Mandag 21.9.2020 - Uke 39
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Bore- og brønnoperasjoner kan gjøres tryggere og mer effektivt ved å automatisere flest mulig av arbeidsoppgavene, mener Aina Berg, direktør for IRIS Energi.


530x369 bergAina Berg er direktør for IRIS Energi. Hun mener bore- og brønnoperasjoner bør automatiseres mest mulig for å gi bedre sikkerhet og effektivitet. Foto: Ronny Setså

- Bore- og brønnoperasjoner kan effektiviseres ved å innføre en høyere grad av autonomi. Det er ikke rom for menneskelig intuisjon innen virksomheten, fremholdt Aina Berg under statuskonferansen for Forskningsrådets PETROMAKS-konferanse i Oslo 24. oktober.

Berg er direktør for IRIS Energi, som er én av tre avdelinger ved IRIS (International Research Institute of Stavanger). Avdelingen adresserer energiutfordringer for fremtiden, og hovedsatsingsområdene er boring og brønn, flerfase reservoarstrømning og reservoargeologi.

Berg påpekte at industrien har gjennomgått en revolusjon innen boring og brønnstyring de siste årene, noe som har resultert i langt sikrere og mer effektive operasjoner. Samtidig mener hun det er rom for ytterligere forbedringer etter hvert som operatørene beveger seg inn i stadig mer komplekst terreng.

- Boring er svært utfordrende. Operatøren har ofte lite detaljkunnskap om undergrunnen ettersom seismikken ikke kan tilby optimal oppløsning. Derfor må mange ulike datasett settes sammen for å få et overblikk over de geologiske formasjonene som det ønskes å bore i, opplyser Berg.

Berg pekte på forholdene ved Ekofiskfeltet som et eksempel på utfordringer operatørene må forholde seg til.

- Rundt Ekofiskfeltet finnes det et mylder av brønner som må unngås når det skal bores nye brønner. Det blir en utfordring å treffe rett, spesielt ettersom innsynkningen av havbunnen i området kan ha endret tidligere brønners plassering, fortsetter hun.

Også geologiske lommer i undergrunnen med ulike trykkforhold, byr på utfordringer, i følge Berg. Om operatøren ikke har god kontroll på trykket, kan resultatet være katastrofalt, for eksempel kollaps av brønnen eller ukontrollert utblåsning.

- Boring er risikofylt, og sikrere boreoperasjoner er en hovedsatsning hos oss. Dette kan løses gjennom bruk av nye teknologier, nye prosesser og tilstrekkelig trening og utdanning av personalet, mener Berg.

Hun mener automatisering av operasjonene er det viktigste fremskrittet som kan gjøres med tanke på sikkerhet og effektivitet.

- På lang sikt ser vi for oss at avanserte og pålitelige sensorer nede i brønnene, samt integrerte borekontrollsystemer skal kunne gi operatørene full kontroll. Operasjonene skal være basert på fornuft, og ikke følelser, avsluttet Aina Berg.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Seminarsnacks


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: