Mandag 25.10.2021 - Uke 43

Samarbeidspartnere

Petroleumsindustrien har fått et pålegg om datadeling. Det er godt nytt for kartleggingsprogrammet Mareano.


530x353 Terje ThorsnesTerje Thorsnes var en pådriver for opprettelsen av Mareano, hvor han har jobbet faglig og administrativt siden 2005. Foto: Halfdan Carstens

Havområdene som petroleumsindustrien kartlegger er viktige i norsk havforvaltning. Derfor kan disse havbunnsdataene, som er samlet inn i forkant av leteboringer, gi et viktig tillegg til data som Mareano selv samler inn, forteller Terje Thorsnes, maringeolog ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) og medlem av programgruppen i Mareano.

Det var i forbindelse med tildeling av nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO) i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet at petroleumsindustrien fikk et pålegg om dataeling.

Delingen skal skje så langt dataene ikke er konfidensielle eller har konkurransemessig betydning.

Gjennom 15 år har forskere fra tre institusjoner – NGU, Havforskningsinstituttet (HI) og Kartverket (KV) – kartlagt dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder gjennom programmet.

Programmet, som finansieres over statsbudsjettet via Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet, har over disse årene belyst områder som i liten grad tidligere har blitt kartlagt.

530x268 DyphavssletteEn nokså ukjent verden: Det 700 meter høye fjellet på dyphavssletten sørøst for Mohnryggen har trolig økosystemer som skiller seg markant fra sletten. Utsnittet er 25 x 25 kilometer. Kartografi: Mareano

Les også:

Skredavsetninger, varme kilder og dype bassenger

Kaster lys over norske havområder

Unikt terreng på havets bunn

Mareanos kartlegging gir et viktig kunnskapsgrunnlag i forvaltningsøyemed, både i forbindelse med vurderinger av nye SVO-områder (særlige verdifulle og sårbare områder), men også områder som potensielt kan holde drivverdige forekomster av dyphavsmineraler.  

Datadelingen er ifølge Hanne Hodnesdal i KV et viktig skritt for å øke kunnskapsnivået om bunnforholdene på norsk sokkel. Frithjof Moy i HI trekker frem petroleumsindustriens registrerte forekomster av korall og sårbare arter som et viktig kunnskapsbidrag til Mareanos eksisterende data.

- Data som petroleumsindustrien samler inn gir et meget detaljert bilde av utvalgte områder, og vil bli svært nyttige for å lage regionale sammenstillinger, sier Moy.

Mareano skriver videre at de også tidligere har mottatt data fra oljeselskaper. Fra Nordsjøen har for eksempel Lundin Energy Norway vært en viktig bidragsyter.

Les hele saken på Mareanos nettsider

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: