Lørdag 21.9.2019 - Uke 38
logo   128 000 besøkende i 2018

Samarbeidspartnere

250x166 karlsrud

NYHET Flere byggeprosjekter i Bjørvika har den siste tiden opplevd problemer knyttet til innsynking. Kjell Karlsrud i NGI var fagmannen som først påpekte hva som egentlig foregår ved Oslos havneområde.

250x166 fig3

NYHET En ny studie viser at istidene kan ha ført til spenningsendringer store nok til å reaktivere forkastninger. Dette kan ha påvirket migrasjonsrutene til hydrokarboner de siste 3,5 millioner år.

250x166 Alvar Braathen

NYHET De geologiske instituttene sliter med nyrekruttering. Paradoksalt nok er det oljeindustrien og den nye interessen for geologi som har skapt problemet.

250x166 fig2NYHET Den største hevingen av Norge i forbindelse med istidene skjedde på midt-norsk sokkel og i Norskerenna. Her kunne hevingen være mer enn 300 meter.

250x166 fig1

NYHET Isostatisk modellering kan hjelpe til å kartlegge hvordan det tidligere landområdet Doggerland i Nordsjøen så ut under siste istid.

250x166 sn-plastiglomerate

NYHET På Hawaii har forskere oppdaget en ny «bergart» - plastiglomerat. Den plastholdige "bergarten" er et produkt av menneskelig forsøpling og er et av kjennetegnene på den uformelle geologiske perioden antropocen.

250x166 opera

NYHET Elevene må utfordres. I felt. Det er da de lærer aller best.

250x166 forside

NYHET Væskestrømmer under havbunnen og gasslekkasjer opp til havbunnen i det sørvestlige Barentshavet er trolig kontrollert av forkastninger og nærliggende kildebergarter.

250x166 Marmor

NYHET Analyse av C- og Sr-isotoper kan gi bedre aldersestimater for karbonatbergarter. Metoden har nå blitt benyttet på marmorer i Rognan-Saltdalenområdet.

250x166 fig2

NYHET Dagens landhevning i Skandinavia kan gi oss en pekepinn på hvor tykk isen var under siste istid. I sentrale deler av isdekket var istykkelsen trolig ikke mye mindre enn 2 000 meter.

250x166 fig1

NYHET Nyere beregninger viser at isframstøtet for 11 500 år siden forklarer den samtidige havnivåstigningen på vestlandet.

250x166 fig2

NYHET En ny modell viser hvor mye berggrunn som ble erodert og hvor mye sedimenter som ble avsatt gjennom 100 000 år under den siste istiden.

250x166 skorstein

NYHET Hydrotermale skorsteiner på havbunnen spyr ut store mengder kokhett, mineralholdig sjøvann. Ny forskning har undersøkt hvor vannet kommer fra og beveger seg i undergrunnen.

250x166 fig3

NYHET En ny modell gir innsikt i hvordan siste istid har erodert Nord-Europa og hvor sedimentene har blitt avsatt.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 phd012113s


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: