Torsdag 9.7.2020 - Uke 28
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Offentlige etater som Jernbaneverket, NVE og Statens vegvesen kan redusere konsekvensene av store skred ved bruk av ny satellitteknologi.


530x377 damanleggEt tidlig eksempel på InSAR. Nedsynking ved damanlegg og reservoarskråninger ved Svartisen. De røde, oransje og gule områdene har mest nedsynking, opp mot 8 millimeter per år. De blålige områdene er stabile. Illustrasjon: NGU/Norut/Kartverket

180 Strøm- Det er viktig at de offentlige etatene vet hvilke muligheter satellittdata kan gi dem, fremholdt Guro Dahle Strøm ved Norsk romsenter under et seminar i Oslo 19. mai.

Guro Dahle Strøm er seksjonssjef for nasjonale programmer og jordobservasjon ved Norsk romsenter. Foto: Norsk romsenter

Norsk romsenter har i samarbeid med NGU, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Norge vassdrags- og energidirektorat (NVE) utgitt en ny rapport som blant annet framhever den store nytten såkalt InSAR-metodikk gir i dag og i årene som kommer.

InSAR (Inferometric synthetic aperture radar) går ut på at satellitter tar et bilde av samme område på bakken over tid. Eventuelle endringer i bildene vil kunne fortelle at det har vært bevegelser i jordskorpa.  

210 moldestad- Formålet med rapporten er å legge grunnlaget for en strategisk plan for offentlig bruk av InSAR i Norge, sa Dag Anders Moldestad, seniorrådgiver i Norsk romsenter.

Dag Anders Moldestad er seniorrådgiver innen jordobservasjon ved Norsk romsenter. Foto: Norsk romsenter

De seneste årene har kvaliteten og mengden tilgjengelig satellittdata økt, samtidig som kostnadene har sunket. Bruken av InSAR har gitt gode resultater for overvåking av ustabile fjellområder.

Rapporten slår fast at de offentlige etatene bør nyttiggjøre seg dette.

1 500 - 3 000 skredhendelser per år

- Vi registrerer årlig 1 500 – 3 000 skredhendelser på våre veier, og ser nytten av InSAR i forbindelse med sikring av ustabile områder, samt bygging av ny vei og konstruksjoner, uttalte Heidi Bjordal i Statens vegvesen.

210 Hires vegvesenOgså Jernbaneverket ser et potensial for bruk av satellittdata.

Kart over steinskredhendelser på vei. Data fra Nasjonal vegdatabank. Illustrasjon: Statens vegvesen

- De siste ti årene har det i snitt gått 73 skred per år som har påvirket jernbanenettet. InSAR kan supplere vår aktivitet innen skredfarekartlegging, vurdere stabiliteten i sideterrenget og registrering av innsynking, sa Per Anton Fevang i Jernbaneverket.

Både Bjordal og Fevang påpekte at mange av skredene de årlig registrerer består av svært små volum som vanskelig kan registreres med InSAR. Potensialet gjelder primært for de større skredhendelsene.

Nye anvendelsesområder

530x414 Hires modenhetTabellen viser modenhetsgraden for andre anvendelsesområder enn skredkartlegging og –overvåking. Foto: Norsk romsenter

- Teknologiske fremskritt gjør at satellittdata også kan tas i bruk innen planlegging og overvåking og planlegging av infrastruktur som veier, jernbane, broer, tuneller og vannkraftverk, fremholdt Strøm.

- Det er mange potensielle brukergrupper for satellittdataene. Eiendom- og forsikringsbransjen, entreprenører, kommuner, geoteknikere, fond som investerer i eiendom og operatører av oljeplattformer er noen av disse, avsluttet Dag Anders Moldestad.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 0720


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: