Mandag 16.9.2019 - Uke 38
logo   128 000 besøkende i 2018

Samarbeidspartnere

Forskningsprogrammet PETROMAKS2 har et godt omdømme og virker utløsende for mer forskning, men bør bidra til bedre formidling av forskningsresultater, konkluderer en evaluering.


530x367 måloppnåelsePETROMAKS2 scorer høyt på måloppnåelse i en ny underveisevaluering. Tabell: Oxford Research

Oxford Research har gjennomført en spørreundersøkelse om PETROMAKS2 på vegne av Norges forskningsråd og tilbakemeldingene vitner om at programmet leverer etter fastsatte mål.

Blant konklusjonen til evalueringskomiteen finner vi følgende punkter:

  • Programmet har et godt omdømme nasjonalt og internasjonalt, og det anses som prestisjefylt å få bevilgning fra PETROMAKS2.
  • Det er uttrykt behov for ytterlige synliggjøring av forskningsresultatene.
  • Næringsinvolvering er oppnådd eller forventes oppnådd for mange av prosjektene.
  • Programmet klarer i stor grad å legge opp til kompetanse- og kapasitetsbygging.

- Det er svært gledelig at brukerne i spørreundersøkelsene mener at PETROMAKS2 har godt omdømme og stor troverdighet, uttalte Ingrid Anne Munz, spesialrådgiver i PETROMAKS2 og leder av arbeidet med evalueringen i en pressemelding.

285 personer (prosjektledere og samarbeidspartnere) svarte på spørreundersøkelsen, som omhandler forskningsprogrammets rasjonale og relevans, styring, organisering og måloppnåelse.

Blant tilbakemeldingene finner vi at PETROMAKS2 fremstår som et åpent program der alle relevante aktører har mulighet til å vinne frem i konkurransen. Åpne utlysninger har ført til høy deltakelse og konkurranse og dermed bedre prosjekter.

Programmet scoret høyt på de fleste områdene innenfor identifiserte mål, og PETROMAKS2 er utløsende for prosjekter og samarbeid i petroleumsforskningen.

Mer grunnforskning og formidling?

I undersøkelsen kom det også frem at noen brukere etterlyser mer grunnforskning i programmet.

Rapporten påpeker imidlertid at sekretariatet ikke tar stilling til forholdet mellom anvendt og grunnleggende forskning, men at programmet fortsatt bør ha et bevisst forhold til dette.

I rapporten kan vi videre lese at formidlingen av forskningsresultater kan bli noe bedre.

På spørsmål om prosjektet har gjennomført/planlagt formidlingsaktiviteter svarte 82 prosent av brukerne at de har planlagt formidling gjennom vitenskapelig publisering, 77 prosent deltakelse på workshop eller konferanser med næringsaktører og 58 prosent populærvitenskapelig formidling.

Flere av brukerne i undersøkelsen mente at formidlingen og kommunikasjonen utad kunne vært mer spisset og tydelig. Én av de spurte foreslo at Norges forskningsråd bør arrangere en årlig konferanse for PETROMAKS2-brukerne.

530x300 FormidlingPETROMAKS2 bidrar i stor grad til å synliggjøre forskningsresultater, men kan bli bedre. Illustrasjon: Oxford Research

Nå skal programplanen for PETROMAKS2 revideres, og både den nye OG21-strategien, samt evalueringen vil utgjøre et viktig grunnlag i dette arbeidet.

Hele evalueringsrapporten kan du lese her

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 phd012113s


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: