Mandag 1.3.2021 - Uke 09

Samarbeidspartnere

Kjell Stordahl kan ikke forvente å bli tatt seriøst hvis han definerer sine egne, alternative fakta, skriver Sigmund Hanslien.


Kjell Stordahl gir et tilsvarmin kritikk av hans opprinnelige innlegg om «Klimapanelets feilaktige estimater», der han hevder at 97,3 prosent av CMIP5 prognosemodellene viser for høy temperatur på jordoverflata.

Når jeg påviser at hans påstand ikke stemmer med empiriske temperaturdata så unngår han å adressere dette i svaret sitt.

I stedet hopper Stordahl over på et nytt tema. Han vender fokuset vekk fra jorda og opp mot himmelen.

Med utgangspunkt i en figur av professor John Christie mener han at over tropene, i opptil 50 000 fots høyde, har han funnet bevis for konklusjonene sine om FNs klimapanels (IPCC) feilaktige estimater.

Utenom det er han mest opptatt av å feiltolke enkelte av mine utsagn, for så å kritisere meg basert på sin feilaktige fortolkning. I det følgende vil jeg adressere de viktigste kommentarene og ignorere de uvesentlige for ikke å kjede leseren.

CMIP5-modellene

Stordahl anklager meg for «å bagatellisere…[CMIP5] modellprojeksjoner…fordi disse prognosene mer er simuleringseksperimenter…og ikke det samme som IPCCs projeksjoner». Typisk nok tillegger han meg her en oppfatning som jeg ikke har.

Min hensikt er ikke å bagatellisere noe som helst. Jeg påpeker kun Stordahls upresise beskrivelse av CMIP5-modellene som «IPCC prognoser».

IPCC selv betegner disse som «prediction experiments» som bygger på et varierende sett med input-parametere og er delt inn i kortsiktige og langsiktige modellkjøringer (se figur 1 under).

530x575 fig1Figur 1: Sammendrag av variabler brukt i de langsiktige CMIP5-eksperimentene.

Disse variablene inkluderer forskjellig starttidspunkt for modellkjøringene, variasjon i utslipp og CO2 i atmosfæren, forskjellige antagelser om vulkaner med mer. Dette går klart fram fra formålet og beskrivelsen av CMIP5-prosjektet.

Selvfølgelig bygger IPCC sine temperaturprojeksjoner på et utvalg av disse modellkjøringene, men de er ikke det samme som «IPCCs prognoser».

CMIP5-modellene sammenlignet med temepraturutviklingen

Stordahl bygger sin argumentasjon om «feilaktige prognoser» på en utdatert figur fra Roy Spencer som sammenligner CMIP5-modellene med den faktiske temperaturutviklingen.

Når jeg oppdaterte denne figuren med temperaturutviklingen for de siste fem årene, og som klart demonstrerer at Stordahls påstander er feil, så avfeier han dette med at min figur er «selvkomponert».

Derfor inkluderer jeg nå en tilsvarende figur hentet fra Zeke Hausfather, klimaforsker ved University of California, Berkeley (figur 2 under).

530x460 fig2Figur 2 viser temperaturutviklingen målt på jordoverflaten sammenlignet med CMIP5 RCP4.5 simuleringsmodeller (etter Zeke Hausfather). For sammenligning vises gjennomsnittet fra modellene brukt av Roy Spencer.

Denne figuren sammenligner også temperaturutviklingen på jordoverflaten med CMIP5-modeller. I motsetning til Spencers figur er temperaturene oppdatert til februar 2017.

Figuren viser gjennomsnittet og spredning av modellene han har brukt, samt usikkerhet i den globale temperaturen som skyldes kortsiktige svingninger i været.

Hausfather baserer seg på et konsistent utvalg av modeller (38 modeller basert på RCP4.5 antagelser – «Reprecentative Consentration Pathway» som stabiliseres på ca. 650 ppm CO2-konsentrasjon i år 2100).

Når jeg sammenligner med gjennomsnittet av de 90 modellene som Spencer har benyttet så viser disse en raskere stigningstakt etter år 2000. Stordahl/Spencer opplyser ikke om hvilke modeller som er brukt i deres oppsett, og det er vanskelig å vite om disse er konsistente og representative.

Som statistiker bør Stordahl være opptatt av usikkerheter. Ser vi på temperaturhistorikken tilbake til 1970 er det klart at de negative utslagene etter 2007 faller innenfor det en kan forvente av kortsiktige svingninger som skyldes sykliske værfenomen.

Jeg antar at hans «confirmation bias» har ledet han til å legge statistikken til side for å trekke konklusjoner om IPCCs prognoser som han ikke har grunnlag for, og som nyere data har vist at er feil.

El Nino og 2017-temperaturen

Ja, men El Nino i 2015-16 vil mange innvende. Vi vet at den globale temperaturen for 2015-16 er påvirket av 7 - 8 måneder med El Nino som varte frem til mai 2016.

I figur 1b i mitt forrige innlegg viste jeg effekten av å ta vekk disse månedene fra beregningen av temperaturgjennomsnittet – og det endrer lite på den overordnede trenden.   

Stordahl misliker at jeg inkluderte temperaturmålingene for 2017 (figur 2). Den globale temperaturen målt på jordoverflaten har fortsatt på et overraskende høyt nivå de første fire månedene av 2017 - uten El Nino-effekten.

Hverken Stordahl eller jeg vet om denne trenden vil fortsette, men vi kan slå fast at så langt passer den særdeles dårlig med Stordahls konklusjon om «IPCCs feilaktige estimater».

Og nei, jeg kritiserer ikke Roy Spencer for å bruke 5-års gjennomsnitt eller sporadiske temperaturtopper. Tvert imot, med et 5-års gjennomsnitt undergraver han effektivt argumentet om en «hiatus» siden El Nino-året 1998 og viser HadCRUT4/UAH temperaturstigning fram til 2006-07, deretter en utflating til 2012 og, med oppdaterte data, en ny stigning fram til 2017.

Dermed er Spencer i konflikt med chow-analysen til Stordahl som viser en flat «chow-trend» etter 1998, tydeligvis sterkt påvirket av dette El Nino-året.     

IPCCs projeksjoner for overflatetemperatur

Stordahl kritiserer meg, med uthevet skrift, for «prognosemodelleringen» min i figur 3.

Nei, prognosering av global temperatur overlater jeg til andre, som for eksempel IPCC. Så langt har deres projeksjoner truffet nesten med en innertier når det gjelder overflatedata.

Og som jeg skriver; «De to temperaturtrendene 1983 - 2015 …er ekstrapolert til 2100 for referanse». Dermed er det enklere for leseren å se hvordan IPCC projeksjonene faller sammenlignet med trenden i perioden 1983 til 2015, generert fra lineær regresjon av månedsdata. Men disse representerer ingen prognose fra min side.

530x314 fig3Figur 3 viser IPCCs temperaturprojeksjoner basert på forskjellige utslippsscenarier. Hentet fra IPCC WG1 Summary for policymakers.

Jeg forstår godt at Stordahl velger ikke å kommentere kjernepunktet ved figur 3 - og i min kritikk av hans innlegg - som viser at de empiriske temperaturdata fra jordoverflaten ødelegger for hans bombastiske konklusjon at «uten unntak ligger de globale temperaturprognosene markant over de observerte globale temperaturene».

Som jeg skrev er Stordahl selvfølgelig fri til å mene «at den observerte temperaturøkningen har en annen årsak enn den IPCCs projeksjoner baserer seg på, og at samsvaret med projeksjonene skyldes ren flaks» og han kan argumentere deretter.

Men han kan ikke forvente å bli tatt seriøst hvis han definerer sine egne, alternative fakta – selv om det tydeligvis er blitt svært så populært i enkelte kretser.

Kan den midtre troposfæren hjelpe?

I mangel av forsvar for sin åpenbart feilaktige konklusjon velger Stordahl å skifte tema. I sitt siste innlegg strekker han seg langt – helt til tropene, og høyt – opptil 50 000 fot for å se etter noen «kirsebær» som kan gi ham støtte. Det mener han å ha funnet ved hjelp av en presentasjon for kongressen i USA av klimaforsker og professor John Christie.  

De fleste av oss, som for det meste har beina på jorda, er nok mest opptatt av hva som skjer på jordoverflata og i havet. De gangene vi besøker den midtre troposfæren er vi beskyttet i en flykropp.

Men jeg innser problemet som Stordahl (og Christie) har. Temperaturrekorder på jordoverflata, oppvarmingen av havet, redusert sjøis, minkende breer og havnivåstigning – alle viser klare indikasjoner på fortsatt global oppvarming og gjør det vanskelig for dem å finne de argumentene som de ønsker.

Da kan kanskje den midtre troposfæren i området over tropene komme til hjelp? Figurene som Stordahl hentet fra John Christie virker ved første øyekast overbevisende nok.

Men før jeg blir helt overbevist vil jeg se nærmere på bakgrunnsdata og hvordan figuren er satt sammen.

Den analysen kommer som del 2 av dette innlegget.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Ikke klar


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: