Mandag 10.5.2021 - Uke 19

Samarbeidspartnere

En nylig oppnevnt polarforskningskomite anbefaler økt finansiering og nye satsninger for norsk polarforskning. Særlig bør forskningen i Antarktis styrkes.


530x352 AntarktisKomiteen anbefaler at Norge satser større på forskning i Antarktis. Foto: Pixabay

Norge er en polarnasjon. Landet vårt er en av fem randstater rundt et polbasseng som er mer enn fire ganger større enn Middelhavet.

Men til tross for vår geografiske posisjon har vi blitt akterutseilt hva gjelder vitenskapelig aktivitet i nord. Siden Fridtjof Nansens ferd med «Fram» i årene 1893 – 1896 har Norge knapt hatt vitenskapelige ekspedisjoner inn i Polhavet.

Ny giv fra 2014

De siste årene har vi imidlertid sett ny giv på flere områder. Ekspedisjonen FRAM-2014/2015, ledet av professor emeritus Yngve Kristoffersen, markerte vendingen. Det må også nevnes at Kristoffersen i år gjennomførte en ny ekspedisjon nord for Svalbard. I etterkant av FRAM-2014/2015 har to nye, store forskningsprogrammer blitt igangsatt: GoNorth og Arven etter Nansen.

Førstnevnte vil fokusere på geologien og den faste jords fysikk, mens sistnevnte gjør forskning i vannsøylen, begge i området nord for Svalbard.

En annen viktig begivenhet er sjøsettingen av Kronprins Haakon i 2017 – Norges eneste isgående forskningsfartøy.

2017 var også året Norges forskningsråd gjennomførte en evaluering av den norske polarforskningen. Evalueringen konkluderte med at Norges polarforskningsprogrammer hadde mange styrker, men samtidig at det var behov for mer koordinasjon og samarbeid på tvers av universiteter, organisasjoner, institutter og selskaper.

Denne våren oppnevnte Forskningsrådet en komite som skulle følge opp polarevalueringen fra 2017. Først og fremst ble komiteen bedt om å foreslå tiltak på nasjonalt nivå som fremmer norsk polarforskning som helhet.

530x404 Forsidebilde 1I 2014 og 2015 viste Yngve Kristoffersen at Norge kan gjennomføre ekspedisjoner i Arktis uten betydelig infrastruktur og på et lavt budsjett. Foto: FRAM-2014/2015

Mer forskning i Antarktis og mer midler til forskningen

Tidligere i oktober ble oppfølgingsrapporten lagt ut for høring.

I dokumentet skriver komiteen at Norge er en godt etablert og anerkjent polarforskningsnasjon som er særlig synlig i Arktis, men som har et forbedringspotensial i Antarktis.

For at Norge skal styrke sin rolle, er det behov for å styrke den helhetlige faglige tilnærmingen til polarforskning gjennom følgende hensyn: Polarforskningen må i større grad settes i global kontekst, den må i større grad inkludere samfunnsfagene, forskningen i Antarktis må styrkes og polarforskningen i Arktis må sees i nær sammenheng med utviklingen i nordområdene.

Komiteen anbefaler en styrket finansiering av norsk polarforskning. Det anbefales blant annet at finansieringen av konkurranseutsatte programsatsinger innen polarforskning styrkes, at det bevilges mer midler til utvikling og oppgradering av infrastruktur, styrket forskningsbasert undervisning og at den forvaltningsrettede polarforskningen styrkes i tråd med nasjonale behov og målsettinger.

Komiteen vektlegger videre behovet for store nye satsninger og økt samarbeid for bedre utnyttelse av eksisterende ressurser for å styrke norsk polarforskning. De skriver videre at det er et særlig behov for å forsterke satsingen i Arktis, og å opprette et eget forskningsprogram for Antarktis.

Oppfølgingskomiteen inviterer norske polarinstitusjoner, norske polarforskere og representanter for forvaltning og næringsliv til å komme med kommentarer til rapporten som du finner her. En endelig rapport blir publisert i desember.


Oppfølgingskomiteen

Oppfølgingskomiteen består av ti eksperter innen norsk polarforskning. Medlemmene er ledere og/eller forskningsledere fra sentrale norske institusjoner. Fagsammensetningen i komiteen gjenspeiler både naturvitenskapelig, humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.

• Kari Nygaard, Direktør, NILU, Oslo (Leder)
• Jørgen Berge, Leder UiTs Polarforskningskomité, UiT, Tromsø
• Hanne Hvidtfeldt Christiansen, Visedekan for utdanning, UNIS, Svalbard
• Trond Dokken, Direktør Klima, NORCE, Bergen
• Tor Eldevik, Professor Instituttleder, UiB.
• Grete Hovelsrud, Professor Nord universitet, Bodø
• Geir Huse, Forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet, Bergen
• Sveinung Løset, Prodekan forskning og innovasjon, NTNU
• Ole Arve Misund, Direktør, Norsk Polarinstitutt, Tromsø
• Brit Lisa Skjelkvåle, Instituttleder Geofag, UiO, Oslo

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Akademisk skyldfølelse


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: