Mandag 1.3.2021 - Uke 09

Samarbeidspartnere

Ole Henrik Ellestad svarer Eystein Jansen i dette innlegget.


530x263 fig1Illustrasjon: Ole Humlum

Eystein Janssen står i et innlegg i Geoforskning.no 20.12, frem i vanlig stil som FNs klimapanels (IPCC) forsvarer.

Målet er åpenbart å gi leseren inntrykk av at Akasofus artikkel og min formidling er vitenskapelig uakseptabel. Til det må han benytte teknikker der vi tillegges andre meninger som så debatteres.

Akasofus artikkel og figur utfordrer på en så tydelig måte IPCCs definisjonsmakt knyttet til konsensus og at motstandere bare er fornektere uten vitenskapelig innsikt, at det må kraftig kost til.

Men mye av Jansens grunnleggende materiale samsvarer med hva jeg skrev, men det gis en innpakning som skal gi leseren inntrykk av stor vitenskapelig uenighet. Det er det ikke om figurens kjerne som gjenspeiler IPCCs hovedkonklusjoner.

Akasofus figur viser hva partene er uenige om

Det fremgår tydelig fra Jansens omtale. Han hevder at Akasofus artikkel og figur er slaktet, og således er uvitenskapelig og uten verdi.

Jeg skjønner godt at Jansen og øvrige IPCC-leir ikke liker figuren. Men den er satt sammen av to deler: IPCCs temperaturkurve (HadCRU3 på den tiden) med resultater fra IPCCs modellberegninger (1.5 – 5 °C ved CO2-dobling).

Akasofu har vist at et bilde viser mer enn tusen ord. Den tydeliggjør IPCCs store beregningsusikkerhet og at det er vitenskapelige forhold som står mot hverandre. Kurven er gjengitt i en litt annen versjon i figuren over utarbeidet av professor Ole Humlum.

Kjernedelen i Akasofu-figuren tydeliggjør det vitenskapelige hovedspørsmålet: Er oppvarmingen fra Den lille istid illustrert med den rette midlete linje, menneskeskapt? Det er den som kan inneholde CO2 sitt «fingeravtrykk» siste 70 år.

Men den må dele bidraget med andre årsaker til oppvarming etter den siste istid inklusive 'Grand Solar Maximum' 1923 - 2003, endringer i havstrømmer, vinder og jordrotasjon.

Det andre budskapet er: Med to og en halv tydelig syklus på ca. 60 år fra naturlige variasjoner, er det så sikkert som IPCC vil ha det til, at den påfølgende forventede oppvarming ikke er naturlig, men menneskeskapt?

Om den er naturlig, men inkluderes som menneskeskapt vil CO2-effekten åpenbart bli for høy. Er dette årsaken til det betydelige avviket mellom IPCCs beregninger og observasjoner?

Det er dette den vitenskapelige debatten handler om, og det er dette utgangspunktet som må ligge til grunn om Retten også skal inkludere vitenskapelige forhold.

Jansens temperaturkurve fra Berkley viser de samme hovedtrekk. Formodentlig vil Jansen benytte den fordi den gir en litt mer markant stigning. Den avhenger av hvilke serier man benytter. I de senere tiår (fra 1979) ligger satellittmålingene lavest.

Litt opprydding

Jansen skriver at jeg ikke har kjennskap til Milankovichsyklusene på kloden. Jeg skrev kun at om Retten skulle gå inn i klimavariasjonenes faglige del ville de få et dilemma siden det er velkjent at forholdene i Norge var vesentlig varmere og bedre under holocen, likeså mange andre områder på kloden.

Jansen er jo vel kjent med at Milankovich-relasjonene er en del av grunnlaget for naturlige variasjoner og solid omtalt i rapporter fra Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC- 2013).

Når IPCC og Jansen hevder det blir varmere i fremtiden, er det jo greit å referere til sammenlignbare kjente forhold og ikke bare til mangelfulle modellberegninger.

Jansen skriver (figur) at jeg ikke er kjent med økningen i ekstremnedbør i Norge siden Den lille istid. Jeg skrev bare at Retten også ville ha et dilemma ved at norsk ekstremværstatistikk i de 27 år fra 1990, da det ifølge Janssen er blitt svært så varmt, ikke viste noen økt tendens, heller ikke for flom.

Naturlige variasjoner dominerte hans gitte nedbørkurve frem til midten av 1970-årene.

Det er også verdt å minne ham om at IPCCs 2012-ekstremværrapport konkluderte med at ekstremvær ville bli dominert av naturlige variasjoner de neste 20 - 30 år.

Storofsen i 1789, en av de to desidert største flommer, var forårsaket av blant annet ekstreme nedbørmengder under Den Lille istid. Som Jansen burde være kjent med, så er det ikke bare innholdet av vanndamp i atmosfæren som bidrar til nedbør, men ulike mekanismer for nedbørdannelse.

Omdiskuterte figurdetaljer

Mange detaljer i figuren kan debatteres. Jansen omtaler ekstrapolering fra den midlede linje som uakseptabel. Figuren viser temperatur sammenstilt fra ulike foreliggende målinger, selvfølgelig med økt usikkerhet tilbake i tid med 1660 - 1720 som den kaldeste perioden under Den lille istid.

Stiplingen indikerer at oppvarmingen har funnet sted i over 200 år uten nevneverdige menneskeskapte bidrag hva nå enn verdien er. Kurven kan naturligvis ekstrapoleres fremover i tid for å vise hva resultatet blir om dette fortsetter om IPCCs beregninger ikke skulle holde mål.

Det kan anføres at dersom solens aktivitet avtar slik observasjonene viser, og man får Dalton- eller Maunder-liknende tilstander vil fremtidens temperaturer ligge under den ekstrapolerte fremtidslinjen (som anvist). Men dette er en diskusjon primært mellom solforskere. De har ikke hatt noen dominerende posisjon i IPCCs prosesser.

Det er disse nevnte forhold som i den senere tid har resultert i stadig flere omtaler av at IPCCs CO2-effekt er for høy.

Jansen fremstiller modellene som beregningsteknisk så komplette at de gir riktig sluttresultat når data puttes inn. Det stemmer ikke med faglitteraturen. Dermed er det samsvar mellom beregninger og observasjoner som er kvalitetskriteriet.

Avstanden er for stor. Mye tyder på at utviklingen de nærmeste årene vil vel være overdommeren.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Ikke klar


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: