Torsdag 24.9.2020 - Uke 39
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Kan CO2 som lagres i undergrunnen ligge stabilt og kan uønsket migrasjon eller lekkasjer oppdages? Det skal et nytt prosjekt ta rede på.


530x299 Act4Storage NGI Kick offDeltakerne fra kick-offmøtet ved NGI i mai. Prosjektleder Ann Elisabeth Albright Blomberg helt til venstre. Foto: NGI

- Norges Geotekniske Institutt (NGI) har tatt på seg rollen som prosjektleder for det nye prosjektet ACT4storage. Målet for prosjektet er å bidra til mer pålitelige og kostnadseffektive løsninger for miljøovervåking av CO2-lagring, forteller Ann Elisabeth Albright Blomberg, prosjektleder og prosjektingeniør i NGIs avdeling for Instrumentering og overvåking.

ACT4Storage (Acoustic and Chemical Technologies for geological carbon storage (Akustisk og Kjemisk Teknologi for geologisk CO2-lagring) ble offisielt satt i gang gjennom et kick-offmøte i mai i år.

Prosjektet støttes primært gjennom CLIMIT-programmet i regi av Gassnova, i tillegg til prosjektets industrielle partnere.

- En viktig del av overvåkingen er å forstå den naturlige variasjonen av CO2 i det marine miljøet, og hvordan man kan oppdage uregelmessigheter i dette svært ikke-homogene miljøet, fortsetter Albright Blomberg.

Å oppdage uønsket migrasjon eller lekkasjer av CO2 fra et reservoar i undergrunnen er ingen enkel oppgave. For det første kan lekkasjene være såpass små at selv de mest sensitive måleinstrumenter kan få problemer med å skille en lekkasje fra naturlige variasjoner i havet.

For det andre utgjør utbredelsen av CO2-reservoaret en utfordring. Et slikt reservoar kan måle flere titalls kvadratkilometer, og å sette opp sensorer som dekker hele lageret, er praktisk talt umulig.

For å sikre pålitelig og kostnadseffektiv overvåking, ser ACT4Storage for seg å kombinere ulike kjemiske sensorer med aktive og passive akustiske teknologier.

Tidligere forskning på overvåkingssystemer har vist viktigheten av å ta hensyn til store naturlige variasjoner når måledataene skal analyseres og vurderes.

530x187 CSEM CO2Figuren viser hvordan CSEM (resistivitetsdata) kan brukes for å spore CO2 i undergrunnen. Bildet viser en CO2-holdig formasjon ved Sleipner-feltet. Illustrasjon: SUCCESS / Inge Viken

- Akustiske og kjemiske sensorer kompletterer hverandre når de benyttes til miljøovervåking av geologisk lagret CO2. Kjemiske sensorer er punktsensorer, med evne til å oppdage oppløst CO2 i vannsøylen og kvantifisere CO2-konsentrasjonen.

- Aktive akustiske sensorer finnes i mange forskjellige typer og former, men vanligvis dekker de store områder og er i stand til å oppdage bobler i vannet. Vi mener disse sensor-teknologiene bør kombineres for kostnadseffektiv, pålitelig overvåking, avslutter Ann Elisabeth Albright Blomberg.

Act4Storage ledes av NGI med Equinor, Total, Kongsberg Maritime, Franatech GmbH, NIVA, CMR, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og FFI som partnere. Prosjektet avsluttes i slutten av 2019.

530x397 Panarea Foto OGSNATURLIG LEKKASJE: Opp fra havbunnen utenfor den italienske øya Panarea lekker det vulkanske gasser, som i hovedsak består av CO2. Foto: Giorgio Caramanna

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Seminarsnacks


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: