Fredag 5.6.2020 - Uke 23
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

En vulkanbue er en rekke vulkanske øyer eller fjell dannet av platetektonikk der en havbunnsplate forsvinner under en annen jordskorpeplate og danner magma.


530x275 fig1Figur 1. Karibien med øybuer og modellert profil. Øybuen De små Antiller strekker seg fra kysten av Venezuela mot Puerto Rico.

Se animasjon nederst i saken.

Vulkanbuer kommer i to former. Det ene er øybuer (ofte kalt havbuer) som er en type øygruppe) og det andre er kontinentalbuer.

Øybuer dannes ved at en havbunnsplate trekkes under en annen havbunnsplate ved en subduksjonssone.

Klassiske eksempler på øybuer er Marianaøyene vest i Stillehavet og De små Antiller vest i Atlanterhavet. Kaskadevulkanene vest i Nord-Amerika og Andesfjellene langs vestsiden av Sør-Amerika er eksempler på kontinentale vulkanbuer.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på en av øybuene i Karibien og dens utvikling. I neste del vil vi undersøke temperaturpåvirkningen på de nærliggende sedimentære bergartene.

Plategrensen mellom den karibiske og syd-amerikanske platen er karakterisert ved en bred deformasjonssone som er mer enn 1 500 kilometer lang og 600 kilometer bred.

Den karibiske platen beveger seg med en hastighet på omtrent 20 mm/år relativt til den syd-amerikanske platen.

På begge sider av øybuen, som vårt profil krysser (figur 1 over), finnes det betydelige sedimentære bassenger som er mer enn 15 kilometer dype. I vest ligger Grenada-bassenget, i øst Tobago-bassenget (se figurene 2 og 3 under).

Grenada-bassenget er et såkalt indre øybuebasseng (backarc basin), mens Tobago-bassenget er et ytre øybuebasseng (forearc basin). Det betyr at de ligger på hver sin side av en øybue; et ytre øybuebasseng ligger på den siden hvor subduksjonen starter.

Data tyder på at disse to bassengene opprinnelig var del av et ytre øybuebasseng, som senere ble delt opp ved heving og intrusjon av De små Antiller i miocen tid. Vi har her antatt at De små Antiller i hovedsak ble dannet for 17 millioner år siden.

530x261 fig2Figur 2. Karibien-profil brukt i modelleringen. Lys grå farge viser platen som blir skjøvet ned i mantelen, og danner magma. Magmaet strømmer mot overflaten og gir opphav til den vulkanske øybuen. Rød farge indikerer De små Antiller (Lesser Antilles) øybue.

530x183 fig3Figur 3. Karibien-profilet med fokus på de sedimentære bergartene; fargene indikerer sedimentenes alder. Rød farge viser De små Antiller. De mørke linjene i jordskorpen er hjelpelinjer som er brukt for å modellere utviklingshistorien.

Historien rekonstrueres

Utgangspunktet for å beregne hvordan området har utviklet seg, er kunnskap om sedimentenes alder og antatt tidspunkt for utvikling av De små Antiller. Etterhvert som sedimentene ble avsatt, har de ført til kompaksjon av sedimentene som ligger under.

Dette må vi ta hensyn til når utviklingshistorien rekonstrueres, ved såkalt dekompaksjon. I tillegg må vi ta hensyn til bevegelse av eventuelle forkastninger.

Det vi konkret gjør, er å fjerne ett og ett lag og ”dekompaktere” lagene under, samtidig som vi beveger eventuelle forkastninger.

Når vi for eksempel har fjernet det øverste laget og reversert kompaksjonen i lagene under, så har vi rekonstruert hvordan området så ut for én million år siden (se figur 4). Så fortsetter vi med lag to, og så videre, til alle sedimentære lag er borte.

530x194 fig4Figur 4. Rekonstruert profil for én million år siden. Dette er gjort ved å fjerne laget som er avsatt den siste million år, og ved såkalt dekompaksjon av lagene under.

Animasjon av geohistorien er vist i figuren under. Vi har her antatt at utviklingen av De små Antiller øybue startet for 17 millioner siden. 

550 gif

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 0620


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: