Onsdag 26.2.2020 - Uke 09
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Nord-Amerika har utarbeidet verdens første bilaterale standard for geologisk lagring av CO2. Arbeidet er gjennomført av mer enn 30 spesialister fra industri, forskning og myndighetsorganer.


530x396 nordamerikaUlike roller og stadier i et lagringsprosjekt. Figur: CSA Group.

CSA Standards har på vegne av den felles amerikanske-canadiske "Technical Committee on Geological storage of carbon dioxide" utarbeidet verdens første bilaterale standard for geologisk lagring av CO2. Første utgave av standarden ble i oktober 2012 lagt ut for "public review" .

Arbeidet med å utvikle standarden har pågått i over 2 år og den bygger på en rekke nasjonale og internasjonale standarder, retningslinjer og dokumenter om anbefalt praksis mm. EUs lagringsdirektiv er et av de dokumenter som standarden bygger på. Selve arbeidet er gjennomført av en komité bestående av mer enn 30 spesialister fra industri, forskning og myndighetsorganer.
 
Standard for geologisk lagring dekker hele prosessen fra innledende identifisering og modning av lagringssteder, videre til detaljert design, utbygging, drift og nedstengning. Prosess etter nedstengning er ikke omfattet av standarden (ref. figur over). Prosessen har mange likhetstrekk med den som benyttes i forbindelse med oljeleting. Metoder som benyttes er i stor grad de samme, og hensikten er å redusere usikkerhet i et prosjekt frem mot en investeringsbeslutning. Skal CO2-håndtering virke som klimatiltak, er det viktig å forsikre seg om at man kan lagre CO2 på en miljømessig og sikker måte. Det legges spesielt stor vekt på hvordan man håndterer og kommuniserer risiko i slike prosjekter for å involvere både myndigheter og befolkning i en konstruktiv dialog rundt et prosjekt.

Viktigheten av å etablere denne typen standarder ligger i at det etableres klare regler og krav som styrer hvordan CO2-lagring skal gjennomføres. Dette bidrar til større forutsigbarhet for industrien og økt tillit blant befolkning med hensyn på sikkerhet når et prosjekt settes i verk.

For at klimatiltaket CO2-håndtering skal øke i utbredelse, er det spesielt viktig at to sentrale land som Canada og USA blir enige om en CO2-lagringsstandard. På sikt vil dette bidra til økt konvergens i de regelverk som skal gjelde for slik aktivitet og bidra til at CO2-håndtering beveger seg fra å være en forskningsbasert virksomhet til å bli et standardvirkemiddel i kampen for å redusere CO2-utslipp.

Vi ser at det er god fremdrift i etablering av fullskala CO2-håndtering i Nord-Amerika der nå seks prosjekter er under bygging. To av disse (Boundary Dam i Saskatchewan, Canada og Southern Energy’s IGCC prosjekt i Kemper County, USA) vil fange CO2 fra kraftverk. Det nyeste prosjektet som er vedtatt i denne regionen er Shell’s QUEST-prosjekt som skal fange CO2 fra et petrokjemisk anlegg knyttet til oljesandutvinning i Alberta.

Fullskala CO2-håndtering i Nord-Amerika drives i mange tilfeller frem av en forretningsmodell der CO2 anvendes til økt oljeutvinning. Flere av prosjektene er imidlertid basert på ren CO2-lagring.

530x187 boundaryKraftverket Boundary Dam i Saskatchewan, Canada, vil fange og lagre CO2. Foto: saskpowercarboncapture.com

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 0320


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: