Mandag 10.5.2021 - Uke 19

Samarbeidspartnere

530x287 kakediagramKakediagrammet viser hvor mye midler de ulike tematiske forskningsområdene har fått gjennom PETROMAKS. Leting og reservoarkarakterisering har mottatt mest midler siden 2004. Illustrasjon: Forskningsrådet

 -    Vi har bidratt til kompetanseoppbygging og støttet internasjonalt ledende forskningsmiljøer i universitets- og instituttsektoren, forteller Tarjei Malme, spesialrådgiver for Forskningsrådet og programkoordinator i PETROMAKS.

PETROMAKS-programmet ble introdusert i 2004. Dermed gav den norske regjeringen et signal om nødvendigheten og viljen til sterk offentlig støtte til petroleumsrettet forskning og utvikling. Programmet har nå vært virksomt i åtte år, og har i løpet av denne perioden gitt støtte til ca. 360 prosjekter med om lag 2 mrd kroner. Regnes verdien av finansieringen som industrien også legger inn i prosjektene med, er tallet det dobbelte.

Med basis i internanalyser, ekstern evaluering av Rambøll Management og flere dialogmøter med brukerne, vet Forskningsrådet mye om hva som har kommet ut av de snart ti virksomme årene. Dette kunnskapsgrunnlaget vil legge grunnlaget for en ny satsing.

-Vi mener vi har truffet godt på å støtte gode forskningsmiljøer ved alle universiteter. Vi har også støttet næringslivet, og mange bedrifter og nyvinninger ville nok ikke eksistert i dag uten vår støtte, fortsetter Malme.

Han forteller at det først og fremst er vitenskapelig kvalitet eller innovasjonshøyde og verdiskapingspotensial som teller når midlene skal deles ut, og at prosjektene må adressere sentrale utfordringer på norsk sokkel. Og utfordringer er det nok av. Programmet har til enhver tid en strategisk portefølje av prosjekter som omhandler alt fra leting og reservoarkarakterisering, via økt utvinning til helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og miljøteknologi.

OM PETROMAKS
PETROMAKS-programmet ble introdusert 2004 og har en varighet på ti år. Det er et av Forskningsrådets sju store programmer. I 2011 disponerte PETROMAKS ca. 235 millioner kroner til FoU aktiviteter og omtrent det samme i 2012.

PETROMAKS dekker både strategisk grunnforskning, anvendt forskning og teknologisk utvikling. Målgruppene er universitetene, høgskolene, instituttene og næringslivet.

PETROMAKS støtter langsiktig kompetansebygging, utdanning og teknologiutvikling som er nødvendige elementer for å kunne utnytte ressursene på sokkelen optimalt og samtidig videreutvikle konkurransekraften i næringslivet. Programmet støtter også styrking av samarbeid mellom industri og akademia, opprettelse av nettverk og fasilitering av ulike typer samarbeid med verdens fremste vitenskapelige og teknologiske institusjoner.

Programmets tematiske områder for forskning og innovasjon er:
• Miljøteknologi for framtiden
• Leting og reservoarkarakterisering
• Stimulert utvinning
• Kostnadseffektiv boring og intervensjon
• Integrerte operasjoner og sanntids reservoarstyring
• Undervannsprosessering og -transport
• Dypvann, undervanns og arktisk produksjon
• Gassteknologi
• Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Økt utvinning og miljø viktigst

I desember i fjor kunne PETROMAKS fortelle at 22 nye prosjekter vil få midler til petroleumsrettet forskning.

- Søknadene ble evaluert både av oss og nasjonale og internasjonale eksperter. Men det er viktig å påpeke at det er Programstyret som til slutt tar de strategiske beslutningene om hvem som skal få støtte. Da ser de på porteføljen av prosjekter som helhet og hvordan disse bidrar til at programmet når sine mål.

-I tillegg er det viktig at prosjektene tar tak i sentrale utfordringer på sokkelen.  Vi må hele tiden spørre oss selv hvilke områder vi trenger å løfte fram, for det finnes alltid gode prosjekter. Det er tilgjengelige midler det står på, sier Malme.

Han forteller at prosjekter innenfor de fleste tematiske områdene (se faktaboks) fikk midler, og det er en god balanse mellom næringsliv og akademia.

-Vi mener økt utvinning og miljø er ekstra viktig nå, og flere gode prosjekter rettet mot dette fikk støtte i denne runden, framholder Malme.

Han påpeker at det fortsatt er viktig å opprettholde fokuset på å øke utvinningsgraden fra modne felt selv om det i 2011 ble gjort store nye funn. Miljøperspektivet er åpenbart viktig nå som næringen øker aktiviteten i nord med de utfordringene det byr på.

Ny satsing i 2014

Forskningsrådet jobber nå mot en ny petroleumssatsing som skal avløse PETROMAKS i 2014 gjennom en overgang i 2013.

-    Geofagmiljøene vil være viktige og relevante i den nye satsingen. De har vært sentrale brukere i PETROMAKS, og vil også bli det i den nye satsingen, forteller Malme.Tarjei Malme

Forskningsrådet skal i år få på plass et programplanutvalg som vil jobbe med en midlertidig programplan for den nye satsingen. Data og erfaringer fra PETROMAKS vil danne grunnlaget sammen med de innspill som har kommet via dialoger med forsknings- og næringslivsaktørene på den norske sokkelen. Ikke minst vil OG21-strategien (”Olje og gass i det 21. århundre”) legge føringer for den nye satsingen.

Tarjei Malme er spesialrådgiver for Forskningsrådet og programkoordinator for PETROMAKS. Foto: Forskningsrådet

-    Geofagevalueringen er også en viktig input. Rapporten var dessuten svært positiv til mange av de miljøene som jobber med petroleum, det er vi fornøyd med, påpeker Malme.

Han fremholder at PETROMAKS kan ha bidratt til at de norske petroleumsmiljøene innen akademia har gjort det bra.

-Vi mener vi har bidratt jevnt med prosjektmidler til de miljøene som har gjort det godt i evalueringen. Samtidig ser vi at de har bygget seg opp over lengre tid, og det er helt klart deres egen fortjeneste. Men vi har nok stimulert til petroleumsrettet forskning og økt rekruttering av PhD-studenter og postdoc’er, påpeker programkoordinatoren.

Begrensede midler

Malme legger ikke skjul på at de gjerne skulle støttet flere prosjekter.

-Fra 2004 fikk vi mobilisert forskningsmiljøene, og vi så en rask vekst i petroleumsrettede prosjekter i takt med oppstarten av PETROMAKS. Siden 2006 har det ikke vært noen vekst i midler til petroleumsrettet FoU-virksomhet, heller en realnedgang. Det er en utfordring for forskningsmiljøene som har bygget opp kapasiteten sin, forteller Malme.

Petroleumsvirksomheten blir stadig mer krevende, både i form av kompetanse og teknologi. Tilstrekkelige midler til videre forskning og utvikling er helt avgjørende for Norges framtid som oljenasjon. Han håper dermed på et finansielt løft i den nye satsingen.

-OG21-strategien er veldig klar i sin tale, vi trenger en kraftig vekst i framtidig petroleumsforskning, avslutter Tarjei Malme.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Akademisk skyldfølelse


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: