Mandag 26.7.2021 - Uke 30

Samarbeidspartnere

Store mengder overskuddsstein dumpes i dag i deponier, samtidig som det er en tiltagende knapphet på steinressurser.


530x353 Jernbaneskinner og pukkFoto: Øyvind Holmstad / Wikimedia Commons

Forsknings- og innovasjonsprosjektet Kortreist stein har sett på nye løsninger og verktøy for å ta i bruk overskuddsmasser som blant annet tas ut fra tunneler.

Prosjektet, med Veidekke og SINTEF i spissen, har funnet løsninger som gjør det enklere å bruke lokal stein i nye infrastrukturutbygginger. Dette kan spare penger, miljø og ressurser.

– Når vi ikke bruker steinen som tas ut til å bygge ny vei lokalt, får vi både over- og underskudd av stein. Det er lite bærekraftig, sier prosjektleder Torun Rise (SINTEF) i en sak på anleggsmaskinen.no.

Særlig knapphet er det på sand og grus nær de store byene, og som resultat bruker Norge mer energi på å transportere enn på å produsere byggeråstoffer. Om lag 19 millioner tonn tunnelmasser blir i hovedsak deponert årlig.

– Vi har utarbeidet en veileder som skal gjøre det enklere å planlegge for bruk av overskuddsmasser. Veilederen beskriver hvilken geologisk informasjon og hvilke vurderinger som er viktig i de ulike planleggingsfasene, sier forsker og lagleder innen byggeråstoffer i Norges geologiske undersøkelse (NGU) Kari Aslaksen Aasly.

- Vår tanke er at veilederen skal brukes av de som planlegger store utbyggingsprosjekter, og som et supplement til allerede eksisterende veiledere for vei- og jernbanetunneler, fortsetter hun.

Kortreist stein har fokusert på fire områder som utgjør suksesskriteriene for å lykkes med bærekraftig bruk av overskuddsstein – god planlegging, tilrettelegging for bruk av lokale masser, optimalisering av riktig bruk av ulike kvaliteter på massene, og miljø- og ressursbrukaspektet.

Prosjektet har hatt fokus på bruk av lokale steinmasser til vei- og jernbaneoppbygging, asfalt og betong.

Kortreist stein har fått støtte av Norges forskningsråd, prosjekteier er Veidekke Entreprenør og prosjektleder er SINTEF. Partnere er Veidekke Industri, Metso Norway, Multiconsult, Asplan Viak, Statens Vegvesen, Bane NOR, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, NGU og NTNU.

Om prosjektet

 

Den overordnede ideen til prosjektet Kortreist stein er å utvikle nye, teknologiske løsninger og verktøy, smarte forretningsmodeller og gode planprosesser for høyverdig og bærekraftige bruk av bergmasser fra infrastrukturprosjekter eksisterende uttak.

 

Med høyverdig bruk menes kortreist stein som kan anvendes i vegkonstruksjonen i ubundet form og som kvalitetsråvare i asfalt og betong o.l. I dette inngår også å øke kvaliteten på steinmasser med sementstabilisering.

 

Prosjektet skal øke konkurranseevnen til deltakende industripartnere, gi praktiske verktøy som gjør det mulig og enkelt å ta hensyn til miljø og bærekraft samt bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer knyttet til ressurssituasjon, miljø og energibruk.

 

Estimerte gevinster

Økonomisk besparelse: 10 prosent av kontraktverdien

Miljøbesparelse: 3 300 tonn CO2

Ressursbesparelse: ca. 1,5 millioner tonn

 

Mer om prosjektet

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Om 20 år


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: