Onsdag 21.10.2020 - Uke 43
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Gjennom kompetansesenteret NORDICCS jobber de nordiske landene mot å lage et felles CO2-lagringsatlas. Foreløpige estimater indikerer at 177 milliarder tonn av klimagassen potensielt kan lagres i de fem landene.


530x361 Norden geologyDet er estimert at 177 milliarder tonn CO2 kan lagres i de nordiske landene. Illustrasjon: Karen Lyng Anthonsen, GEUS / NORDICCS

NORDICCS skal gjennomgå og oppdatere eksisterende databaser med hensikt å lage et nordisk atlas for potensielle reservoarer for lagring av CO2.

Atlaset skal gi informasjon til beslutningstakere, forskningsinstitusjoner, industrien og samfunnet om hvor CO2 kan lagres i de fem nordiske landene.

Det pågående kartleggingsarbeidet vil identifisere og beskrive sedimentære bassenger, porøse formasjoner, feller, hydrokarbonreservoarer, forseglinger og lokaliteter med mineralske ressurser som kan holde CO2.

Norge langt på vei

530x442 atlassideLagringsatlasene til Oljedirektoratet gir informasjon om geologien i havene og utpeker potensielle reservoarer for CO2-lagring. Illustrasjon: Oljedirektoratet

Norge er det landet som har kommet lengst i arbeidet med å kartlegge potensielle CO2-lagre. Oljedirektoratet har publisert lagringsatlas for Barentshavet, Norskehavet og den norske delen av Nordsjøen.

LES OGSÅ: Samler all kunnskap i ett verk

Norge er også det nordiske landet som kan vise til høyest lagringskapasitet, hele 82,7 milliarder tonn (gigatonn) CO2.

Danmarks sedimentære bergarter

Ifølge De Nasjonale Geologiske Undersøkelser for Danmark og Grønland (GEUS), kan potensielt 20 gigatonn CO2 lagres i saltvannsholdige akviferer i undergrunnen til lands og til sjøs i Danmark.

Danmarks undergrunn består primært av sedimentære bergarter av kritt, paleogen, neogen og kvartær alder. Det er kun øya Bornholm som har prekambrisk grunnfjell eksponert på landoverflaten.

Det finnes flere enn 100 geologiske strukturer som kan være egnet for lagring. 20 strukturer med en lagringskapasitet på mer enn 100 millioner tonn CO2 vil bli undersøkt nærmere, blant annet gjennom NORDICCS-samarbeidet.

LES OGSÅ: Vil lagre CO2 i Skagerrak

Sverige – muligheter i sør

530x331 kartKartet viser den sørlige delen av Sverige med de identifiserte lagringsenhetene. Illustrasjon: Gry Möl Mortensen, Sveriges geologiske undersøkelse (SGU)

Foreløpige estimater fra Sveriges geologiske undersøkelse (SGU) indikerer at ca. 3,4 milliarder tonn CO2 kan lagres i vårt naboland.

Åtte geologiske lagringsenheter og en strukturell felle utenfor kysten av Sør-Sverige har vist seg å være egnet for lagring av klimagassen, og det vil bli gjort videre undersøkelse av disse frem mot slutten av 2015.

LES OGSÅ: Sverige kan lagre opptil 3,4 milliarder tonn CO2

Finlands løsning

Finland består nesten utelukkende av prekambrisk grunnfjell. En forskningsrapport fra 2010 konkluderte med at landet ikke har lagringskapasitet for CO2 i sedimentære bergarter.

Likevel er det estimert at 2 – 3 gigatonn CO2 kan lagres i bergrunnen. Svaret ligger i mineralisering av klimagassen.

I naturen binder CO2 seg til enkelte mineraler når bergarter forvitrer. Resultatet er dannelsen av kalkstein (karbonater), men prosessen foregår sakte (tusener av år).

Finnene har derfor sett på muligheten for å gjenskape denne prosessen i industrier der de egnede mineralene allerede er tilgjengelige.

LES OGSÅ: Finlands løsning for CO2-lagring

Tester islandsk basalt

530x263 15.9. carbfix 0Er lagring av CO2 i basalten på Island mulig? Foto: CarbFix

Island ligger på den midt-atlantiske spredningsryggen og mer enn 80 prosent av landet er dekket av basalt. Landet har ingen sedimentære bergarter som kan egne seg for injisering og lagring av CO2.

Det bedrives likevel forskning innenfor CO2-håndtering på Island, blant annet gjennom et pilotprosjekt som heter CarbFix. Formålet for prosjektet er å undersøke muligheten for å lagre CO2 i basalt.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom islandske, franske og amerikanske forskere, er det første i verden som gjør testforsøk på å injisere klimagassen i basalt. Testforsøket foregår ved Hellishedkraftverket på Island som er verdens nest største geotermiske kraftverk.

Ved å injisere CO2 i basalt, kan gassen omdannes til stabile kalkmineraler og på den måten lagres trygt over lang tid i geologisk perspektiv.

LES OGSÅ: Vil gjøre CO2 om til stein

Tidlige estimater indikerer at Island kan lagre 60 milliarder tonn CO2 på denne måten, men tallet er forbundet med store usikkerheter.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Seminarspørsmål2


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: