Onsdag 26.2.2020 - Uke 09
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Det norske forskningsprogrammet CLIMIT – som skal fremme teknologier for CO2-håndtering – vil fremover stille strengere krav til nytenkning og innovasjon samt til faglig og internasjonalt samarbeid. Målet er å bidra til lavere kostnader for denne helt nødvendige miljøteknologien, og at CO2-håndtering kommer på plass internasjonalt tidligere enn det som ellers ville være mulig.


530x338 ProgramplanCLIMITNY PROGRAMPLAN: Med ny strategi og ny programplan blir CLIMIT nå enda mer målrettet. Illustrasjon: CLIMIT

CLIMIT programmet drives av Gassnova og Norges forskningsråd i fellesskap. Programmet står nå ved et veiskille. Søknadsmassen overskrider de årlige tildelingene, og totalt 67 søknader ble mottatt i 2012, en økning på over 40 prosent fra året før.

Det er tverrpolitisk enighet om at Norge skal være blant de ledende i å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO2 fra kraftverk og andre industrielle kilder. Innenfor dette området er CLIMIT – som deler ut om lag 180 millioner kroner hvert år til forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi – en spydspiss.

Ny programplan

CLIMIT-programmet henvender seg til norske bedrifter, forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler, gjerne i samarbeid med internasjonale bedrifter og forskningsinstitusjoner som kan bidra til å fremskynde kommersialisering av CO2-håndtering. Med ny strategi og ny programplan blir CLIMIT nå enda mer målrettet.

Fremover vil CLIMIT prioritere å støtte neste generasjons teknologier og mer banebrytende løsninger som kan bidra til reduserte kostnader og økt sikkerhet for CO2-håndtering.

I dag er de mest modne teknologiene for CO2-fangst både energikrevende og dyre. Som følge av at det per nå ikke er en klar vinner innen fangstteknologi, vil CLIMIT fokusere bredt på alle de tre hovedtyper teknologier.

CO2 transporteres i dag via rør og med skip. Utfordringene for transport av CO2 fra kraftproduksjon eller industriavgasser er ukjente effekter av urenheter i gassen, sikkerhet og driftsaspekter. CLIMIT ønsker å støtte prosjekter som bidrar til økt kunnskap om disse temaene.

To av totalt åtte storskala lagringsprosjekter på verdensbasis finnes i Norge. CLIMIT-støttede prosjekter skal bidra til at CO2-lagring kan gjennomføres på en kostnadseffektiv og sikker måte i samsvar med myndighetskrav og internasjonale avtaler.

Til forskjell fra de fleste andre land, kommer CO2-utslippene i Norge i hovedsak utenfor kraftsektoren. Det innebærer at CO2-håndtering på industrielle utslippskilder kan være aktuelt her. CLIMIT ønsker å støtte pilotanlegg for industriprosesser, samt prioritere utvikling av optimal teknologi for CO2-håndtering fra gasskraftverk.

Norske fortrinn og miljøkonsekvenser

For å øke mulighetene til å lykkes i et fremtidig CO2-marked, vil CLIMIT prioritere områder der norske aktører har fortrinn som er relevante for CO2-håndtering. Det betyr blant annet at utvalgte bransjer vil bli prioritert. Videre har den norske sokkelen et betydelig lagringspotensial som kan være aktuelt i europeisk sammenheng.

Norge har en betydelig infrastruktur for CO2-håndtering. I mai 2012 åpnet CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM), som er et av verdens største testsenter for CO2-fangstteknologi. I tillegg finnes det et antall testpiloter, lagringspiloter og laboratorier. Prosjektene CLIMIT skal støtte fremover, bør utnytte og bidra til å videreutvikle infrastrukturen som allerede er på plass.

Det er uaktuelt å utvikle klimateknologi som skaper nye miljøproblemer. Derfor har CLIMIT støttet en rekke prosjekter som har undersøkt miljøaspekter knyttet til aminbasert CO2-fangst. Konklusjonene fra dette omfattende forskningsarbeidet – som er gjort i samarbeid med TCM og Mongstad Fullskala (CCM) – åpner for videreutvikling av aminbasert CO2-fangst. CLIMIT vil fortsette å støtte prosjekter som kan bidra til å tette kunnskapshull innen dette feltet.

Har gjort en forskjell

CLIMIT er en viktig bidragsyter for å øke kompetansen innen CO2-håndtering i Norge. CLIMIT-prosjektene har levert solide resultater som har bidratt til betydelig ny kunnskap. I 2012 finansierte CLIMIT cirka 40 doktorgradskandidater. Sammen med økningen i antall prosjekter vil doktorgradsstipendiatene styrke forskningsmiljøene og industrien fremover.

I 2011 ble det utført en ekstern evaluering av CLIMIT. Rapporten slår fast at prosjekter med støtte fra CLIMIT har fått frem bedre og mer effektiv CO2-håndteringsteknologi, og har bidratt til at Norge befester sin posisjon på flere områder innen CO2-håndtering.

CLIMITs programplan finner du her

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 0320


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: