Torsdag 13.8.2020 - Uke 33
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Rystad Energy offentliggjorde nylig en rapport om hvor mye olje og gass som kan produseres i samsvar med togradersmålet. Produserende olje- og gassfelt får fortsette, mens uutbyggede felt kan måtte skrinlegges.


530x349 rystadJarand Rystad i Rystad Energy holdt mandag 26. august et foredrag om hvor store olje- og gassressurser som kan kommersialiseres under et lavutslippsscenario. Foto: Ronny Setså

- 22 prosent av oljen og 3 prosent av gassen vi vet vi kan produsere globalt frem til år 2050 må bli liggende urørt om verden skal unngå en temperaturøkning på mer enn to grader.

- Det betyr i praksis at alle olje- og gassfelt som er bygget ut eller er under utbygging kan produsere, fortalte Jarand Rystad, administrerende partner i analyse- og rådgivingsselskapet Rystad Energy.

Rystad Energy har på oppdrag for Miljøverndepartementet vurdert den globale og nasjonale olje- og gassproduksjon som er mulig under et lavutslippsscenario (togradersscenariet). Under et seminar i Miljødirektoratets lokaler i Oslo 26. august ble rapporten presentert av Rystad.

Togradersscenariet, som er definert av Det internasjonale energibyrået (IEA), tilsier at det samlede CO2-utslippet fra fossile energikilder ikke må overstige 1 000 milliarder tonn (gigatonn) i perioden 2013 – 2050 for at den globale atmosfæriske temperaturen ikke skal stige med mer enn 2 °C.

530x462 Olje og gass78 prosent av oljen og 97 prosent av gassen globalt kan produseres frem til år 2050 i forhold til det som maksimalt kan produseres i henhold til Det internasjonale energibyråets togradersmål. Illustrasjon: Rystad Energy

- Selv om det ikke vil være lønnsomt, verken samfunnsøkonomisk eller med tanke på klima å begrense produksjon fra felt som allerede er i drift, vil det bli nødvendig å begrense produksjonen fra felt som er funnet, men ennå ikke bygget ut, for at utslippene ikke skal overstige 1 000 milliard tonn, fortsatte Rystad.

Rystad påpekte at begrensningene kan komme av seg selv om ikke prisen på olje stiger betydelig i årene som kommer.

- Med det høye kostnadsnivået vi har på i dag, kan så mye som 60 prosent av dagens ressurser som ennå ikke er utbygget bli liggende, gitt en oljepris på ca. 85 – 90 dollar per fat, sa Rystad.

I dag er oljeprisen 116 dollar per fat.

Letingen vil fortsette

Rystad fortalte videre at en begrensning av fremtidig produksjon i henhold til togradersmålet ikke vil bremse leting etter nye ressurser betydelig.

- Letingen vil fortsette fordi det fortsatt finnes oljefelt med bedre økonomi enn dagens uutbyggede funn. Kravet for å tilfredsstille togradersmålet er at 45 prosent av nye funn blir liggende igjen, mens 55 prosent kan bygges ut, hevdet Rystad.

For Norges del kan dette i følge Rystad bety at leting etter nye ressurser i nærheten av allerede utbygget infrastruktur eller i nye områder med forventet god økonomi som Lofoten og det sørlige Barentshavet kan være «god butikk».

Han var derimot mindre optimistisk på vegne av områder uten infrastruktur og polområdene.

Kutt i kull avgjørende

Kull er det fossile brennstoffet som gir høyest utslipp av CO2 per produserte energienhet. Dermed vil den fremtidige kullproduksjonen i følge Rystad avgjøre hvor mye olje og gass som kan produseres.

- Om andelen av kull blir liggende ved dagens nivå også i fremtiden, vil vi i mye større grad måtte kutte olje- og gassproduksjonen for å begrense de totale CO2-utslippene.

- Den store utfordringen er altså å redusere utslippene av kull, sa Rystad.

Sentralnervesystemet

Rystad Energy ble etablert i Oslo i 2004 av Jarand Rystad. Databasen UCube – Upstream Cube - kan med rette kalles Rystad Energy sitt sentralnervesystem. Den inneholder data om reserver, produksjonsprofiler, økonomiske tall, CO2-utslipp og en rekke andre parametere om nærmere 68 000 olje- og gassfelt, funn, lisenser og porteføljer globalt.

Databasen oppdateres ca. 1 000 ganger daglig, og gir dermed et svært godt innblikk i den globale olje- og gassproduksjonen, både i fortid, nåtid og fremtid.

Les Rystad Energy sin rapport «Petroleum Production under the two degree scenario (2DS)

Les også portrettintervjuet av Jarand Rystad på geo365.no: En karriere bygget på regneark

530x385 produksjonSøylene viser hvor mye olje som kan produseres om det ikke settes noen begrensninger. De oransje og svarte stiplede linjene viser hvor mye henholdsvis IEA og Rystad Energy estimerer kan produseres i henhold til togradersmålet. Illustrasjon: IEA / Rystad Energy

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 0920


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: