Onsdag 3.6.2020 - Uke 23
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Senter for integrert petroleumsforskning fokuserer på å presse mer olje ut av produserende felter. Men kompetansen deres utnyttes også i prosjekter innen grunnforskning og fornybar energi.


530x353 skauge tverangerForskningskoordinator Jan Tveranger og leder Arne Skauge ved Senter for integrert petroleumsforskning (CIPR). Foto: Ronny Setså

- Vår kompetanse innen petroleum er også anvendbar innen andre forskningsområder som CO2-lagring, geotermisk energi og vindkraft, forteller Arne Skauge, leder ved Senter for integrert petroleumsforskning (CIPR).

CIPR er et tverrfaglig forskningssenter som ligger ved Universitetet i Bergen. Hovedfokuset for senteret er anvendt forskning rettet mot økt utvinning av olje fra produserende felter. Men de seneste årene har forskerne i stadig større grad involvert seg også i andre prosjekter.

- Vår visjon er verdiskaping for samfunnet. Hvis vi har kompetansen til å dekke nye områder, vil vi gjøre det. Dette gir oss samtidig flere ben å stå på, mener Skauge.

Liten forskjell mellom olje- og CO2-reservoarer

CIPR er blant annet en av deltakerne i forskningssenteret SUCCESS, som jobber med geologiske utfordringer tilknyttet lagring av CO2.

- Karakterisering av oljereservoarer skiller seg svært lite fra karakteriseringen av potensielle lagre for CO2. Bergartsbeskrivelser, modellering av væskestrømmer og problemstillinger rundt lekkasje er viktig både for oljegeologer og CO2-forskere. Derfor er det naturlig at vi bidrar med vår kunnskap på dette feltet, utdyper Skauge.

Skauge påpeker at injeksjon av CO2 allerede er en godt kjent metode for å øke utvinningen av olje fra reservoarer. Derfor kan nye resultater fra forskningen innen CO2-lagring tilbakeføres til kjernekompetansen for CIPR, som er økt utvinning.

- Vi har blitt veldige bevisste på tilbakeføringsverdien ved å teste ut nye områder. Vi ser at grunnforskningen vår ofte gir overraskende resultater som kan kaste nytt lys over gamle problemstillinger, hevder Skauge.

Også vindkraft

530x353 havsulHer planlegges vindparken Havsul I utenfor Sandøy kommune i Møre og Romsdal. CIPR bidrar med kunnskap om å håndtere mange ulike datasett. Foto: Vestavind Offshore

CIPR har den siste tiden også involvert seg i prosjekter rettet mot kraftproduksjon fra offshore vind. Forskningskoordinator ved CIPR Jan Tveranger påpeker at dette området kan virke perifert i forhold til økt oljeutvinning, men fremholder at forskerne ved CIPR også kan bidra her.

- Teknologioverføring er stikkordet. De arbeidsprosessene vi benytter innen reservoarkarakterisering kan enkelt overføres til vindkraftprosjekter, fremholder Tveranger.

I likhet med oljeindustrien må også vindindustrien håndtere mange datasett som involverer alt fra berggrunnsgeologi og meteorologiske data, via marinbiologisk informasjon til politikk og lønnsomhetsanalyser.

I følge Tveranger har CIPR gode rutiner for å behandle data fra mange ulike typer undersøkelser og kan dermed bistå nye vindprosjekter.

- Vindindustrien mangler i dag metoder og verktøy som kan håndtere all informasjonen optimalt til planleggingsformål. Vi kan bidra med effektive måter for å organisere, analysere og formidle data mellom fagmiljøene og beslutningstakerne, hevder Tveranger.

CIPR deltar i et innovasjonsprosjekt støttet av Forskningsrådets RENERGI-program. Målet er å effektivisere planlegging, design og installasjon av havbunnsfundamenter for vindturbiner. Den planlagte vindparken Havsul utenfor Mørekysten vil bli testområde for prosjektet, og resultatene vil være klare sommeren 2013.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 0620


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: