Lørdag 18.9.2021 - Uke 37

Samarbeidspartnere

Sedimentære lagrekker i havet gir innsikt i hvor høyt norske fjell har ruvet.


Skrevet av Tor O. Sømme, William Helland-Hansen og Ole J. Martinsen


530x461 sømmeOversikt over nøkkellokaliteter, strukturelle element og sedimenttykkelseskart brukt til å estimere relieffet på land.

Tema i artikkelen er den topografiske utviklingen gjennom sen mesozoikum og kenozoikum langs vestlandskysten.

Det har lenge vært diskutert hvordan topografien i det norske landskapet har endret seg de siste par hundre millioner år.

Til tross for de store datamengdene som er tilgjengelig fra sedimentbassengene langs kysten og på land, er det fremdeles uklart hvorvidt Norge var dominert av lave sletter eller høye fjell for 50, 100 eller 150 millioner år siden.

Selv om det gamle landskapet vanskelig lar seg definere kvantitativt, er erosjonsproduktene fra alle landskapsgenerasjonene bevart i den sedimentære lagrekken langs kysten.

Nøkkelen til å forstå landskapsutviklingen ligger derfor i sedimentene. Ved å se på hvor, og hvor mye sedimenter elvene har avsatt over tid, kan vi estimere hvor høye fjellene kan ha vært.

Resultatene viser at landskapet i Sør-Norge var relativt høyt i sen jura tid (omlag 1,5 kilometer), mens det gradvis ble erodert ned mot slutten av kritt (til omlag 0,5 kilometer).

På grunn av tektonisk aktivitet økte det igjen i paleocen tid (til omlag én kilometer), før det igjen ble lavere i eocen. I oligocen tid økte det trolig på nytt til over to kilometer.

Analysene viser at landskapet har endret karakter flere ganger de siste 150 millioner år, og at nøkkelen til å forstå disse endringene ligger i den sedimentære lagrekken.

Populært om norsk geoforskning

 

Norwegian Journal of Geology (NJG) utgis av Norsk Geologisk Forening og kom i november ut med sin første utgave for 2014. NJG er gratis tilgjengelig på nett: http://www.geologi.no/njg/

 

Vi har bedt forfatterne om å skrive et sammendrag av sine artikler på norsk. De blir alle sammen presentert på geoforskning.no. To av dem ble også presentert i GEO 07.

 

Hensikten er at ideene og den nye kunnskapen i artiklene skal få et bredere nedslagsfelt enn det som det vitenskapelige tidsskriftet gir.

 

Trond Slagstad, redaktør NJG

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: