Mandag 21.6.2021 - Uke 25
Rolf Mjelde

Rolf Mjelde

Rolf Mjelde er professor ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.

E-post: Rolf.Mjelde@geo.uib.no

mandag, 08 august 2016

Lofotenseismikk

Skrevet av: Rolf Mjelde

Lofotenseismikk

Seismikk i Lofoten er skumle greier, mener Rolf Mjelde.

onsdag, 20 January 2016

Nytt polarprogram?

Skrevet av: Rolf Mjelde

Nytt polarprogram?

Det arbeides med et nytt program for geoforskning i Polhavet. Rolf Mjelde forklarer.

onsdag, 05 August 2015

Olje på Jan Mayen

Skrevet av: Rolf Mjelde

Olje på Jan Mayen

Aftenpostens melding om petroleumsfunn ved Jan Mayen er en smule overdrevet, skriver Rolf Mjelde.

mandag, 11 May 2015

Haleakala

Skrevet av: Rolf Mjelde

Haleakala

Vulkanen Haleakala må vernes, mener Rolf Mjelde.

tirsdag, 21 April 2015

Akademiaavtalen

Skrevet av: Rolf Mjelde

Akademiaavtalen

Rolf Mjelde er oppgitt over bråket rundt Akademiaavtalen ved Universitetet i Bergen.

fredag, 10 April 2015

Mauna Kea

Skrevet av: Rolf Mjelde

Mauna Kea

Det er fortsatt aktivitet på den utdødde vulkanen Mauna Kea. Rolf Mjelde forklarer.

torsdag, 05 February 2015

Mye vil ha mer

Skrevet av: Rolf Mjelde

Mye vil ha mer

Rolf Mjelde mener at forskningsfartøyet Helmer Hanssen må tas ut av drift.

søndag, 14 December 2014

Klima og utvikling

Skrevet av: Rolf Mjelde

Klima og utvikling

Rolf Mjelde påpeker et paradoks mellom vår fremstilling av klimaendringer og utviklingen av mennesket som art.

fredag, 10 October 2014

Seismikkrangel

Skrevet av: Rolf Mjelde

Seismikkrangel

Krangling om seismikk eller rangler for småbarn, spør Rolf Mjelde.

torsdag, 11 September 2014

EM versus seismikk

Skrevet av: Rolf Mjelde

EM versus seismikk

Å samle inn EM data før seismikk blir som å pisse i buksen for å holde varmen, mener Rolf Mjelde.

fredag, 27 June 2014

Sensorvurdering

Skrevet av: Rolf Mjelde

Sensorvurdering

Rolf Mjelde liker ikke de nye retningslinjene for vurdering av masteroppgaver.

torsdag, 12 June 2014

Formidling til besvær

Skrevet av: Rolf Mjelde

Formidling til besvær

Rolf Mjelde er enig i påstanden om at forskere formidler for lite og for dårlig.

mandag, 02 June 2014

Kullet på Svalbard

Skrevet av: Rolf Mjelde

Kullet på Svalbard

Rolf Mjelde er uenig med FNs klimasjef om svalbardkullets fremtid.

onsdag, 30 April 2014

Jan Mayen

Skrevet av: Rolf Mjelde

Jan Mayen

Området ved Jan Mayen har begrenset hydrokarbonpotensial, påstår Rolf Mjelde i dette innlegget.

torsdag, 20 February 2014

Grunnforskning og petroleum

Skrevet av: Rolf Mjelde

Grunnforskning og petroleum

Norske universiteter bør drive grunnforskning innen petroleum, mener Rolf Mjelde.

torsdag, 23 January 2014

Moho

Skrevet av: Rolf Mjelde

Moho

Hva er Moho, egentlig? En av Rolf Mjeldes kjepphester dreier seg om dette.

torsdag, 19 December 2013

Seismikk og fisk

Skrevet av: Rolf Mjelde

Seismikk og fisk

Folk flest vet for lite om seismikk, i følge Rolf Mjelde.

onsdag, 04 December 2013

Klimadebatten

Skrevet av: Rolf Mjelde

Klimadebatten

Vi må våge å stille de vanskelige spørsmålene i klimadebatten, mener Rolf Mjelde.

mandag, 18 November 2013

Evolusjon

Skrevet av: Rolf Mjelde

Evolusjon

Tradisjon eller evolusjon? Rolf Mjelde er usikker på hva han skal mene om navnediskusjonen rundt fjellkjeden vår.

mandag, 11 November 2013

Klima og petroleum

Skrevet av: Rolf Mjelde

Klima og petroleum

Rolf Mjelde liker ikke vinklingen på debatten om petroleumsforskning ved Universitetet i Bergen.

fredag, 18 October 2013

Oljeforskning

Skrevet av: Rolf Mjelde

Oljeforskning

Hva er egentlig oljeforskning, spør Rolf Mjelde i dette innlegget.

torsdag, 19 September 2013

JPI Oceans

Skrevet av: Rolf Mjelde

JPI Oceans

Geo-miljøet har igjen fått et høringsnotat om marin forskning å bryne seg på. Rolf Mjelde blogger.

fredag, 30 August 2013

Midlertidige stillinger

Skrevet av: Rolf Mjelde

Midlertidige stillinger

Rolf Mjelde er uenig i at det store antall midlertidige stillinger ved universitetene er et problem.

onsdag, 03 July 2013

Polarpolicy II

Skrevet av: Rolf Mjelde

Polarpolicy II

Rolf Mjelde kommenterer Forskningsrådets oppdatering av sin policy for norsk polarforskning, som nå er ute til høring.

fredag, 31 May 2013

Jordskjelvrisiko

Skrevet av: Rolf Mjelde

Jordskjelvrisiko

Rolf Mjelde kommer her med tips til seismologer som kontaktes av media.

onsdag, 24 April 2013

Er klimaendringene menneskeskapt?

Skrevet av: Rolf Mjelde

Er klimaendringene menneskeskapt?

Vår tids store spørsmål: ’Er klimaendringene menneskeskapt?’ er nok et eksempel på at vi ikke er i stand til å stille de rette spørsmål, hevder Rolf Mjelde i dette innlegget.

onsdag, 20 March 2013

Tåkefyrster

Skrevet av: Rolf Mjelde

Tåkefyrster

Akademiaavtalen mellom Statoil og universitetene skal nå forlenges, og Rolf Mjelde mener det er viktig at denne fortsatt forankres i Mat.Nat.

fredag, 01 March 2013

HAV21 – Hva nå?

Skrevet av: Rolf Mjelde

HAV21 – Hva nå?

Rolf Mjelde synes det er synd at forskningsstrategien HAV21 er blottet for geofag.

torsdag, 14 February 2013

Polarpolicy

Skrevet av: Rolf Mjelde

Polarpolicy

Forskningsrådet skal oppdatere sin policy for norsk polarforskning, og Rolf Mjelde ber i dette innlegget geo-miljøet komme med innspill.

fredag, 01 February 2013

Isbjørnen utryddes!

Skrevet av: Rolf Mjelde

Isbjørnen utryddes!

Hvorfor er isbjørnens problemer blitt symbolet på klimaendringene, spør Rolf Mjelde i dette innlegget.

torsdag, 17 January 2013

Life Sciences

Skrevet av: Rolf Mjelde

Life Sciences

"Life Sciences" må også inkludere geofag, mener Rolf Mjelde.

onsdag, 19 December 2012

NFR evaluering

Skrevet av: Rolf Mjelde

NFR evaluering

Rolf Mjelde føler seg forpliktet til å si noen ord om evalueringen av Norges Forskningsråd (NFR).

torsdag, 06 December 2012

Personlig veileder

Skrevet av: Rolf Mjelde

Personlig veileder

Rolf Mjelde er skeptisk til Studentparlamentet ved UiBs krav om mentor fra første dag på universitetet.

torsdag, 22 November 2012

Svalexevaluering

Skrevet av: Rolf Mjelde

Svalexevaluering

Været har tilbakevirkende kraft, konkluderer Rolf Mjelde i dette innlegget.

onsdag, 14 November 2012

Ciao, CIAO

Skrevet av: Rolf Mjelde

Ciao, CIAO

Norge får tretten nye sentre for fremragende forskning; CIAO er ikke blant disse, skriver Rolf Mjelde.

søndag, 28 October 2012

Nytt forskningsskip

Skrevet av: Rolf Mjelde

Nytt forskningsskip

Det er gledelig at Norge har fått et nytt forskningsskip, men vi må smi mens jernet er varmt, mener Rolf Mjelde.

fredag, 12 October 2012

Klimaevaluering

Skrevet av: Rolf Mjelde

Klimaevaluering

Rolf Mjelde mener at Norges forskningsråds klimaevaluering er god sovemedisin.

torsdag, 27 September 2012

Nei til ja og ja til nei

Skrevet av: Rolf Mjelde

Nei til ja og ja til nei

Rolf Mjelde er imponert over Studentparlamentet ved UiOs klarsyn og visjoner for fremtiden.

onsdag, 12 September 2012

Nå kommer PETROMAKS II

Skrevet av: Rolf Mjelde

Nå kommer PETROMAKS II

Rolf Mjelde gleder seg over PETROMAKS II som starter i 2013.Programmet vil dekke hele spekteret av viktige satsningsområder.

fredag, 17 August 2012

Seismikk versus hval

Skrevet av: Rolf Mjelde

Seismikk versus hval

Hvordan seismikk påvirker det marine miljø er et stadig tilbakevendende tema. I dette innlegget gir Rolf Mjelde noen betraktninger angående seismikk versus hval.

fredag, 03 August 2012

UiB sliter

Skrevet av: Rolf Mjelde

UiB sliter

En ny modell for fordeling av dekningsbidrag ved UiB ødelegger for prosjekttunge institutter, mener Rolf Mjelde.

onsdag, 20 June 2012

Geoevaluering – igjen

Skrevet av: Rolf Mjelde

Geoevaluering – igjen

NFR har invitert fagmiljøene til oppfølgning av geoevalueringen. Rolf Mjelde liker ikke tanken på en gjennomgang av doktorgradsutdanningen.

mandag, 04 June 2012

Great visuals

Skrevet av: Rolf Mjelde

Great visuals

Popularisering av vitenskap er viktig, men liker vi utviklingen innen vitenskapsformidling, spør Rolf Mjelde.

tirsdag, 15 May 2012

Multipler - støy eller nyttig?

Skrevet av: Rolf Mjelde

Multipler - støy eller nyttig?

Multipler er noe herk. Det lærer vi studentene på ’skolen’. Rolf Mjelde forteller her at multipler også kan ha en nytteverdi.

torsdag, 26 April 2012

Ukonvensjonelle ressurser

Skrevet av: Rolf Mjelde

Ukonvensjonelle ressurser

Ukonvensjonelle olje- og gassressurser er ikke lenger ukonvensjonelle. Rolf Mjelde forklarer.

tirsdag, 10 April 2012

CO2-lagring

Skrevet av: Rolf Mjelde

CO2-lagring

Rolf Mjelde forsøker i dette innlegget å forklare sammenhengen mellom CO2-lagring og høyhælte sko.

fredag, 23 March 2012

Norgesheimen

Skrevet av: Rolf Mjelde

Norgesheimen

Rolf Mjelde mener at vi bør forske mer på den norske delen av Kaledonidene (ofte kalt Kalenoridene).

fredag, 02 March 2012

Leting

Skrevet av: Rolf Mjelde

Leting

De store oljefunnene på norsk sokkel i 2011 må ikke føre til at vi mister fokuset på leting, skriver Rolf Mjelde i dette innlegget.

fredag, 17 February 2012

Geokarakterer

Skrevet av: Rolf Mjelde

Geokarakterer

Vi kan lære mye nyttig av geoevalueringen. Rolf Mjelde kommenterer i dette innlegget noen gjennomsnittskarakterer.

fredag, 27 January 2012

Tidsskrifter

Skrevet av: Rolf Mjelde

Tidsskrifter

Geoevalueringen gir oss råd om hvilke tidsskrifter vi skal publisere i. Skal vi følge disse? spør Rolf Mjelde i dette innlegget.

torsdag, 12 January 2012

HAV21: Geomiljøene må engasjere seg

Skrevet av: Rolf Mjelde

HAV21: Geomiljøene må engasjere seg

Det nye initiativet fra forskningsrådet HAV21 er viktig for geomiljøet. Rolf Mjelde forklarer i dette innlegget hvorfor.

torsdag, 05 January 2012

Forsker- eller forskningsgrupper?

Skrevet av: Rolf Mjelde

Forsker- eller forskningsgrupper?

Komiteen for geo-evalueringen har misforstått organiseringen av forskergrupper ved universitetene. Rolf Mjelde forsøker her å avklare.

onsdag, 21 December 2011

Julelunsj

Skrevet av: Rolf Mjelde

Julelunsj

 

Rolf Mjelde gir et lite innblikk i julelunsjens historie på GEO, UiB.

onsdag, 07 December 2011

AGU, San Francisco

Skrevet av: Rolf Mjelde

AGU, San Francisco

Rolf Mjelde forklarer i dette innlegget hvorfor han ikke deltar på AGU møtet i San Francisco.

fredag, 02 December 2011

Geoevaluering

Geoevaluering

 Den internasjonale ekspertgruppen nedsatt av Norges Forskningsråd for å evaluere norsk geoforskning er ferdig med sitt arbeid. I dette innlegget kommer Rolf Mjelde med noen innledende kommentarer.

torsdag, 24 November 2011

Naken Nansen

Skrevet av: Rolf Mjelde

Naken Nansen

Nakenbilder av Fridjof Nansen på Facebook har økt interessen for polarforskning. Rolf Mjelde foreslår å smi mens jernet er varmt.

torsdag, 10 November 2011

Evalueringer

Skrevet av: Rolf Mjelde

Evalueringer

Evalueringer tar stadig nye former, og i dette innlegget presenterer Rolf Mjelde status for en del evalueringsarbeid innen GEO faget.

torsdag, 13 October 2011

Norge etter oljen

Skrevet av: Rolf Mjelde

Norge etter oljen

Olje og gass er vår viktigste inntektskilde og vil være det også i de neste 50 årene, dersom den offentlige forvaltningen gjør sin del av jobben, skriver Rolf Mjelde, professor ved Universitetet i Bergen.

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Planer for sommeren


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: