi ønsker Svein Eggen, seniorrådgiver i Gassnova SF, velkommen som ny blogger for geoforskning.no. Les hva han kommer til å skrive om her.


203x164 sveinJeg interesserer meg for klima og energispørsmål og har til daglig gleden av å jobbe i Gassnova med teknologiutvikling for karbonfangst og lagring (CCS) gjennom FOU-programmet CLIMIT.

Utover det sitter jeg i styret for Energi21 og prøver gjennom det å ha et bredest mulig perspektiv på energispørsmålet.

I denne sammenheng uttaler jeg meg imidlertid utelukkende på vegne av meg selv og tillater meg dermed å spissformulere problemstillingene noe mer...

Mitt ståsted er at jeg tar for gitt  at verden står foran en dramatisk omlegging av økonomiens viktigste innsatsfaktor, nemlig energi. Utfordringene ved å både skaffe energi til alle, kombinert med utfordringen å håndtere klimaproblemet, krever beslutningsevne og god råd.

Mange utviklingsbaner er mulige i tiårene fremover mot 2050. I dag henter vi over 80 % av energien vår fra fossile brensler. Overgangen til en mer fornybar-dominert verden er en uttrykt målsetting, men er også svært krevende. Mange hevder at vi ikke vil klare å legge om fort nok til å forhindre irreversible klimaendringer med mindre vi også tar i bruk CCS.

Problemstillingene vi står overfor innen energi- og klimaområdet involverer både tekniske og samfunnsmessige problemstillinger. "Fossilbransjen" blir pekt på som taperne i denne omleggingen.

For Norge og oss som geologer er det viktig at petroleumsbransjen forholder seg profesjonelt til denne utfordringen. Her har vi alle et ansvar. Jeg tror på meningsdanning og utvikling av fremtidsrettet politikk gjennom opplysning, informasjon og diskusjon.  Håper gjennom denne bloggen å kunne bidra til dette.

Om forfatteren

Svein Eggen

Svein Eggen

Svein Eggen er seniorrådgiver i Gassnova SF.

E-post: se@gassnova.no

Skriv en kommentar

Du kommenterer nå kun som gjest. Alternativ innlogging under.