Mandag 6.7.2020 - Uke 28
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

Rasmus Benestad kommenterer Humlum og Solheims innlegg «Vulkaner og klimamodeller».


Ole Humlum og Jan-Erik Solheim fremmer noen ganske friske påstander i et innlegg ‘Vulkaner og klimamodeller’. De mener bl.a. at ‘manglende varme’ ikke ‘gjemmer’ seg dypt i verdenshavene, og begrunner dette med fire forklaringer.

  1. Klimamodellenes prognoser om temperaturstigning de siste 15-16 år går på lufttemperatur ved bakken, ikke dyphavstemperatur.
  2. Dersom CO2 var årsak til oppvarmning av dyphavet, skulle denne varmen først kunne påvises høyt i troposfæren ved ekvator, hvilket ikke har vært tilfelle.
  3. Deretter skulle varmen forplante seg til lavere høyde over verdenshavene, en utvikling som heller ikke kan dokumenteres.
  4. Til slutt skulle varmen føres fra overflaten til stor dybde i havene, en dynamikk som heller ikke kan påvises med målte data.

Det ligger tilsynelatende ingen dokumentasjon, analyse, eller beregninger bak disse, men man kan ane en viss form for armveiving (ingen overbevisende metodikk).

Det første argumentet er et konkret bevis på at Humlum og Solheim ikke vet hva klimamodellenes prognoser omfatter. Modellene kobler termodynamikken og sirkulasjonen i hav og atmosfære, og man har bl.a. brukt dem til å forsøke å si noe om den termohaline sirkulasjonen. For å kunne gjøre det, må de også lage prognoser for temperaturen i dyphavet.

Klimamodellenes beskrivelse av havene innebærer avanserte modeller som simulerer dynamikk og termodynamikk. Selv brukte jeg en slik havmodell i min doktorgradsoppgave om naturlige klimasvingninger på 1990-tallet.

Punkt 2 krever dokumentasjon, annet en å vifte på hendene og si at varmen først kunne påvises høyt i troposfæren ved ekvator. En bedre fremgang er å regne seg frem til svarene med fysiske modeller og seriøse analyser.

For punkt 3, vil det være interessant å vite hvordan Humlum og Solheim kan slå fast at varmen forplanter seg til lavere høyde, og at de kan utelukke en annen forklaring. Det er mulig de har fått en åpenbaring som vi andre ikke har hatt glede av.  

Med hensyn til det fjerde argumentet, lurer jeg på om de hørt om havsirkulasjon, termoklinen, og om det øverste sjiktet med relativt varmt vann som ligger som et ‘lokk’ oppå dyphavet? Vi har en ganske god oversikt over havets strømninger og hvordan varme og stoffer fraktes. Det har vi gjennom å spore varme, salt, karbon-14, kunstige stoffer som CFC, og radioaktive produkter fra atomsprengninger (før 1970-tallet).

Etter en vits om overbevisning, fortsetter de med “Vår oppfatning er at det i praksis kun er solstråling som kan varme opp havet”. De må da ha hørt om vinder? Det er en velkjent sak at vinden blander vannmassene, i tillegg til havstrømmer. Jeg vil si at den mest overbevisende forklaringen er det vitenskapelige arbeidet som er beskrevet på RealClimate.org.

Et godt mål for takten på hvordan varme akkumuleres på jorden er havnivået, som omfatter både vannets temperatur (utvider seg med varme) og nedsmelting av is. Den viser ingen utflating i de siste årene (se figur).

530x535 msl

Et annet bevis for at Humlum og Solheim ikke forstår seg på klimamodellering er utsagnet “fremkommer ved at modellørene i ettertid koder tidspunkt inn for alle kjente store vulkanutbrudd. Klimamodellen selv kan jo ikke forutsi disse”.

Nei, klimamodellene er ikke laget for å forutsi vulkanutbrudd - men de skal kunne beskrive den effekten som et vulkanutbrudd vil ha på klima når den skulle oppstå.

Når det gjelder historiske vulkanutbrudd, har vi ikke komplett kunnskap om hvor mye partikler de spydde ut i atmosfæren på 1800-tallet, og dermed hvor stor innvirkning det hadde på solenergien. Dessuten er ikke dekningen av termometere for tiden før 1900 komplett, slik at beskrivelsen av virkeligheten også har et visst slingringsmonn.

Den justeringen (“korrigerte avkjølingsverdier”) de gjør for kurven basert på en tilfeldig (selektert?) hendelse er bare helt bak mål. Ikke seriøst i det hele tatt. Igjen vitner det om manglende forståelse om klimamodeller og måledata, i tillegg til manglende kritisk sans.

Humlum og Solheim konkluderer fra effekten av vulkaner i sin figur 2, at modellens følsomhet for CO2 sannsynligvis er alt for stor. Men det de ikke forstår er at de mekanismene som er involvert når det skjer et vulkanutbrudd, og de som er forbundet med CO2, er til dels ulike. Logikken deres svikter fordi de ikke forstår hvordan klimasystemet henger sammen.

De har også misforstått budskapet fra IPCC synteserapport fra 2007 og “avkjølingseffekt av vulkanutbrudd” når det gjelder de siste 50 år.

Logikken stuper nærmest kråke i den siste delen av innlegget til Humlum og Solheim. De skriver at mangel på vulkanutbrudd de siste 15-16 år gjør klimamodellene "for varme". Mener de virkelig at man ved en lettvint ‘justering’ av kurvene kan trekke konklusjoner om et komplisert og ikke-lineært system som jordens klima?

Det er en ting jeg lurer på. Hvorfor kommer Humlum og Solheim med slike påstander, når de ikke har satt seg inn i de faktiske forholdene, som man lett kan kontrollere og som det ikke er noen som helst tvil om? De må jo vise manglende respekt overfor leserne, geoforskning.no, og oss som er klimaeksperter.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 0720


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: