Gjennom et nyoppstartet prosjekt skal forskerne ved NGU studere oppsprukket og forvitret grunnfjell. Målet er bedre kunnskap om ressurser og risiko i slike bergarter.


BASE Bilde 3Eksempel på sterkt oppsprukket grunnfjell. Foto: NGU

- Vi skal granske hvordan oppsprukne og dypforvitrede bergarter oppstår, hvor gamle de er og hvordan fenomenet påvirker landskapsutviklingen, forteller forsker og prosjektleder Jochen Knies ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Prosjektet, som starter i høst, heter “Basement fracturing and weathering on- and offshore Norway – Genesis, age, and landscape development” (BASE). Det er finansiert av oljeselskapene Lundin Petroleum, Det norske oljeselskap, Maersk Oil, og Wintershall.

Undersøkelsene skal strekke seg fra land og ut på den norske kontinentalsokkelen.

Forskningen skal blant annet gi svar på hvordan forvitringsprosesser har påvirket landskapet i Norge, hva som karakteriserer forvitringsmaterialet, hvilke betingelser som må være tilstede for dannelse, erosjon og avsetning av dypforvitrert grunnfjell og hvordan hydrokarboner migrerer gjennom slike bergarter på norsk sokkel.  

BASE, som har en kostnadsramme på til sammen 43 millioner kroner, skal pågå i fire år.

Les mer om prosjektet hos NGU