Mandag 25.10.2021 - Uke 43

Samarbeidspartnere

Norske universiteter har et ansvar for å sikre at fremtidens geovitere er rustet for den digitale transformasjonen. NTNU er kanskje universitetet som har vært seg dette ansvaret mest bevisst.


530x402 PavlovFoto: Ronny Setså

- Det skjer en digital transformasjon i oljeindustrien og i geofagene. For at denne transformasjonen skal bli suksessfull, er det viktig at universitetene bidrar.

Det sa Alexey Pavlov, professor i petroleumskybernetikk ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU, under konferansen DIGEX 2021 18. februar.

Ifølge Pavlov er det ikke tilstrekkelig med ny teknologi alene for å sikre den digitale transformasjonen. Akademia må bidra, primært innen universitetenes to kjerneområder; utdanning og forskning.

- Universitetene må utdanne geovitere som ikke bare kan faget sitt, men også har digitale ferdigheter og som kan klare å samarbeide tverrfaglig med fagpersoner innen blant annet datavitenskap.

- Når det gjelder forskningsaspektet, må forskningsprogrammene være tverrfaglige med fokus på både anvendt forskning og grunnforskning, og på linje med industriens fremtidige behov, hevdet professoren.

NTNU er blant universitetene i Norge som har vært mest bevisst på dette. I 2017 lanserte de forskningsstrategien og -programmet BRU21 (se faktaboks lenger ned). Pavlov er leder for programmet, som har seks satsingsområder.

Forskningen blir anvendt

Ifølge Pavlov hadde BRU21 per februar 2021 34 aktive forskningsprosjekter. Det typiske forskningsprosjektet omhandler én problemstilling ved ett oljeselskap der én PhD-stipendiat står ansvarlig.

Forskningen representerer altså «bestillingsverk» fra industrien, og dette er en bevisst strategi som skal sikre at ny kunnskap blir tatt i bruk og ikke støver ned.

Enten vil forskningsresultatene bli implementert direkte hos industripartnerne, alternativt vil NTNU kommersialisere resultatene gjennom etablering av et nytt selskap. Et tredje alternativ er at en tredjepart står for kommersialiseringen.

Under foredraget presenterte Alexey Pavlov flere eksempler på de pågående forskningsprosjektene.

Felles for alle er at de omhandler utfordringer som krever både geofaglig og datavitenskapelig kunnskap.

24 av prosjektene omhandler behandling av store mengder data (big data / data analytics). Dette kan for eksempel være automatisering av datahåndtering fra brønnlogging eller utvikling av nye digitale verktøy for optimal feltutvikling.

Om BRU21

 

Better Resource Utilization in the 21st century (BRU21) springer ut av perioden 2014-2016 da oljeindustrien var preget av en nedgangsperiode med tidvis svært lave oljepriser.

 

Dette økte motivasjonen for å finne og ta i bruk ny teknologi og nye løsninger for å kunne fortsette lønnsom drift på norsk sokkel i et eventuelt fremtidig «lavrprismiljø».

 

NTNU stilte oljebransjen (41 selskaper) tre spørsmål og utformet forskningsstrategien basert på svarene de fikk.

 

Spørsmålene:

  1. Hva er bransjens største utfordringer?
  2. Hvilke nyskapende teknologier trengs for en oljepris på 30 dollar per fat?
  3. Hvordan kan NTNU bidra for å levere fremtidige teknologier og utdanning innen petroleum?

 

De seks satsingsområdene under BRU21 er digitalisering, teknologiutfordringer i Barentshavet, feltutvikling og arealstrategier, miljøvennlig produksjon, nye forretningsmodeller for selskapene og utfordringer knyttet til eldre felter og nedleggelse.

 

Nettside: https://www.ntnu.edu/bru21

 

Geoforskning.no: Digital satsing for norsk sokkel

Verdensledende studenter

Professoren trakk til sist frem et prosjekt som har som mål å kunne innhente og behandle boredata i sanntid. Dette er en teknologi som bygger på tidligere studentprosjekter ved universitetet.

NTNU-studentene har i flere år deltatt i en anerkjent verdensomspennende konkurranse i regi av Society of Petroleum Engineers (SPE); Drillbotics.

Målet er å bore seg gjennom en steinprøve med materialer av ulik tykkelse, hardhet og vinkler så effektivt som mulig samtidig som borehullskvaliteten er høy og boreriggen og borestrengen ikke tar skade.

X-faktoren i konkurransen er at boreriggen som skal utføre dette skal være fullstendig automatisert og kun ha to knapper; av og på.

Pavlov kunne stolt fortelle at NTNU-studentene flere ganger har vunnet eller fått pallplassering i denne konkurransen, og således er de verdensledende på dette feltet.

Les mer om konkurransen her: Boret seg til seier!

BRU21 er et samarbeid mellom syv institutter fra fire fakulteter ved NTNU og ni oljeselskaper og leverandører. Frem til (minst) 2024 skal forskningsstrategien bidra til bedre utnyttelse av petroleumsressursene og løsninger for lavere klimagassutslipp.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: