Mandag 21.6.2021 - Uke 25

Samarbeidspartnere

Et CLIMIT-støttet konseptstudie gjennomført av Aker Solutions og Statoil har hatt et mulig teknologisk gjennombrudd og bruk av CO2 for EOR kan være nærmere realisering.


530x297 fig1

Potensialet for å drive økt oljeutvinning (EOR) med CO2 har vært kjent siden 70-tallet fra USA.

Her har naturlig forekommende CO2 dannet grunnlag for en betydelig virksomhet - som har vært så vellykket at man er i ferd med å gå tom for CO2 og nå gjennomfører CO2-fangst fra industriutslipp for å øke tilfang av CO2.

Potensialet til CO2-EOR på norsk sokkel ble hyppig diskutert for ca. 10 år siden. Oljeindustrien vurderte CO2-EOR på flere felt, blant annet Gullfaks, Brage og Draugen.

Prosjektene strandet, dels på grunn av kostnader og dels på mangel av CO2.

I sum har CO2-EOR blitt sett på som teknisk interessant, men beheftet med for stor risiko til å bli realisert. Behovet for å gjøre store kostbare modifikasjoner på plattformene for å ta hånd om resirkulert CO2 har vært en av stopperne.

Interessen for CO2-EOR offshore har økt de siste årene. Årsaken er ønsket om å få i gang CO2-håndtering (CCS) i påvente av en internasjonal avtale om en CO2-pris som alene kan drive CCS.

Inspirasjonen er suksessen til CCS-prosjekter i Nord-Amerika, der salg av CO2 til EOR-formål sammen med andre incentiver bidrar til å realisere CCS i stor skala.

I Nordsjøen har både Norge (ved Oljedirektoratet) og UK (ved Department of Energy & Climate Change og Scottish Carbon Capture and Storage) gjort studier som viser stort potensial for CO2-EOR, men samtlige påpeker behov for store investeringer i infrastruktur.

Et mulig teknologisk gjennombrudd for realisering av CO2-EOR på norsk sokkel har fremkommet gjennom et CLIMIT-støttet konseptstudie som Aker Solutions har gjennomført sammen med Statoil.

Kort fortalt går den tekniske løsningen ut på å benytte seg av havbunnsteknologi for å injisere CO2 fra et skip via bøye og en havbunnsprosess-stasjon lokalisert nært produksjonsområdet. Videre separeres produsert CO2 fra den produserte olje/gass strømmen tilbake til den samme prosess-stasjonen.

Konseptet baserer seg på anvendelse av de siste nyvinningene innen havbunnsseparasjon og -kompresjon.

Hovedelementene i konseptet er vist på figuren ovenfor.

Teknologikonseptet som Aker Solutions har identifisert har potensial til å fjerne de største utfordringene knyttet til offshore bruk av CO2-EOR:

  • Behovet for sterkt kostnadskrevende ombygginger av eksisterende plattformer for å ta hånd om resirkulert CO2 (samt de vektbegrensninger som foreligger på mange plattformer)
  • Begrenset behov for topside utstyr for betjening og drift av havbunnskomponenter
  • Behovet for å stenge ned feltet mens en ombygging pågår
  • Redusert behov for store infrastrukturinvesteringer i rør og plattformer
  • Redusert behov for CO2 per prosjekt

Aker Solutions skisserer videre at deler av nødvendige utstyrskomponenter kan gjenbrukes ved at komponenter fra havbunnsprosess-stasjonen kan flyttes. Skip og bøyer er selvsagt gjenbrukbare.

Flere utfordringer gjenstår, og noen av de tekniske løsningene må gjennomgå videre detaljstudier og et betydelig kvalifiseringsprogram før de eventuelt kan tas i bruk.

Den største utfordringen i dagens situasjon er dagens lave oljepris, som motiverer lite til innsats på nye områder.

Mangel på CO2 er også et problem. Håpet er at norske og britiske myndigheter vedtar de første CCS-prosjektene i EU og at dette kan åpne for videre satsing.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Planer for sommeren


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: