Lørdag 14.12.2019 - Uke 50
logo   128 000 besøkende i 2018

Samarbeidspartnere

Universitetet i Oslos nye storsatsning på energi, UiO Energi, vil i årene som kommer utdanne energistudenter på tvers av fagene. Geofagene spiller en stor rolle.


530x334 ottersen nyOle Petter Ottersen er rektor ved Universitetet i Oslo. 23. september deltok han i åpningen av UiO Energi. Foto: Ronny Setså

- Vi er allerede i gang med å utdanne studenter som forhåpentligvis vil klare å se helhetlig på verdens energiutfordring, sa Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), under åpningen av UiO Energi 23. september.

UiO Energi skal gripe fatt i en av verdens mest kompliserte utfordringer, nemlig sikre tilgangen på energi til en stadig voksende befolkning samtidig som verden skal gå fra å være et høykarbonsamfunn til et samfunn med lavere karbonfotavtrykk.

Dette skal gjøres ved å i større grad koordinere de relevante fagmiljøene ved UiO.

Målet er at universitetet innen ti år har skapt et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansemiljø innen forskning, utdanning og innovasjon på energi- og klimaområdet.

Geofagenes bidrag

530x347 UtfordringENERGIUTFORDRINGEN: Verden krever stadig mer energi samtidig som utslippene av CO2 må reduseres. Det krever en tverrfaglig satsning. Illustrasjon: Kjell Bendiksen, IFE/UiO

UiO Energi skriver på sine nettsider at olje antas å fortsatt spille en viktig rolle innen transportsektoren, mens gass representerer en viktig energikilde fra for eksempel produksjon av elektrisitet.

Fossile energikilder koblet sammen med framtidig CO2-håndtering betraktes som en del av et bærekraftig energisystem.

Ved UiO skjer forskningen på petroleumsgeologi og bassengutvikling ved Institutt for geofag. Universitetets forskningsaktiviteter på lagring av CO2 i undergrunnen skjer i stor grad gjennom Sentrene for miljøvennlig energi (FME) CICEP, CREE, SUCCESS og BIGCCS.

Energistudenter

Studietilbudet ved Universitetet i Oslo relatert til energi omfatter mange studieretninger, inkludert geofag, matematikk, informatikk og teknologi, fysikk, astronomi og meteorologi, samt samfunnsøkonomi og statsvitenskap.

UiO Energi har samlet og synliggjort utdanningstilbudene ved universitetet fra bachelor til phd-nivå på energi, miljø og klima.

Målene er at utdanningen skal få en mer tverrfaglig tilnærming, stimulere til tettere samarbeid med eksterne aktører og sørge for at utdanningen i større grad blir forskningsbasert.

Et nytt emne som har blitt opprettet i forbindelse med energiinitiativet er Bærekraftige energisystemer. Dette tverrfaglige emnet gir en innføring i energisystemer basert på fornybare energikilder, kjernekraft, fossile energikilder med CO2-håndtering og alternativer for transportsektoren som batterier, hydrogen og biodrivstoff.

I tillegg tar UiO Energi del i NoRens forskerskole for fornybar energi og MILEN sommerskole for bærekraftig energi og miljøendringer.

UiO Energi ble lansert i juni 2012 som en langsiktig og tverrdisiplinær satsning på energisystemer og er et samarbeid mellom Det samfunnsvitenskapelige, Det matematisk-naturvitenskapelige, Det juridiske og Det humanistiske fakultetet, samt Senteret for utvikling og miljø.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 513s


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: