Søndag 28.2.2021 - Uke 08

Samarbeidspartnere

Ikke mer enn en tredjedel av påviste fossile energireserver kan utnyttes hvis verden skal nå 2-gradersmålet, med mindre CO2-håndteringsteknologi utvikles og tas i bruk, ifølge IEAs “World Energy Outlook 2012”.


530x287 WEO2012Mandag publiserte Det Internasjonale Energibyrået (IEA) sin årlige rapport “World Energy Outlook”. Rapporten påpeker at to tredjedeler av verdens påviste fossile energireserver må bli liggende i bakken om togradersmålets skal nås. Illlustrasjon: IEA

aakenes- Dette illustrerer verdien av CO2-håndtering for investorer og nasjonalstater som eiere av naturressurser. Det berører ikke bare eiere av kull og gassreserver - brenslene som brukes sammen med CO2-håndtering - men også eiere av oljereserver siden olje kan tenkes å ta en større andel av det gjenstående CO2-budsjettet, sier Ståle Aakenes, leder av Gassnovas analysefunksjon.

Mandag publiserte Det Internasjonale Energibyrået (IEA) sin årlige rapport “World Energy Outlook”. Rapporten omtales som selve “bibelen” for energisektoren og alle andre som arbeider med energirelaterte spørsmål.

Rapporten tar for seg energisituasjonen i verden i dag og beskriver ulike fremtidsscenarier. Det såkalte “450-scenariet” forutsetter at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren begrenser seg til 450 ppm. Da anslås det med cirka 50 prosent sannsynlighet at den gjennomsnittlige temperaturen i verden ikke overstiger 2 grader.

CO2-håndtering bidrar med 17 prosent

“World Energy Outlook” for 2012 peker på at det internasjonale samfunnet fortsatt ikke har klart å utvikle det globale energisystemet i en mer bærekraftig retning. Summen av dagens vedtatte politikk internasjonalt tilsvarer en langsiktig global temperaturøkning på 3,6 grader.

For å komme tilbake på sporet til “450-scenariet” må mange nye tiltak settes inn. I dette scenariet mener IEA at CO2-håndtering må bidra med 17 prosent av de nødvendige utslippskutt innen energisektoren innen 2035 og må øke raskt etter 2020. Dette estimatet er justert ned fra 22 prosent i 2011.

- Hovedårsaken er at IEA peker på at økt satsing på energieffektivisering og dermed redusert etterspørsel etter energi kan bidra til å utsette utfordringene med økte klimautslipp. I tillegg har CO2-håndtering sammen med andre store teknologiløft innen energibransjen ikke fått de rammebetingelser som var nødvendig for å kunne levere i takt med tidligere ambisjoner, sier Aakenes.

Dyrt å vente

I fjorårets analyse gjorde IEA et poeng av at man var i ferd med å bli innlåst av eksisterende utslippskilder med hensyn på å nå “450 scenariet". Fire femtedeler av tillatte utslipp innen 2035 er innelåst gjennom investering i eksisterende kraftverk.

- Ved å trappe opp arbeid med energieffektivisering mener IEA at man kan “kjøpe seg tid” frem til 2022 før man låses inn. De understreker imidlertid at jo lenger man utsetter arbeid med å gjennomføre tiltak, jo mer kostbare blir de å gjennomføre, sier Aakenes.

IEA peker på at det er stor usikkerhet med hensyn til hvor raskt det går å utvikle CO2-håndteringsteknologi. Teknologien kan være kritisk for utsiktene til å bruke kull i mange regioner, på lengere sikt også kritisk for utsiktene for naturgass og energiinsentiv industri globalt.

I “World Energy Outlook 2012” vises det til at verden ennå ikke har erfaringer fra store demonstrasjonsprosjekter innen CO2-håndtering i drift – i alle fall ikke innen kraftsektoren - noe som anses som kritisk for at man skal oppnå tilstrekkelig tillit i befolkningen til teknologien og at kostnader kan reduseres slik at teknologien kan utbres.

I Norge arbeider Gassnova sammen med Statoil, som er operatør, for fullt med å få på plass et slikt fullskala CO2-håndteringsanlegg på Mongstad.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Ikke klar


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: