Mandag 10.5.2021 - Uke 19

Samarbeidspartnere

Soria Moria slott skal være laget av det reneste gull. I hele landet finner vi gull og grønne skoger. Men nå starter store utbygginger, uten at vi har tettet viktige kunnskapshull om naturen.


530x250 tine og rolv


Tine Larsen Angvik og Rolv Dahl jobber som forskere ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). De jobber blant annet med å finne metoder for å formidle og verdisette geologisk mangfold i Norge.

 

Artikkelen er skrevet ut fra et pågående Interreg finansiert samarbeidsprosjekt med Sveriges geologiske undersøkelse, der det jobbes med å få på plass et godt rammeverk for en registreringsmetode av geosteder.

 

Dette er deres bidrag til formidlingskonkurransen 2019.

 

Les mer om konkurransen her

Det pågår nå en viktig debatt om hvilke deler av norsk natur som skal ofres for store vindparker på vegen mot det grønne skiftet. Debatten aktualiserer forskning på hvordan vi verdisetter naturmangfoldet.

Visjonen om vår felles geologisk arv – Soria Moria slott – er et etterprøvbart kunnskapsgrunnlag, om både den levende og livløse delen av naturen.

Det finnes et kunnskapshull om den geologiske delen av norsk natur som gjør det vanskelig å ta gode avgjørelser om forvaltning av naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget er tynt når vi ser bort fra flora og fauna.

Hvilke steder inneholder så geologisk interessante og viktige verdier, at de bør holdes unna inngrep? Det vet vi ikke.

530x351 Figur1 SoriaMoriaSlott Tine og RolvVisjonen om vår felles geologisk arv – Soria Moria slott – er et etterprøvbart kunnskapsgrunnlag, om både den levende og livløse delen av naturen. Planene om utbygging av vindparker kan true sjeldne og verdifulle geologiske lokaliteter.

Det lir mot kveld og det blåser opp i vindmølledebatten, mens tiden vår er knapp og skipet forlater oss snart. Det kan bety at geologiske særegne og verdifulle lokaliteter kan går tapt. Steder med viktige kjente og ukjente geologiske fenomener, som kan ha stor verdi for kunnskap, forvaltning og formidling.

Behovet for en god forvaltning av helheten i norsk natur er åpenbar. Veien mot Soria Moria slott er full av mangehodete troll og andre prøvelser for dem som vil finne en løsning.

Vi arbeider med å etablere en metode for hvordan viktige geologiske lokaliteter kan registreres. Metoden består av flere trinn, som veileder fagpersoner gjennom bestemte beskrivelser og registreringer av aktuelle lokaliteter, med type geosted, geologisk tid, kvalitet og egenhet.

En lokalitet som blir beskrevet ender opp med en etterprøvbar verdivurdering, basert på kriterier som «formidlingsverdi», «forskningsverdi», «representativitet» og «sjeldenhet».

Det gjenstår fortsatt å teste ut metoden skikkelig. Metoden må romme ulike særegenheter ved hver enkelt lokalitet. Testingen og justering av metoden vil ta tid og må forankres som en anerkjent standard.

Det er først når vi har registrert lokaliteter med både lav, middels og høy verdi etter den samme metoden og kriteriene over hele landet, at vi har et godt og gjennomgående kunnskapsgrunnlag om viktige og mindre viktige geologiske lokaliteter.

Først da kan naturmangfoldloven komme til sin rett.

Tiden er knapp og vegen bratt før bryllupet skal stå på Soria Moria slott. Mangel på tid kan gjøre at vi mister særegne geologiske naturfenomener for alltid.

Et aktuelt eksempel er den store thulitt-forekomsten som tilfeldigvis ble oppdaget i Snillfjord kommune i Trøndelag da Statens vegvesen nylig sprengte seg gjennom den unike lokaliteten.

Funnet av dette spesielle mineralet skapte engasjement og følelser i hele landet, men det fantes ingen systemer, som registrerte, vurderte eller ivaretok lokaliteten. Burde ikke lokaliteten vært verdivurdert og forvaltet på lik linje med arkeologiske eller biologiske tilfeldige funn?

Nå havner steinen som fundament i vegen og bergveggen blir dekket med sprøytebetong.

Vinden viser vei til bryllupet og Soria Moria slott. Kan debattene om store inngrep i norsk natur, bidra til at vestavinden blåser geologiens vei nå når store områder utredes for mulige vindparker.

Først når kunnskapsgrunnlaget er på plass, kan vi rekke bryllupet på Soria Moria slott, se at de elskede får hverandre og at hele kongeriket forvaltes til beste for oss alle.

Tiden er inne for å påvirke kunnskapsgrunnlaget for norsk naturforvaltning.

530x397 Figur2 RolvDahl FinnmarkVed Trollholmsund langs Porsangerfjorden i Finnmark finner vi rauker, en landform som oppstår ved forvitring av en type bergart som kalles dolomitt. Sagnet vil ha det til at de mangehodete trollene kom over vidda med en kiste full av gull. Da de ikke kom seg over fjorden, ble de til stein da de ikke fant noen hule til å gjemme seg i. Denne lokaliteten er en av mange eksempler på særegne geologiske lokaliteter med egenart og høy verdi.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Akademisk skyldfølelse


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: