Onsdag 23.9.2020 - Uke 39
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Nye beregninger av isens tykkelse på Svalbard viser hvordan øygruppa ville sett ut om all isen ble fjernet.


530x519 topografiKartet viser Svalbards beregnede topografi uten is. Enkelte områder under isen ligger under havnivå. Illustrasjon: Fürst et al., 2018

En gruppe forskere har beregnet hvor mye is som dekker øygruppa i nord.

Istykkelseskartet har fått navnet SVIFT 1.0 (Svalbard ice-free topography) og er bygget ut fra et datasett bestående av mer enn én million punktmålinger og 8 700 kilometer med istykkelseprofiler.

- Dette vil være nyttig informasjon for breforskere som prøver å bedre forstå isdynamikk og å estimere breenes utvikling i fremtiden. Dette kan igjen hjelpe til med å kvantifisere avsmelting av breene og deres bidrag til havnivåendringer, forklarer Thomas Vikhamar Schuler, professor ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo og professor II ved Universitetssenteret på Svalbard.

Schuler er én av forfatterne i det internasjonale forskerteamet som står bak artikkelen som ble publisert i tidsskriftet Geophysical Research Letters tidligere i vinter.

Istykkelseskartet estimerer at Svalbard er dekket av 6 199 km3 is. Hadde isen vært jevnt fordelt, ville gjennomsnittlig tykkelse vært om lag 100 meter.

Ca. halvparten av denne isen ligger i de to iskappene på Nordaustlandet Austfonna og Vestfonna, henholdsvis 2 658 km3 og 513 km3.

180 thomas schuler- For hydrologer vil istykkelseskartet være interessant ettersom breene er som store vannmagasiner. Vannføringen i elvene på Svalbard er sterkt påvirket av breavsmelting.

Ifølge Schuler er dette første gangen at det totale isvolumet har blitt beregnet for Svalbard samtidig som det er tatt hensyn til den romlige fordelingen av isen.

Foto: UiO

- Kartet ble laget med en nylig utviklet metode som kombinerer simulering av isdynamikk og bremassebalanse med målinger fra satellitt og på bakke. Kartet er i høy oppløsning (100 meter), og overensstemmer på best mulig måte med alle punktmålingene som eksisterer.

Ettersom overflatetopografien på Svalbard er kjent, har istykkelseskartet også gitt et kart over beregnet dybde til berggrunnen (se kartet øverst i saken). Dette mener Schuler kan være nyttig informasjon for geologer.

Forskerne har videre utarbeidet et kart over feilestimater, noe som forteller dem hvor de bør innsamle mer og gjøre bedre målinger.

Svalbards breer er i konstant endring, og det er beregnet at massetapet er om lag 100 km3 per tiår. Kartet er et øyeblikksbilde som representerer året 2010.

Ifølge Schuler har forskerne blitt enige om å gjøre datasettene åpent tilgjengelig og de vil publiseres i den kommende utgaven av GlaThiDa (Glacier Thickness Dataset) ved Global Terrestrial Network for Glaciers / World Glacier Monitoring Service.

530x568 istykkelse finKartet viser beregnet istykkelse på Svalbard. Illustrasjon: Fürst et al., 2018

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Seminarsnacks


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: