Lørdag 23.1.2021 - Uke 03

Samarbeidspartnere

Ingar Walder, Kjeøy Research and Education Center, holdt foredrag under sjødeponiseminaret 25. april. Tittelen på foredraget hans var "Standarder og veiledere for karakterisering av mineralavfall"

I april 2006 ble det europeiske gruveavfallsdirektiv signert. Dette direktivet kom på plass fordi det hadde vært flere store dambrudd i Europa (Aznacollar, Spania 1998 og  Baia Mare, Romania 2000). Som bakgrunnsmaterialet for direktivet ble det utført et stort kartleggingsarbeide av mineralindustrien publisert som et BREF/BAT dokument. 

Walder smallGjennom implementeringen av direktivet er det kommet flere kommisjonsbeslutninger (inert avfall, finansiell sikkerhet, avfallskarakterisering) og det er utarbeidet en ny standard, tre veiledere og en teknisk spesifikasjon i regi av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. 

Alle disse dokumentene påvirker hvordan gruveavfall skal karakteriseres som støtte for håndteringsplaner og avslutningsplaner av gruveavfall og for finansiell sikkerhet for fremtidig håndtering av gruveavfallet. 

En generell veileder omhandler geokjemisk/mineralogisk og geoteknisk karakterisering; en veileder omhandler prøvetagningsplan; og en siste omhandler reaksjonshastighets-tester for potensielt syredannende avfall. Disse veiledere bør også brukes hvis fjorddeponering er et alternativ.  Dog omhandler ingen av disse veilederene saltvannsdeponering spesielt.

En norsk veileder (TA-2143/2005) beskriver hvilke tester og krav som settes for masser til bruk for overdekning av forurensede sjøsedimenter. Denne veilederen kan brukes for gruveavfall når dette vurderes brukt til overdekning, men er ikke beregnet for karakterisering av avgangsmasser for vurdering av fjorddeponering.

Norsk Bergindustri i samarbeid med Kjeøy Research & Education Center har tatt initiativet til å utarbeide en egen veileder for evaluering av gruve-avgangsdeponering i saltvann.

Alle disse veilederene er utarbeidet for å sette krav til kvaliteten på karakteriseringen og finne gode løsninger for avfallshåndteringen. De er også utarbeidet for at mineralindustri, konsulenter og myndigheter har et felles referansegrunnlag avfallshåndteringsplaner, avslutningsplaner og finansiell sikkerhet skal godkjennes av myndighetene.

Foredrag i power point

Les også: Forskernes syn på sjødeponi

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Renhold


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: