Søndag 9.8.2020 - Uke 32
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

530x591 solbakkenKjell O. Solbakken er daglig leder for Norsk Turistutvikling AS som han startet for omtrent 20 år siden. Med Kongsberg kommune som pådriver er han prosjektleder for planleggingen av et nasjonalt viten- og kunnskapssenter på Kongsberg. Foto: Halfdan Carstens

- Med utgangspunkt i våre geologiske ressurser skal vi vise hvordan verdier og resultater skapes innen teknologi og industri, fremholder Kjell O. Solbakken i Norsk Turistutvikling.

Som prosjektleder har Solbakken de siste årene vært sentral i planleggingen av et viten- og opplevelsessenter på Kongsberg. Dette har han gjort i samarbeid med Kongsberg kommune, og med god hjelp av en bredt sammensatt styringsgruppe (herunder flere geologer) og en mengde interessenter fra akademia, fagorganisasjoner og næringsliv, spesielt fra kongsbergmiljøet.

Den driftige og taleføre bedriftslederen snakker om «en teknologiens storstue». Exploria er navnet. Logoen er på plass. Det er «bare» innholdet og bygget som gjenstår.

530x184

Geologisk kunnskap i bunn

Kongsberg kommune er prosjekteier, og ideen til et nasjonalt viten- og opplevelsessenter er mer enn ti år gammel. Nå er det alvor. Om bare fire år kan vi stå foran innvielsen av en topp moderne utstilling og en svært attraktiv møteplass. Ikke bare for geologer, men for hele det norske teknologimiljøet.

Profilering av teknologiindustrien for et bredt allment publikum vil stå i sentrum. Geologisk kunnskap og forståelse vil ligge i bunn. Det er de geologiske ressursene som utgjør grunnlaget for vår velstand, må vite.

- Hensikten med Exploria er å styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning og en yrkeskarriere innen teknologi, industri, geologi og naturvitenskap, forteller Solbakken.

- Samtidig skal senteret være en visningsarena for norsk teknologiindustri og et møtested mellom næringsliv, akademia og et bredt publikum.

Alt dette skal skje gjennom å vise frem koblingen mellom de geologiske ressursene og teknologiindustrien, demonstrere verdiskaping av de geologiske ressursene, samt vise frem hvordan teknologiindustrien anvender kunnskap i verdiskapingen.

- Med lokalisering på Kongsberg er det naturlig at vi tar utgangspunkt i de geologiske ressursene. De var som kjent viktige for utviklingen av landet vårt gjennom flere hundre år, og de er fortsatt viktige, både i bergindustrien og oljeindustrien.

Derfor blir petroleums- og mineralressurser helt sentrale i det nye senteret. Det gjør også fornybar energi, men fremfor alt er det teknologiens muligheter som skal demonstreres. Og visjonene strekker seg lengre enn fossil og fornybar energi. Romfart vil for eksempel få bred plass. Det samme vil simulatorer av ymse slag. På den måten kan ungdommen fatte interesse for fagfelt som er avgjørende for landets fremtid.

Det er nemlig den oppvoksende generasjon som er den viktigste målgruppen.

Vil tiltrekke ungdommen

- Hovedmålgruppen er barn og unge mellom 10 og 20 år, erklærer Solbakken.

Exploria skal derfor bli et viktig element i utdanningsforløpet i det nye geofaget. Men det skal også bistå de andre realfagene.

- Vi ønsker å styrke kompetansen og motivasjonen for naturfag hos elever og lærere, samt motivere ungdommen til å velge yrker innen teknologi, industri, geologi og naturvitenskap. Vi skal være et trekkplaster på skoleelever og studenter, slår han fast.

- Senteret skal også være en møteplass for industrien, og vi ser definitivt på den nasjonale og internasjonale turistmarkedet som interessant.

Med to millioner nordmenn innenfor to timers kjøreavstand mener initiativtakerne at byen ligger midt i markedet. Dertil er det kort avstand til kontinentet med både flyplasser og fergehavner ikke langt unna.

Solbakken ser også for seg at Exploria skal bli en møteplass for næringslivsarrangementer med nasjonale og internasjonale konferanser. Senteret skal bli et sted for promotering av teknologi og nye produkter. Så selv om ungdommen er en prioritert målgruppe, vil Exploria definitivt også være en møteplass for «voksne» mennesker.

Derfor er forventningene store. Allerede det første året skal mer enn 100.000 mennesker inn døren.

Rockheim som forbilde

Med dagens teknologiske muligheter er det en formidabel oppgave å planlegge et opplevelsessenter. Det holder ikke med noen lange tekster og fargerike plakater.

- Anlegget skal være et interaktivt opplevelsessenter basert på høyteknologi og egenaktiviteter med digitale formidlingsverktøy, fremholder Solbakken.

Helt konkret betyr dette bl.a. interaktive touchskjermer, videoteknologi og bevegelsessensorer, simulatorer, 3D-filmer, laboratorier og egenaktiviteter.

- På anbefaling fra Nærings- og handelsminister Trond Giske har vi reist til Trondheim for å studere Rockheim. Vårt nasjonale rockemusikksenter er et godt eksempel på moderne formidlingsfilosofi.

- Vår målsetting om å profilere teknologiindustrien for et bredt allment publikum kan bare nås hvis vi tar i bruk det siste innen teknologi, påpeker prosjektlederen.

Et allmennyttig spleiselag

Kjell Solbakken ser for seg et signalbygg midt i Kongsberg sentrum. Heureka Vitenskapssenter i Helsinki er et forbilde. Det samme er Our Dynamic Earth i Edinburgh.

For å oppfylle slike visjoner trengs minst 5000 m2 med et utstillingsareal på 3000 m2.

Fremdriftsplanen tilsier at etableringsselskapet for Exploria AS stiftes allerede i høst. I så fall vil planleggingen av utstillingen starte omtrent umiddelbart, hvorpå det må skaffes midler til bygging i løpet av neste år.

- Etter å ha etablert selskapet vil vi rekruttere daglig leder og få på plass et profesjonelt styre med en profilert styreleder.

- Det ligger også i planen at vi må inn i statsbudsjettet og få på plass både investorer og sponsorer. Dette blir en utgift til fremtidig inntekts ervervelse, sier Solbakken.

Et fyrtårn

Målet om å realisere en teknologisk storstue som kan være et utstillingsvindu for norsk industri og en møteplass for både barn, ungdom og voksne er nærmere enn noensinne. Et målrettet planleggingsarbeid i regi av Kongsberg kommune og Norsk Turistutvikling i samarbeid med andre aktører har betalt seg.

Prosjektlederen er fornøyd. Han har latt seg rive med av visjonene som har blitt meislet ut i prosessen. Vi snakker om et senter der industri, reiseliv, kultur og forskningsmiljøer blir uendelig mye sterkere sammen enn om de står hver for seg. Det har blitt en forretningside.

Entusiasmen har smittet over på andre, slik at Kjell O. Solbakken nå med hånden på hjertet kan si at «ambisjonen om å bli et fyrtårn mot Europa er godt mottatt og forankret i mange miljøer».


Denne saken ble først publisert i GEO 05/12.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 0820


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: