Mandag 10.5.2021 - Uke 19

Samarbeidspartnere

Geofagstudenter studerer i snitt 31 timer i uken, men arbeidsinnsatsen varierer betydelig mellom ulike studieprogram. Tidsbruken øker også fra bachelor- til masternivå.


Tabell studietimerMasterstudentene ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen bruker hele 38,7 timer per uke på studier, ifølge studieundersøkelsen Studiebarometeret. Klikk for større tabell. Kilde: Nokut

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har for første gang kartlagt hva studenter synes om studiet de går på. 17 600 studenter ved 58 universiteter og høyskoler har sagt sin mening, og undersøkelsen er offentliggjort på Studiebarometeret.no (www.studiebarometeret.no).

Ifølge Studiebarometeret finnes det 20 geofaglige studieprogram i landet. En rekke av programmene hadde for få respondenter under undersøkelsen, men syv av studieprogrammene er listet opp i tabellen over.

Studentene ble blant annet bedt om å svare på hvor mange timer i uken som brukes på studier, både de timene som var organisert av institusjonen og de som ble brukt på ikke-organisert studieinnsats.

Ut i fra tabellen kan det leses at det er studentene ved masterprogrammet i geovitenskap ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen som har benyttet flest timer i uken på studier, hele 38,7, hvorav 16,6 timer per uke var organisert av institusjonen.

Studentene ved masterstudiet Tekniske geofag ved NTNU ligger like bak med 38,4 timer per uke. Her ble det rapportert 19,1 studietimer per uke i regi av institusjonen.

Det tredje og siste masterprogrammet med tilstrekkelig antall respondenter i studieundersøkelsen er Master i geofag ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Her svarte studentene at de benyttet 33,1 timer i uken på studier, hvorav 12,5 timer var organisert av institusjonen.

Institutt for geofag scorer derimot høyest i undersøkelsen når det gjelder bachelorstudiet Geofag: geologi, geofysikk og geografi. Bachelorstudentene oppga at de brukte 29,1 timer per uke på studier, hvorav hele 17,4 timer var i regi av institusjonen.

Like etter følger Geologi – bachelor ved Institutt for geologi ved UiT Norges arktiske universitet. Her rapporterte studentene at de benyttet 26,3 timer per uke på studier, og 11,8 av disse timene var organisert av institusjonen.

For Bachelorprogram i geovitenskap ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen ble det rapportert om et tidsbruk på 26,2 timer per uke, hvorav 11,8 timer var organisert.

Til sist finner vi bachelorstudiet Geologi og geofare ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Her svarte studentene at de brukte 25,6 timer på studier per uke, hvorav 11,1 timer var organisert av institusjonen.

Ti timer ekstra på masternivå

Tabellen viser at masterstudentene bruker mer tid på studiene enn bachelorstudentene. Snittet for masterstudentene er 36,7 timer per uke, mens snittet for bachelorstudentene er 26,8 timer per uke.

I snitt benytter altså geofagstudenter ti timer mer per uke på studiene når de går fra bachelor- til masterstudier.  

Undersøkelsen gir ikke et fullstendig bilde av geofagstudiene i landet ettersom flere av studiene hadde for få respondenter. Relativt lave svarprosenter (26 % - 50 %) kan også være en feilkilde for studieprogrammene som er omtalt i denne artikkelen.

530x326 RealfagbyggetMasterstudentene ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen bruker hele 38,7 timer per uke på studier, ifølge studieundersøkelsen Studiebarometeret. Bildet viser Realfagbygget, UiB. Foto: Ronny Setså

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Akademisk skyldfølelse


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: