Søndag 23.2.2020 - Uke 08
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Forskere ved Universitetet i Tromsø mener kunnskapen vi har om riftsoner kan overføres til forskningen på skredutsatte fjell. Gevinsten kan bli bedre skredvarsling og – sikring.


530x397 Sprekker4Åpne sprekker på kanten av det ustabile fjellpartiet ved Jettan. Denne sprekken flater ut i dypet og inneholder partier med permafrost. Boreriggen til høyre har boret ned til sprekken i dypet. Foto: Steffen Bergh

- Strukturene som dannes i rasutsatte fjellpartier kan i sin enkelhet sammenliknes med strukturene vi ser i kontinentale riftsoner og passive kontinentalmarginer, hevder Steffen Bergh, professor ved Institutt for geologi ved Universitetet i Tromsø (UiT).

180x257 BerghEkstensjon i jordskorpa fører til oppsprekking og forkastninger. Umodne riftsoner er preget av steile sprekker og forkastninger. Etter hvert som ekstensjonen utvikles, flater forkastningene ut i dypet (listriske forkastninger).

Steffen Bergh er professor ved Institutt for geologi ved Universitetet i Tromsø. Foto: Steffen Bergh

I følge Bergh kan de samme geometriene observeres i ustabile fjellpartier.

- Overført til skredfaget kan vi si at graden av riftens modenhet bestemmer hvor nært forestående et større fjellskred er. I umodne landskap skjer fjellskred ved blokkfall som følge av gravitasjon.

-I ustabile fjellpartier i mer modne landskap er utviklingen av listriske forkastninger ofte en utløsende faktor for skred, og da skjer skredbevegelsen ved utglidning av større masser langs forkastningsplanet, mener Bergh.

Undersøker Nordnesfjellet

530x354 Sprekker6Sprekker på overflaten av et stort ustabilt fjellparti like sør for Jettan. Bevegelser langs sprekkene har generert forsenkninger i overflaten, og sprekkemønsterets forgreininger gjenspeiler innsynkning lik det man finner i riftsoner. Foto: Steffen Bergh

Bergh og hans kolleger ved UiT har i flere år vært involvert i undersøkelser ved det skredutsatte Nordnesfjellet (se faktaramme). Sist høst ble to masterstudenter ved UiT engasjert i arbeidet. Oppgavene inngår i et nasjonalt prosjekt som skal bidra til å vurdere skredfaren i fjellet.

- Studentene skal analysere strukturmønstre og strukturelt genererte blokker. Fokuset vil være å finne årsaker og mekanismer for skredutløsning, deriblant hvordan steile og listriske forkastninger og sprekker samvirker, utdyper Bergh.

Oppgavene vil være verdifulle bidrag til innsatsen ved Nordnes, og vil samtidig gi mer kunnskap om likhetstrekkene mellom skredutsatte områder og ekstensjonsregimer.

- Vi sitter på mye kunnskap om prosessene som foregår i ekstensjonsregimer. Håpet er at noe av dette kan overføres til skredfaget, avslutter Steffen Bergh.

Nordnesfjellet


Nordnesfjellet ligger i Kåfjord kommune i Troms. Det er et av områdene i landet som har høyest risiko for fjellskred og langs enkelte av sprekkene i fjellsiden beveger berggrunnen seg med 5 cm per år. Et eventuelt fjellskred kan forårsake en tsunami i den nedenforliggende Lyngenfjorden med bølger som er 45 – 60 meter høye.

 

Et interkommunalt selskap (Nordnorsk fjellovervåking) etablerer og drifter i dag overvåkingssystemene, mens geologer ved Åknes/Tafjord Beredskap har det geologiske ansvaret for overvåkingen.

 

Fjellpartiet overvåkes i dag kontinuerlig.

 

Historikk


Undersøkelsene på Nordnesfjellet startet på slutten av 1990-tallet gjennom Norges geologiske undersøkelse (NGU) sitt geologiske undersøkelsesprogram i samarbeid med Troms fylkeskommune/fylkesmann og flere kommuner i Troms.

 

I 2005 avdekket kartleggingen at et større fjellparti ved Jettan var i bevegelse med en hastighet på ca. 3 cm per år. Det ble fra 2007 gjort kontinuerlige målinger, og i 2009 anbefalte NGU etablering av en permanent overvåking med beredskapstiltak for Jettan.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 0320


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: