Tirsdag 1.12.2020 - Uke 49
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Skrevet av Eivind Bastesen, Atle Rotevatn, Alvar Braathen, Roy H. Gabrielsen, Henning Dypvik og Elin Kalleson


Ytterst på øya Frøya på Trøndelagskysten er det observert breksjer som forteller om en unik form for deformasjon under dannelsen av kaledonidene.


530x348 kartKart over Trøndelagskysten og studieområdet.

Skaget, et nes på nordspissen av øya Frøya på Trøndelagskysten, er indikert på det geologiske kartet som en eksplosjonsbreksje.

Mens dette vekker assosiasjoner til eksotiske fenomen som meteorittnedslag eller vulkanisme, viser våre undersøkelser derimot at disse breksjene er knyttet til en spesiell deformasjonsstil under dannelsen av kaledonidene.

Breksjene det her er snakk om ligger i tidlig-silurske granodioritter tilhørende øvre allokton i den kaledonske dekkeserien. Breksjene er lagdelte og består av grove sedimentære breksjer inkonformt over et lag av lyse, tektoniske mikrobreksjer.

De sedimentære breksjene består av granodiorittiske klaster og vi foreslår at de representerer rester av alluviale skredvifter.

De underliggende mikrobreksjene er tolket som kataklastiske forkastningsbergarter da de er tilknyttet skjærsoner og lavvinklede forkastninger. Bergarten er dannet gjennom flerfase kataklase og fluidisering, ved at finknust materiale er injisert inn i granodioritten.

Relativ aldersforhold mellom granodioritt og sedimenter, samt tilstedeværelse av lavvinklede kontraksjonsforkastninger kan tyde på at disse kataklasittene er dannet ved kaledonsk kontraksjon.

Denne formen for kaledonsk deformasjon er ikke tidligere observert i kaledonidene og kan tyde på at de øvre alloktone plutonene i ytre kystområder og videre mot kontinentalsokkelen kan være preget av deformasjon på et mye grunnere nivå enn lenger inne i landet.

Det at disse lavmetamorfe bergartene i kystområdene ligger sidestilt med innlandsområdenes høygradsmetamorfe bergarter bekrefter store vertikale bevegelser langs Møre–Trøndelag-forkastningskomplekset under mesozoisk og tidlig kenozoisk tid. 

Populært om norsk geoforskning

 

Norwegian Journal of Geology (NJG) utgis av Norsk Geologisk Forening og kom i november ut med sin første utgave for 2014. NJG er gratis tilgjengelig på nett: http://www.geologi.no/njg/

 

Vi har bedt forfatterne om å skrive et sammendrag av sine artikler på norsk. De blir alle sammen presentert på geoforskning.no. To av dem ble også presentert i GEO 07.

 

Hensikten er at ideene og den nye kunnskapen i artiklene skal få et bredere nedslagsfelt enn det som det vitenskapelige tidsskriftet gir.

 

Trond Slagstad, redaktør NJG

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 En tydelig trend


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: