Lørdag 25.1.2020 - Uke 04
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Ved å studere brudd- og sprekkesystemer ved Hamarøya mellom Lofoten og fastlandet, har forskere fått bedre innsikt i hvordan spenningsfeltet i jordskorpen har variert over tid.


530x397 hamarøyHamarøya. Foto: Hamarøy kommune

Populært om norsk geoforskning
Norwegian Journal of Geology (NJG) utgis av Norsk Geologisk Forening og utkommer i desember med sin fjerde utgave i 2012. Vi har bedt forfatterne om å skrive et sammendrag på norsk. Hensikten er at ideene og den nye kunnskapen i artiklene skal få et bredere nedslagsfelt.

NJG er gratis tilgjengelig på nett: http://www.geologi.no/njg/.

Trond Slagstad
Redaktør NJG

Brudd og sprekkesystemene langs kysten av Norge er dannet under ulike tidspunkt gjennom Jordens historie. De representerer spenningsfeltet i jordskorpen på det tidspunktet de ble dannet. Ved å studere slike brudd og sprekkesystemer får vi et innblikk i hvordan spenningsfeltet i jordskorpen (og platetektonikken) har variert over tid.

Ved å benytte digitale kartleggingsmetoder har vi studert bruddsystemene på Hamarøya i Nordland.

Vestkysten av Hamarøya ligger like ved Hamarøyforkastningen som grenser mot et sedimentbasseng av jura-kritt alder i Vestfjorden mellom Lofoten og fastlandet. Hamarøyforkastningen korrelerer med en markant skrent på havbunnen. Denne skrenten er definert av nord-nordøst- og øst-nordøst-orienterte topografiske lineamenter. Liknende lineamenter dominerer topografien og brudd/sprekkemønstret på land.

Tre ulike bruddsett er observert på Hamarøya.

Det eldste har en øst-nordøst orientering og er trolig dannet før selve Hamarøyforkastningen som følge av nord-nordvest-rettet strekning av jordskorpa.

Det neste bruddsettet er relatert til selve Hamarøyforkastningen og har en nord-nordøst orientering. Dette bruddsettet ble dannet som følge av vest-nordvest-rettet strekning av jordskorpa og vitner om endringer i spenningsfeltet da Vestfjordbassenget og liknende riftbassenger ble dannet.

Under dannelsen av dette bruddsettet ble det øst-nordøst orienterte bruddsettet og andre svakhetssoner med liknende orientering aktivert på nytt. Dette har ført til en sikk-sakk geometri og forklarer hvorfor Hamarøyforkastningen og liknende forkastningssoner, samt sedimentbassenger på havbunnen, inneholder både nord-nordøst og øst-nordøst orienterte forkastninger og sprekkesoner.

Det yngste bruddsettet på Hamarøya har en nordvest orientering, og ble dannet som følge av kompresjon fra nordvest, trolig i et spenningsfelt generert fra den midt-atlantiske spredningsryggen etter at Norskehavet åpnet seg i tertiærtiden.

John-Are Hansen og Steffen G. Bergh: "Origin and reactivation of fracture systems adjacent to the Mid-Norwegian continental margin in Hamarøya, North Norway: use of digital geological mapping and morphotectonic lineament analysis."


Denne saken ble først publisert i GEO 08/12.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 513 b


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: