Mandag 12.4.2021 - Uke 15

World Energy Outlook 2017

fredag, 08 desember 2017

Svein Eggen

Det internasjonale energibyrået har utgitt sin analyse av verdens energisituasjon, en publikasjon på 1 000 sider. Svein Eggen trekker frem to aspekter som er relevante for Norge.

530x363 WEO17Illustrasjon: IEA

Det internasjonale energibyrået (IEA) har utgitt sin årlige analyse av verdens energisituasjon, World Energy Outlook 2017.

Det er ikke mulig å gi en enkel gjennomgang av alle aspekter ved denne rapporten. Jeg har her valgt å fokusere på to av dem som jeg tenker kan være av interesse for vår hjemlige sandkasse.

Det ene er forventninger til etterspørselen etter olje og gass og det andre er klimaperspektivene knyttet til ulike framskrivninger av energiforsyning.

De viktigste hovedfunnene i årets rapport er:

  • Fornybar energi blir billigere og brer om seg raskt (og raskere enn IEA tidligere har forutsett)
  • Elektrifiseringen av transportsektor øker
  • Kina endres mot en mer serviceorientert økonomi og en renere energimiks
  • Skiferolje og -gass i USA holder stand og gjøre USA til nettoeksportør etter 2020

530x304 fig1Illustrasjon: IEA

Med hensyn på energimarkedene så ser IEA for seg store endringer frem mot 2040 (se figuren over).

IEA forventer at veksten i energimarkedene i hovedsak vil komme i Kina, India, Midtøsten og Afrika. Europa og USA får en nedgang.

Det er verdt å merke seg at Kina i dag står for 25 prosent av verdens samlede energiforbruk og forbrenner 50 prosent av alt kull som produseres i verden.

Utover dette er landet ledende innen vind og solenergi, bygger kjernekraft med egen reaktorteknologi og ikke minst er ledende innen produksjon av elektriske kjøretøyer.

Det store spørsmålet er hvordan dette vil slå ut i verdens energimiks. Dette er forsøkt vist i figuren under der de heltrukne linjene representerer IEAs New Policies Scenario (NPS), det vil si en framskrivning av energibehov innbefattet tiltak som de enkelte land har besluttet.

Prognosen peker på en svak økning/utflating av oljeetterspørsel frem mot 2040. Videre en jevn økning på gass og en utflating for kull.

Med hensyn på klimamålsettinger så skriver IEA at NPS er forenlig med en global temperaturøkning på 3,0 - 3,5 grader.

Som vi vet, har verden blitt enige om å sikte mot at den globale temperaturøkningen ikke skal overstige to grader. Dette har IEA forsøkt å fremstille i sitt Sustainable Development Scenario (SDS).

I denne framskrivningen har IEA også forsøkt å ta inn to av FNs bærekraftsmål, forbedret luftkvalitet og energi til alle.

I dette scenariet (prikkede linjer i figuren under) faller etterspørselen etter olje og kull etter 2020. Årsakene til dette er vist i stolpediagrammet.

Kull erstattes av fornybare energiformer (og gass) og olje konkurreres ut i transportsektoren av elektrifisering. Naturgass blir relativt sett «vinneren» med etterspørsel som flater ut frem mot 2040. I dette scenariet forventer IEA også fall i oljeprisen.

530x338 fig2Illustrasjon: IEA

Vi ser med andre ord at klimakrav koblet med krav om renere luft fører til at kull må fases ut innen elektrisitetsproduksjon og at bilparken må elektrifiseres.

Med hensyn på rollen til karbonhåndtering (CCS) så gjenspeiler analysen til IEA det vi ser i virkeligheten; tiltak forskyves ut i tid og får dermed mindre betydning.

I IEAs framskrivning utgjør CCS ca. 10 prosent av CO2-utslippsreduksjon frem mot 2040 og knyttes til karbonfangst i industri, men også i nye moderne kullkraft- og gasskraftverk.

Avslutningsvis: Dette er scenarier, og hvordan virkeligheten kommer til å se ut vet vi lite om.

Fra et klimaperspektiv er hovedmeldingen at vi ikke innfrir målsettingene i Parisavtalen med de tiltak som de enkelte land har vedtatt («NPS»-scenariet).

Videre bør vi notere oss at IEA systematisk har undervurdert rollen til fornybar energi (spesielt solenergi) i sine framskrivninger de siste 10 årene.

Dernest at utviklingen i land som Kina og India er helt sentrale med hensyn på utviklingen fremover.

Dette er to land med svært forskjellige politiske systemer og enorme utfordringer innen energiområdet og ikke minst lokal forurensing.

Om forfatteren

Svein Eggen

Svein Eggen

Svein Eggen er seniorrådgiver i Gassnova SF.

E-post: se@gassnova.no

Skriv en kommentar

Du kommenterer nå kun som gjest. Alternativ innlogging under.

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Skuffet


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: