Med mottoet «geology rocks» inviterte Norges geologiske undersøkelse unge geovitere fredag 21. mars til en dag fylt med foredrag, samtaler, underholdning og god mat.


530x363 gullguttaBlant de oppmøtte på Ungeo 2014 var de fire NTNU-studentene som reiste til Alaska for å grave etter gull. Fra venstre: Ivar Hole, Hans Jørgen Kjøll, Eero Bekkedal og Martin Stormoen. Foto: Ronny Setså

Mer enn 100 unge studenter og forskere innen geologi deltok fredag 21. mars på Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin endagskonferanse for unge - Ungeo 2014.

Konferansen var både faglig så vel som sosialt orientert, og programmet bestod av alt fra foredrag og postervisninger til spørrekonkurranser, musikalske innslag og servering av iskrem med geologisk tema.

Det var studentene selv som stod for brorparten av foredragene. Totalt presenterte mer enn tyve studenter og unge geologer sin egen forskning som spente fra temaene «hard rock» (berggrunnsgeologi), via «soft rock» (sedimentologi), til «data rock» (geografiske informasjonssystemer) og «neo rock» (kvartærgeologi).

530x415 lordGareth Lord var en av studentene som presenterte forskningen sin i form av poster. Her forteller han om geologien på øya Hopen, som er en del av Svalbard, til nysgjerrige medstudenter. Foto: Ronny Setså

Det var også en sesjon – «old school rock» - der de "voksne" geologene ved NGU mimret om høydepunktene i karrieren sin.

210 sigmondVi fikk blant annet høre om NGU-nestoren Ellen Sigmonds geologiske kartlegging i Sør-Norge på 1960-tallet, en tid da store deler av landet ikke tidligere var systematisk kartlagt av geologer.

Sigmond sammenliknet det å gjøre geologisk kartlegging i ukjent terreng med et eventyr, og hennes fascinasjon og begivenhet ovenfor naturen og geologien så ut til å inspirere forsamlingen. 

NGU-nestor Ellen Sigmond er hovedforfatter av Norsk geologisk ordliste. Hun fortalte om sine beste minner som geolog i felt. Foto: Ronny Setså

Vi fikk også høre om ekspedisjonen til de fire NTNU-studentene som reiste til Alaska for å grave etter gull. Til tross for en overraskende flom som stakk kjepper i hjulene for ekspedisjonen, kunne gutta vise til mange flotte natur- og geologiopplevelser med vakre bilder og videoer.

Konferansen ble avsluttet med en sosial kveld der underholdningen – i stil med dagen for øvrig – bestod av live rockmusikk. De unge geoviterne så ut til å være godt fornøyd med dagen som både ga dem faglig påfyll, men også muligheten til å knytte et nettverk utenfor sine respektive forskningsmiljøer.

At dagen ble vellykket skyldes nok også i stor grad at konferansen ble arrangert av unge mennesker. Arrangementskomiteen bestod nemlig av NGUs yngre ansatte, samt studenter ved NTNU.

530x333 ungeo arrangørerKonferansen var laget for de unge av de unge. Arrangementskomiteen bestod av de yngre ansatte ved NGU og studenter ved NTNU. Foto: NGU