Fredag 20.9.2019 - Uke 38
logo   128 000 besøkende i 2018

Samarbeidspartnere

Med nye og bedre seismiske data er det håp om at geologene kan komme litt nærmere en bedre forståelse av hva som skjuler seg under den sedimentære lagpakken.


530x353 Marit Stokke BauckMarit Stocke Bauck jobber til daglig med tolkning av 3D seismiske data på Hordaplattformen i Nordsjøen. En velvillig arbeidsgiver har gitt henne anledning til å fordype seg i en akademisk problemstilling og ta en doktorgrad parallelt med den jobben hun gjør i selskapet. De neste 3-4 årene blir derfor svært travle for henne. Og utfordrende. Foto: Halfdan Carstens

På fastlandet – rett innenfor de sedimentære bassengene på norsk sokkel – skiller vi i hovedsak mellom urtidens grunnfjell og kaledonske fjellkjedebergarter. Noen få steder kompliseres bildet av små felt med sedimentære lagrekker avsatt i devon.

For dem som jobber med å finne olje og gass slås disse enhetene gjerne sammen i sekkebetegnelsen «basement».

Med noen få unntak nær, som på for eksempel Utsirahøyden, er basementbergarter uten interesse for petroleumsgeologene, og deres forståelse av den kaledonske fjellkjedefoldningen på sokkelen er således i det store og det hele ganske dårlig.

Mangel på seismiske data som trenger et godt stykke ned i basement er én viktig årsak til dette.

Mange detaljer

530x299 slide1Utolket øst-vestlinje fra kysten ut mot Troll-feltet. Linjen stammer fra GCCs NVG 3D-survey på Hordaplattformen. Se tolket linje nederst i saken © CGG

- Da jeg begynte å tolke data fra CGGs NVG-survey ble det fort klart at datakvaliteten tillot en mer detaljert tolkning av basement enn vi hadde mulighet til før, forteller Marit Stokke Bauck i CGG.

- Vi var alle fascinert over de mange detaljene som kom frem, og med ett var det mulig å lage et kart over basementflaten med høyere oppløsning enn noen tidligere har sett på denne delen av norsk sokkel.

Det i seg selv ga et lite kunnskapsløft. Samtidig inspirerte de nye dataene til å se dypere. For «akustisk basement» kan altså være grunnfjell, kaledonske skyvedekker så vel som sedimentære bergarter fra devon.

Seismikken gir imidlertid ikke noe entydig svar på hva som er hva. Derfor er det nødvendig å tolke dataene med helt nye øyne og med god kunnskap om de tektoniske hendelsene under fjellkjededannelsen i silur.

- Mange steder ser vi sterke reflektorer under det vi kaller «topp basement», og det er nærliggende å tolke geologien med utgangspunkt i den kunnskapen geologene har ervervet om skyvedekkene på land, mener Bauck.

Derfor var det også nærliggende å ta kontakt med fagmiljøene ved universitetene i Oslo og Bergen som har spesialkunnskaper om den kaledonske fjelkjededannelsen.

Derfra var veien kort til en doktorgradsoppgave, og Bauck er i dag med i en gruppe som tar for seg mange problemstillinger definert med grunnlag i de nye CGG-dataene.

- For meg er dette en mulighet til faglig fordypning, og for CGG er det en mulighet til å ha en medarbeider som kjenner dataene svært godt, påpeker hun.

530x624 Slide3Kart over toppen på «basement» over et lite område på Hordaplattformen nordvest for Bergen. Det er først med 3D-data fra CGGs NVG-survey at geologene har blitt i stand til å se de mange detaljene i relieffet. Troll-feltet ligger i det nordvestre hjørne av kartet. © CGG

Unik mulighet

Ny erkjennelse om Nordsjøens «basement» skal altså oppnås ved hjelp av ny 3D-seismikk, brønndata og tyngdemålinger. Ambisjonen er også å inkorporere flymagnetiske data.

- I vårt arbeid med nye data ser vi ofte potensial til å erverve ny kunnskap, men i en hektisk hverdag er det sjelden tid til å gå videre med ideene. Nå er situasjonen en annen. Den skal jeg bruke til bedre forståelsen for de geologiske hendelsene før Nordsjøen ble et sedimentbasseng, sier Marit Stocke Bauck, full av entusiasme over den muligheten hun har fått.

I det fjerne vinker en PhD-tittel.

530x298 tolketTolkning av linjen over. Det er boret inn i basement i begge de store forkastningsblokkene, 31/6-1 på Troll Øst, øst for Tusseforkastningen (4014 meter), og 32/4-1, øst for Vetteforkastningen (3132 meter). Dataene har tydelige reflektorer under topp basement, og én mulig tolkning er at vi ser skyvedekker. © CGG


Denne saken ble først publisert i GEO 07/16.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 phd012113s


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: