«The age of disbelief»

mandag, 15 juni 2015

Halfdan Carstens

“Skepticism about science is on the rise, and polarization is the order of the day. What’s causing reasonable people to doubt reason?”, spør National Geographic i marsutgaven.

530x782 National Geographic forsideForsiden på marsnummeret av National Geographic sidestiller «klimaskeptikere» med blant annet kreasjonister (overbevisningen om at universet, verden og alt liv er skapt slik som beskrevet i Bibelen).

I «cover-storyen» for mars retter National Geographic et hardt angrep på alle dem som ikke godtar at klimaendringene skyldes menneskenes utslipp av klimagasser («klimafornekterne»).

På magasinets forside blir de likestilt med kreasjonister (de som fornekter Darwins utviklingslære), ignoranter som fortsatt tror at Jorden er flat, samt raringer som ikke tror at mennesket har landet på månen.

«We live in age when all manner of scientific knowledge … faces opposition. Empowered by their own sources of information and their own interpretations of research, doubters have declared war on the consensus of experts”, heter det.

Magasinet sammenligner datidens (1600-tallet) skepsis rundt Galileo Galileis nye verdensforståelse (at Jorden går i bane rundt Sola, og ikke motsatt, slik «sunn fornuft» tilsier (det vi kan observere hver dag)), med nåtidens skepsis til at en usynlig gass som utgjør mindre enn en tusendedel av atmosfæren kan påvirke klimaet vårt (noe som også strider mot «sunn fornuft»).

På den måten blir skeptikerne gjort narr av. Men slike debatteknikker bringer oss ikke nærmere sannheten.

Menigmanns tro på «klimateorien» er for en stor del basert på korrelasjonen mellom økende grad av CO2-utslipp og økende global temperatur (godt hjulpet av den nå begravde «hockey stick-grafen»), men som National Geographic skriver i samme artikkel: «Yet just because two things happen together doesn’t mean one caused the other».

Det respekterte magasinet skriver også at «scientists rarely proclaim an absolute truth or absolute certainty. Uncertainty is inevitable at the frontiers of knowledge”.

Ikke desto mindre opplever vi at mange forskere – herunder mange norske – ser på antropogen oppvarming som en absolutt sannhet, og det til tross for at IPCC faktisk selv levner tvil om «klimateorien» er riktig.

De som fornekter «sannheten» blir hånet av kollegaer og nektet innlegg i media. Litt ironisk er det også at National Geographic – på tross av ovenfor siterte setning – uten forbehold omtaler «klimaskeptikerne» som «mavericks, naysayers, professional controversialists, and table thumpers» (jeg er litt usikker på hva alt dette betyr, men det høres ikke bra ut).

National Geographic gjør imidlertid en grov feil når det skriver følgende: «… evolution actually happened. Biology is incomprehensible without it. … Climate change is happening.”

Vi er selvsagt enig i begge deler (at evolusjon og klimaendringer er realiteter). Alle geologer er det. At klimaet har endret seg opp gjennom geologisk tid – på små og store skalaer – er udiskutabelt.

Men det vi diskuterer er årsaken til at «climate change is happening». Det er grovt injurierende å sette likhetstegn mellom de som tror at klimaet aldri har endret seg og de som tror at klimaendringene (også) kan ha naturlige årsaker (slik det har vært gjennom all tid).

Både utviklingslæren og platetektonikken ble framstilt som teorier etter fornuftige og logisk dokumenterte observasjoner. Siden den gang er teoriene prøvd falsifisert, og etter hvert ettertrykkelig vitenskapelig etterprøvd gjennom analyser og nye, forbedrede observasjoner.

Vi kan i dag for eksempel lage genmanipulerte organismer og måle at kontinentene driver fra hverandre, år for år. Men så langt har ikke klimaforskningen kommet. Flere observasjoner stemmer ikke med fremlagte teorier og modeller – noe de fleste klimaforskere innrømmer.

Likevel, at flere av observasjonene ikke stemmer med modellene betyr selvsagt heller ikke at vi uten videre kan neglisjere teorien om menneskeskapte klimaendringer.

National Geographic har skuffet oss med en tendensiøs og særdeles lite nyansert artikkel. Med sin latterliggjøring av dem som mener «noe annet», viser magasinet manglende forståelse for vitenskapelige prinsipper.

Dette er en alvorlig ripe i lakken for et tidsskrift som er stolt av å drive med folkeopplysning på høyt nivå.

Om forfatteren

Halfdan Carstens

Halfdan Carstens

Halfdan Carstens er redaktør for det populærfaglige tidskriftet GEO og nettstedet geo365.no.

E-post: halfdan@geo365.no