Mandag 21.9.2020 - Uke 39
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

530x397 oljeplattform stormSTADIG MER KREVENDE: Oljeressursene på norsk sokkel blir stadig mer krevende å produsere. Det må derfor fortsatt satses på forskning og utvikling, skriver Oljedirektoratet i faktaheftet for 2012. Foto: Wikimedia Commons

De gjenværende ressursene på norsk sokkel blir stadig mer krevende å produsere. Samtidig er funnene og utbyggingene mindre enn før. Teknologi og kompetanse er nøkkelen for å løse utfordringene petroleumsindustrien står ovenfor. Dermed må aktørene på norsk sokkel og staten som ressurseier fortsatt satse på forskning og utvikling, påpeker Oljedirektoratet i sitt faktahefte for 2012.

Gode rammevilkår fra styresmaktene har gitt olje- og oljeserviceselskapene insentiv til å drive forskning og utvikling. Dette har i følge Oljedirektoratet resultert i ledende norsk teknologi som har vært viktig for å oppnå en optimal og miljøvennlig utnyttelse av ressursene på den norske sokkelen. Så langt.

En nasjonal teknologistrategi

For å møte utfordringene i tiårene som kommer, og sikre en effektiv og forsvarlig petroleumsvirksomhet, ble strategien Olje og gass i det 21. århundre (OG21) etablert på initiativ av Olje- og energidepartementet i 2001. OG21 fikk oljeselskapene, universitetene, forskningsinstitusjonene, leverandørindustrien og styresmaktene til å enes om en felles nasjonal teknologistrategi.

I tråd med OG21s strategier, gir det offentlige støtte til prosjekter innen petroleumsforskning og – utvikling hovedsakelig gjennom Forskningsrådets PETROMAKS- og DEMO2000-program.

530x159 veikartOG21s teknologi-veikart for verdiskapning på norsk kontinentalsokkel. Illustrasjon: OG21

Viktige støtteprogrammer

PETROMAKS har som mål å modne fram mer reserver både fra produserende felt og gjennom nye funn. Programmet har siden 2003 støttet 360 prosjekter med om lag 2 milliarder kroner. Forskningsrådet jobber nå mot en ny petroleumssatsing som skal avløse PETROMAKS i 2014 gjennom en overgang i 2013.

530x287 kakediagramKakediagrammet viser hvor mye midler de ulike tematiske forskningsområdene har fått gjennom PETROMAKS. Leting og reservoarkarakterisering har mottatt mest midler siden 2004. Illustrasjon: Forskningsrådet

DEMO2000 har som mål å redusere kostnader og risiko for industrien ved å gi støtte til pilotprosjekt og demonstrasjon. Programmet fungerer dessuten som en samarbeidsarena mellom oljeselskapene og leverandørindustrien. DEMO2000 har siden oppstart i 1999 støttet 241 pilotprosjekt som har hatt en total kostnad på 2,7 milliarder kroner. Av disse har styresmaktene bidratt med nærmere 700 milliarder kroner.

Andre petroleumsrelevante forskningsprogram støttet av det offentlige inkluderer ProofNy, et delprogram under programmet Havet og kysten, PETROSAM, som støtter samfunnsvitenskapelig forskning, samt en rekke Sentre for forskningsdrevet innovasjon og Sentre for fremragende forskning.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Seminarsnacks


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: