Polarpolicy II

onsdag, 03 juli 2013

Rolf Mjelde

Rolf Mjelde kommenterer Forskningsrådets oppdatering av sin policy for norsk polarforskning, som nå er ute til høring.

530x383 isbjørnGeofaget vil i de neste 10 årene fortsatt utgjøre en tung komponent i norsk polarforskning. Foto: Wikimedia Commons

I min blogg Polarpolicy bad jeg geo-miljøene i Norge komme med innspill til ‘Forskningsrådets policy for norsk polarforskning 2014-2023’. Forskningsrådet har nå sammenfattet innspillene og sendt ut et høringsutkast med svarfrist 12. august.

Geofaget er i høringsutkastet nevnt flere steder, og ikke bare i forbindelse med klima. Av dette kan vi konkludere at 1) Geo-miljøene i Norge kan være flinke til å formulere fornuftige innspill, og 2) Forskningsrådet kan være flinke til å lytte til slike.

Det skulle da også bare mangle et geofaget får plass i høringsutkastet, all den tid fagfeltet utgjør ca 1/3 av norsk polarforskning (målt i årsverk, 2010).

Om forfatteren

Rolf Mjelde

Rolf Mjelde

Rolf Mjelde er professor ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.

E-post: Rolf.Mjelde@geo.uib.no

Skriv en kommentar

Du kommenterer nå kun som gjest. Alternativ innlogging under.