Mandag 12.4.2021 - Uke 15

Samarbeidspartnere

Ikke alle er enige med Ole Humlum og medforfatterne Kjell Stordahl og Jan-Erik Solheim som hevder at temperaturendringer kontrollerer økningen av CO2 i atmosfæren.

170x254 benestadRasmus Benestad er én av dem. Han er seniorforsker ved Meteorologisk institutt. På nettstedet RealClimate har han gått Humlum, Stordahl og Solheims artikkel i sømmene.

- Artikkelen er mangelfull på flere områder; analysen, fysikken bak, gjennomgåelse av tidligere artikler og logikken, skriver Benestad.

Rasmus Benestad er seniorforsker ved Meteorologisk institutt. Foto: Bård Gudim

Han stiller blant annet spørsmålstegn ved at artikkelforfatterne har basert seg på en dataserie med CO2-målinger som går tilbake til 1980, da det finnes andre dataserier som går tilbake til 1958. Benestad påpeker at klimagassen utøver sin viktige rolle over lengre tid og at artikkelforfatterne derfor burde benyttet all tilgjengelig data.

Velkjent fenomen

 - Det har tidligere vært kjent fra iskjerner at atmosfæriske endringer i CO2 har etterfulgt temperaturendringer de siste hundretusener av år. Vi har nå funnet bevis for at dette også gjelder i moderne tid, sa Humlum til geoforskning.no i forrige uke.

- Det som formidles til beslutningstakerne og allmennheten er at økning av CO2 leder til global oppvarming. Denne klassiske forestillingen bør revurderes i lys av de nye resultatene, fortsatte han.

Benestad påpeker at han er enig i resultatene, men at de har blitt tolket feil, og kan forklares av et velkjent fenomen.

- Forklaringen på hvorfor CO2-økning i atmosfæren noen ganger etterfølger økt temperatur, og ikke motsatt, er enkel. Det skyldes det meteorologiske fenomenet El Niño. El Niño påvirker CO2-nivået i atmosfæren for en kort stund gjennom effekten den har på temperatur og marint liv, opplyser Benestad.

Benestad mener dermed å ha knust Humlum og medforfatternes viktigste argument.

530x468 elninoFiguren viser Benestads reproduksjon av figuren til Humlum et al. Grønne linjer viser konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren siden 1980. Rød linje viser endring i global overflatetemperatur og blå linje viser endring i temperaturen til overflatevannet i havene. Perioder med de sterkeste El Niñoene er markert i grått. Benestad mener disse fenomenene kan forklare hvorfor økt CO2-nivå i atmosfæren noen ganger etterfølger høyere globale temperaturer. Illustrasjon: Rasmus Benestad

Ignorerer menneskelige utslipp

olehumArtikkelforfatterne har videre skrevet at endringer i utslipp av CO2 fra menneskelig aktivitet ikke har ledet til betydelige endringer i atmosfærisk CO2. Benestad er uenig i dette, og mener forklaringen ligger i hvordan Humlum og medforfatterne har analysert dataene.

Ole Humlum er professor ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo og professor II ved Universitetet på Svalbard. Foto: UiO

 - De har valgt å se på endringer i trenden i stedet for selve trenden. Denne metoden gjør at kortsiktige trender blir fremhevet, mens de langsiktige trendene blir neglisjert.

- Dette er en form for sirkelslutning der artikkelforfatterne første ignorerer de menneskelige utslippene av CO2, for deretter å hevde at de ikke påvirker mengden av CO2 i atmosfæren, fremholder Benestad.

Ønsker innsikt

Benestad forteller at han ved tidligere anledninger har bedt artikkelforfatterne om få innsikt i dataene om metodene de har brukt, uten hell.

- Som klimaforsker er det viktig å kunne reprodusere resultater. Derfor mener jeg vi først kan se fremskritt når vi kan gå i gjennom analysen sammen, teste metodene og dataene, og være enige om hvilke som gir robuste svar og hvilke som ikke gjør det, avslutter Rasmus Benestad.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Skuffet


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: