Lørdag 18.9.2021 - Uke 37

Samarbeidspartnere

530x476 alle samletEn stor takk til alle foredragsholderne som tok seg tid til å dele sin kunnskap med alle frammøtte da Geoforskning arrangerte forskningsseminaret ”Deponering av gruveavfall i norske fjorder – hva vet vi om konsekvensene?” 25. april på Litteraturhuset i Oslo. Øverst fra venstre: Elisabeth Gammelsæter, Astri Kvassnes, Per Helge Høgaas, Henrik Rye, Ingar Walder, Per Aagaard, Tor Jensen og Jan Helge Fosså. Foto: Ronny Setså

 

Foran en fullsatt sal med nærmere 70 personer fikk landets ledende forskere innen sjødeponi muligheten til å presentere sin viten. Totalt sju forskningsmiljøer kom med innspill om det høyaktuelle temaet.

Deponering av gruveavfall i norske fjorder har over lengre tid vært et hett konflikttema. Gruveselskapene trenger å kvitte seg med gråberg og rester etter foredling, mens lokalbefolkning og miljøvernorganisasjoner motsetter seg inngrep i naturen.

Konflikten viser at det er et stort behov for mer kunnskap. Slik kunnskap oppnår vi gjennom forskning, og det er derfor naturlig at forskerne selv får formidle denne kunnskapen til alle involverte parter.

Nettopp derfor inviterte Geoforskning til seminaret med temaet ”Deponering av gruveavfall i norske fjorder – hva vet vi om konsekvensene?” Hensikten med seminaret var å gi forskerne plass til å presentere sin viten, og det fikk de gjort til det fulle.

Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri innledet med å minne de oppmøtte på hvor stor betydning både bergindustrien og dens produkter har for oss og for samfunnet. Mennesker bruker store mengder mineraler og metaller gjennom hele livet, fra babypudder, via biler og hus, veier og elektronikk, og til sist gravsteiner.

Det første foredraget gav oss en innføring i hva gruveavgang og sjødeponier egentlig er. Astri Kvassnes i NIVA stod for dette, og kunne også presentere tilhørerne for hva vi i dag vet om konsekvensene av deponering i sjø og hva NIVA jobber med for å øke denne kunnskapen, blant annet gjennom forskningsprosjektet IMPTAIL.

Per Helge Høgaas i SINTEF Materialer og kjemi fortsatte med foredraget ”Mineralske overskuddsmasser og deponering: Våre felles ambisjoner”. Høgaas påpekte viktigheten av videre forskning og utvikling for å best mulig kunne utnytte og/eller redusere overskuddsmassene, samt sørge for en bærekraftig deponering av overskuddsmassene.

Bergverksindustrien kan lære av oljeindustrien, fortalte Høgaas’ kollega  Henrik Rye. Matematiske modeller som i dag brukes av SINTEF for offshorebransjen, kan også brukes for å simulere deponering av gruveavgang i fjorder.

Hva og hvordan skal gruveavfall karakteriseres? Dette tok Ingar Walder i Kjeøy Research and Education Center for seg i foredraget “Standarder og veiledere for karakterisering av mineralavfall”.

Den siste delen av seminaret stod biologene for. Tor Jensen i Det Norske Veritas (DNV) presenterte for forsamlingen hvilke erfaringer DNV har fra mer enn 20 års overvåking av norske sjødeponier, først og fremst fra Titania og Hustadmarmor. Alle sjødeponier er unike og alle krever dermed egne undersøkelser, var en av lærdommene fra foredraget hans. At livet alltid re-etableres etter endt deponering, var en annen.

Jan Helge Fosså i Havforskningsinstituttet holdt det avsluttende foredraget og fokuserte på gruveavfallets effekt på økosystemene i fjordene. At miljøet i fjordene påvirkes negativt ved deponering av gruveavfall, levnet det ingen tvil om.

Seminaret ble avsluttet med en debatt som i stor grad gjenspeilet debatten vi har sett i mediene over lengre tid. Debatten holdt et høyt faglig nivå, og forskning og forskernes synspunkter var i fokus. De frammøtte fikk en aldri så liten konklusjon å ta med seg hjem fra seminaret, nemlig at vi har for lite kunnskap om sjødeponier og trenger mer forskning rundt temaet.

Foredragene ble tatt opp på video og vil sammen med presentasjonene og sammendrag bli tilgjengelig på nettstedet geoforskning.no.

 

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: